Weterynaria w Praktyce wydanie nr 3/2017
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 3/2017

Drodzy Czytelnicy!

Medycyna weterynaryjna jest dziedziną dynamicznie rozwijającą się. Pojawiają się nowe metody diagnostyczne oraz możliwości terapii. Opisywane są nowe jednostki chorobowe lub zmieniają się poglądy na leczenie – wydawałoby się – dobrze opisanych chorób. Ponadto zmienia się prawo, nie tylko weterynaryjne, ale także ogólne. A, jak wiadomo, nieznajomość prawa lub współczesnych metod leczenia nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania czy stosowania. Warto w związku z tym zaznajomić się z przedstawionymi aspektami prawnymi dotyczącymi zarządzania danymi osobowymi klientów zakładów leczenia zwierząt. Nie sposób prowadzić ewidencję leczenia bez gromadzenia takich danych, które podlegają ochronie. Na szczęście ciągle główną rolą lekarza weterynarii pozostają leczenie i profi laktyka. Jednak warto sprawdzić, czy nasi pacjenci nie są przypadkiem żywicielami mało u nas znanego, niemniej występującego, pasożyta. Prezentujemy na naszych łamach także informacje dotyczące objawów kardiologicznych w przypadku inwazji Babesia canis. Zapraszam do lektury tych, jak i innych, równie interesujących, artykułów z wielu dziedzin. Warto cały czas dokształcać się i stosować zdobytą w ten sposób wiedzę dla dobra naszych czworonożnych pacjentów.

Życzymy miłej lektury

VET-NEWS

Vet-News

Nowości z branży weterynaryjnej oraz świata weterynarii

POLECAMY

Wybrane aspekty prawa właściciela zwierzęcia do informacji

Z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii wiąże się obowiązek przekazywania informacji właścicielowi zwierzęcia. W artykule omówiono podstawy prawne, zakres i formę przekazywanych informacji oraz skutki naruszenia prawa właściciela do informacji.

PARAZYTOLOGIA

Angiostrongylus vasorum – nowe wyzwanie diagnostyczne

Angiostrongyloza (canine pulmonary angiostrongylosis – CPA) jest nowym zagrożeniem dla psów w Polsce. Choroba wywoływana jest przez nicienia Angiostrongylus vasorum należącego do rodziny Metastrongylidae. Pierwsze wzmianki o CPA pochodzą z początku XIX wieku z terenu Francji. Intensywne i wieloletnie badania nad pasożytem w tym kraju doprowadziły do nadania mu anglojęzycznej nazwy French heartworm.

ZESTAWIENIE

ZESTAWIENIE

Preparaty przeciwko pasożytom wewnętrznym u psów i kotów

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Triaditis – rzadki czy częsty problem dotyczący kotów?

Terminem triaditis określa się zespół trzech chorób: zapalenia trzustki, zapalenia dróg żółciowych i idiopatycznej choroby zapalnej jelit (IBD). W przypadku stwierdzenia zapalenia jednego z nich wskazana jest dalsza diagnostyka w kierunku zapalenia pozostałych organów „triady”. Przyczyny triaditis upatruje się także w pierwotnie występującym IBD, w przebiegu którego dochodzi do przerostu flory bakteryjnej w dwunastnicy oraz wymiotów. Prawdopodobnie przyczyną większości przypadków zapalenia trzustki, dróg żółciowych i jelit u kotów jest proces immunologiczny.

Zaburzenia kardiologiczne u psów zarażonych Babesia canis

Celem niniejszego artykułu było przedstawienie zaburzeń kardiologicznych notowanych u psów zarażonych pierwotniakami B. canis. Badaniami objęto 40 psów z potwierdzoną babeszjozą. U wszystkich osobników wykonywano badanie hematologiczne, badanie EKG, echo serca, a także określano w surowicy poziomu troponiny I i CK-MB.

KARDIOLOGIA

Zaburzenia przewodzenia nadkomorowego u psa z chorobą nowotworową

Artykuł przedstawia opis przypadku klinicznego psa cocker spaniela amerykańskiego w wieku 13,5 roku, z objawami silnego osłabienia, anemii, duszności i powiększenia brzucha. W badaniu klinicznym stwierdzono m.in. wolną i nierytmiczną pracę serca, co sugerowało, że przyczyną choroby jest niewydolność krążenia. Wykonane badania ujawniły obecność poważnych zaburzeń rytmu w postaci bloku przedsionkowo- -komorowego III°, ale zaburzenia te okazały się wtórne do choroby wielonarządowej, na którą składały się niedoczynność tarczycy i zaawansowana choroba nowotworowa.

KAZUISTYKA

Naczyniakomięsak krwionośny (hemangiosarcoma – HSA) śledziony u psów

W artykule przedstawiono monitoring 10 pacjentów z rozpoznanym nowotworem złośliwym śledziony. Obserwowano czas pojawienia się przerzutów nowotworowych oraz okresy przeżycia zwierząt po zabiegu splenektomii.

NEFROLOGIA

Aktualne spojrzenie na leczenie przewlekłej niewydolności nerek u kotów

PNN to jedna z najczęściej występujących chorób u kotów w starszym wieku, która praktycznie może rozwinąć się z każdej choroby powodującej postępowe i nieodwracalne uszkodzenie nerek. Przyczyny PNN są różnorodne i możemy je podzielić na wrodzone i nabyte. Ze względu na pojawianie się objawów w zaawansowanych stadiach choroby jest ona diagnozowana późno. Do objawów klinicznych należą: apatia, brak apetytu, wymioty, poliuria, polidypsja i spadek masy ciała.

DERMATOLOGIA

Nietypowa dermatofitoza (pokrzywka barwnikowa) u kota rasy sfinks

Dermatofitozy są ciągle bardzo istotnym problemem u zwierząt domowych, są również powszechnym problemem u kotów (około 11% wszystkich konsultowanych przypadków dermatologicznych). Najczęstszym dermatofitem u tego gatunku jest M. canis. W artykule opisano przypadek kliniczny nietypowej postaci choroby (zbliżonej do pokrzywki barwnikowej) u kota rasy sfinks.

Alergiczne zapalenie skóry – dylemat staje się coraz mniej problematyczny Część I. Cechy kliniczne oraz diagnoza atopowego zapalenia skóry

Sezon na alergie nadchodzi wielkimi krokami, co dla większości z nas oznacza nowy napływ drapiących się zwierząt przywożonych lub przyprowadzanych do gabinetów. Mimo że zdiagnozowanie alergii może być skomplikowane, pojawiła się nadzieja: nowe badania w zakresie kryteriów diagnostycznych ułatwiają i przyspieszają proces postawienia diagnozy klinicznej, a usprawnienie serologicznych testów alergicznych ułatwia leczenie oraz pomaga właścicielom w podjęciu decyzji w sprawie przeprowadzenia testów za rozsądniejszą cenę. Część I artykułu omawia diagnozę kliniczną.

VET-LEKI

Badania kliniczne szamponu VetExpert Specialist

Artykuł przedstawia badanie kliniczne szamponu VetExpert Specialist, zawierającego chlorheksydynę i ketokonazol u 200 psów. Pacjentów podzielono na 4 grupy – w zależności od objawów klinicznych i wyników badania cytologicznego. Grupa 1. to pacjenci z zakażeniem gronkowcowym jako powikłaniem atopii i/lub alergii pokarmowej, grupa 2. – psy z wielofałdowym zapaleniem skóry, grupa 3. – z syndromem nadmiernego namnażania się gronkowców, grupa 4. – psy z drożdżakowym zapaleniem skóry.

Żywienie

Przyczyny, skutki i leczenie otyłości u psów i kotów

Otyłość jest stanem definiowanym jako zwiększenie masy ciała o 20-30 proc. powyżej wartości optymalnej, zaś nadwaga to przekroczenie aktualnej masy o 15 proc. powyżej wagi prawidłowej. Podstawową przyczyną nadwagi i otyłości zwierząt jest zaburzenie bilansu energetycznego organizmu, spowodowane nadmiarem dostarczanej energii w postaci pokarmu, a niewystarczającym jej zużyciem na wysiłek fizyczny. Związana jest z różnymi czynnikami, np.: wiekiem, płcią, rasą, zabiegiem kastracji. Może być również skutkiem np. niedoczynności tarczycy.

GASTROENTEROLOGIA

Ezofagoskopia – niezastąpiona metoda diagnostyczna w rozpoznawaniu chorób przełyku u psów i kotów

Ezofagoskopia jest badaniem wnętrza przełyku przy pomocy sprzętu endoskopowego. Metoda ta jest nieocenionym narzędziem w diagnostyce i leczeniu chorób przełyku. Wskazania do ezofagoskopii obejmują objawy kliniczne wskazujące na chorobę przełyku, a w szczególności: zwracanie pokarmu, dysfagię, odynofagię i nadmierne ślinienie. Preferowanym sprzętem do endoskopii przełyku są endoskopy elastyczne. Endoskopy sztywne mogą być stosowane do badania tego narządu, ale często nie pozwalają na pełną endoskopię przełyku.

CHIRURGIA

Terapia Orthokine®Vet IRAP

Autorzy przedstawiają pokrótce mechanizmy przebiegu zapalenia kostno-stawowego, a w szczególności rolę inerleukiny 1. Możliwość otrzymania z własnej krwi pacjenta białkowego antagonisty receptora dla tejże interleukiny jest podstawą stosowanej w leczeniu chorób narządu ruchu metody IRAP. Opisane jest otrzymywanie autologicznej kondycjonowanej surowicy, jej zastosowanie oraz wyniki leczenia w trzech przypadkach psów z kulawizną.

VET-KWESTIONARIUSZ

IRAP sposobem na osteoarthritis?

Rozmowa z lek. wet. Piotrem Kowalczykiem z Centrum Zdrowia Małych Zwierząt „Multiwet” w Warszawie. Piotr Kowalczyk jest członkiem międzynarodowej organizacji AOVET oraz Europejskiego Stowarzyszenia Ortopedów i Traumatologów Weterynaryjnych (ESVOT).

DIAGNOSTYKA/USG

Jajniki w badaniu ultrasonograficznym u suk i kotek. Cz. I

Początkowo badanie USG wykorzystywano głównie do rozpoznawania ciąży u suk i kotek. Ciągły postęp, udoskonalanie aparatury ultrasonograficznej oraz zdobyte doświadczenie pozwalają praktykom na coraz bardziej szczegółowe badanie narządów rodnych. W niniejszym artykule przedstawiono szczegółowe badanie ultrasonograficzne jajników u suk i kotek. W pierwszej części opisano przygotowanie pacjenta, technikę badania oraz prawidłowy obraz sonograficzny jajników.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Nie tylko drogi moczowe czyli jak długofalowo dbać o nerki twojego kociego pacjenta z formułą OPTIRENAL®

Obecnie koty utrzymywane w domach żyją dwukrotnie dłużej niż przed trzydziestu laty. Obserwuje się, że jedną z głównych przyczyn śmiertelności (po nowotworach) są choroby układu wydalniczego w tym nerek. Zaburzenia na tym polu pojawiają się najczęściej u kotów w średnim wieku (nawet około 3. roku życia). Tymczasem można bezpośrednio oddziaływać na optymalne funkcjonowanie układu wydalniczego kota poprzez prawidłowe żywienie, dostarczając skutecznych rozwiązań funkcjonalnych, takich jak karmy PRO PLAN® dla dorosłych kotów z formułą OPTIRENAL®

PRZEWODNIK

Pacjent geriatryczny – badania profilaktyczne u starszych psów i kotów

Zmiana relacji między człowiekiem a psem i kotem (wcześniej zwierzęta wykorzystywane w gospodarstwie, a obecnie są to bardziej zwierzęta towarzyszące) zwiększyła oczekiwania właścicieli pod kątem jakości i długości życia ich pupili. Ważnym aspektem jest również utrzymanie zwierząt w dobrym stanie po upływie aktywnej fazy ich życia, czyli zapewnienie dobrej kondycji pacjentom geriatrycznym.

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

Zmiany i nowinki w prawie

VET-IMPREZY

Dlaczego z nami? Program edukacyjny „Stomatologia małych zwierząt Dla lekarzy i techników weterynarii”

Program edukacyjny Sekcji Stomatologii PSLWMZ „Stomatologia małych zwierząt” to działający od 2012 roku projekt, który ma na celu nauczenie lekarzy weterynarii oraz personelu pomocniczego asystującego w zabiegach stomatologicznych zasad diagnostyki i terapii stomatologicznej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij