Weterynaria w Praktyce wydanie nr 5/2017
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 5/2017

Drodzy Czytelnicy!

Praca lekarza weterynarii to ciągłe poszukiwanie rozwiązań sytuacji, przed którymi staje. Pytania mogą dotyczyć sposobu rozwiązania zagadki diagnostyczno-terapeutycznej, rozładowania napiętej sytuacji w zespole pracowników czy też sposobu zwiększenia rentowności zakładu leczenia zwierząt. Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii wymaga w związku z tym bardzo szerokich umiejętności. Wpływa na to także różnorodność przypadków klinicznych, z jakimi się spotykamy. Tego samego dnia możemy przyjmować w gabinecie psa, kota, tchórzofretkę, świnkę morską itd. Z drugiej strony trafiają do nas pacjenci nefrologiczni, dermatologiczni, gastroenterologiczni, okulistyczni, neurologiczni, onkologiczni itp. To powoduje, że z jednej strony nasz zawód jest piękny, z drugiej jednak – wymaga szerokiej wiedzy, która musi być stale aktualizowana. Staramy się wyjść naprzeciw tym wymaganiom i spełniać na naszych łamach wymogi tej różnorodności. Polecam artykuł dotyczący zarządzania zakładem leczenia zwierząt, napisany przez doświadczonego praktyka – zatem informacje sprawdzone. Ale nie zapominamy o diagnostyce i leczeniu chorób, omawiając zarówno choroby występujące częściej, jak i przypadki kazuistyczne, o których warto wiedzieć, że występują. Poruszamy wyzwania stojące przed lekarzem weterynarii zarówno z zakresu nagłych przypadków, rozrodu czy zaburzeń behawioralnych, jak i wielu innych. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

Zapraszamy do lektury.

VET-NEWS

VET-NEWS

Nowości ze świata weterynarii

POLECAMY

Zakład leczniczy dla zwierząt – rozważania na temat rentowności i zysku. Cz. II

Z każdą świadczoną usługą staramy się odzyskać poniesione koszty w postaci pobranej opłaty za wizytę. Aby uzyskać dodatni wynik (zysk) tego powtarzającego się cyklu, musimy efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby, właściwie policzyć nasze koszty, na ich podstawie właściwie ustalić opłaty za nasze usługi i mieć wystarczającą frekwencję wizyt.

CHIRURGIA

Zapaść tchawicy u psów Występowanie. Leczenie zachowawcze

W artykule przedstawiono informacje dotyczące patofizjologii zapaści tchawicy u psów, jej występowania, rozpoznawania, objawów klinicznych i leczenia zachowawczego. Omówiono nasilenie choroby z podziałem na stopnie wg endoskopowej klasyfikacji opisanej przez Tangera-Hobsona. Omówiono leczenie zachowawcze z wykorzystaniem leków uspokajających, przeciwkaszlowych, rozszerzających oskrzela, antybiotyków lub leków przeciwzapalnych.

Zapaść tchawicy u psów Leczenie chirurgiczne

W artykule zaprezentowano wskazania oraz możliwości leczenia chirurgicznego zapaści tchawicy. W szczególności przedstawiono techniki operacyjne polegające na namarszczaniu ściany błoniastej wraz z nacinaniem lub bez nacinania chrząstek tchawicznych, zakładaniu protez wewnątrz- czy też zewnątrztchawiczych. Omówiono powikłania oraz rokowanie po operacjach zapaści tchawicy.

VET-KWESTIONARIUSZ

Zapaść tchawicy psa, czyli którą ścieżką leczenia iść?

Profesor dr hab. Marek Galanty to praktyk o wieloletnim stażu. Jest nauczycielem akademickim w Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W czasie swej pracy dydaktycznej wykształcił wiele pokoleń lekarzy weterynarii. W swojej praktyce lekarskiej zajmuje się chirurgią miękką i ortopedią.

CHIRURGIA

Leczenie złamań kości promieniowej i kości łokciowej u psów rasowych

Celem artykułu to ocena skuteczności okólnego zewnętrznego mocowania szkieletowego (CESF) w leczeniu złamań kości promieniowej i kości łokciowej u psów rasowych oraz udokumentowanie rodzaju i częstotliwości komplikacji związanych z tą techniką.

KARDIOLOGIA

Zastosowanie iniekcyjnej formy pimobendanu w terapii kardiogennego obrzęku płuc

Pimobendan, lek z grupy selektywnych inhibitorów fosfodiesterazy-3 (PDE3), zwiększa wrażliwość mięśnia sercowego na wapń. Skutkuje to zwiększeniem objętości wyrzutowej serca. Do niedawna na rynku była dostępna jedynie forma doustna. Niniejszy artykuł przedstawia zastosowanie formy iniekcyjnej pimobendanu w leczeniu ostrego obrzęku płuc u psów z chorobą zastawki mitralnej.

NAGŁE PRZYPADKI

Pierwsza pomoc dla przytomnych psów i kotów z oparzeniem termicznym

Najczęstsze przyczyny poparzeń u psów i kotów to obrażenia spowodowane: ogniem, prądem, matami grzewczymi, rozgrzanymi tłumikami silników samochodowych, smarami i smołą. W artykule omówiono aktualne zalecenia dotyczące opieki przedszpitalnej nad poparzonymi zwierzętami domowymi. Opisano również „regułę dziewięciu” stosowaną w celu oszacowania całkowitej poparzonej powierzchni ciała.

KAZUISTYKA

Nerczaki rdzenia kręgowego – rzadki nowotwór młodych psów

U 7-miesięcznego psa z objawami powoli postępującego niedowładu kończyn miednicznych na podstawie obrazowania rezonansem magnetycznym zdiagnozowano zmianę rozrostową wewnątrzoponową, zewnątrzrdzeniową. W diagnostyce różnicowej brano pod uwagę rozrost nowotworowy (nerczak, rdzeniak zarodkowy, wyściółczak, oponiak), tła zapalnego (ropień) lub wadę wrodzoną (torbiel). Ostatecznie rozpoznanie oparto o wyniki obrazowania MRI, analizy płynu mózgowo-rdzeniowego oraz badania histopatologicznego potwierdzającego obecność nerczaka rdzeniowego.

Przeszczep autogeniczny skóry u kota z wykorzystaniem metody kieszeniowej Bunnella

Poniższy artykuł przedstawia chirurgiczną metodę uzupełnienia dużego ubytku skóry na przedramieniu kończyny piersiowej kota. Autorzy opisują cały proces przygotowawczy, od uzyskania niepowikłanej bakteryjnie ziarninującej rany, poprzez plastykę skóry zmodyfikowaną metodą kieszeniową Bunnella, aż do pełnego wygojenia rany

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Zastosowanie ozonoterapii w dermatologii weterynaryjnej

Skóra jest jednym z największych narządów organizmu; spełnia ona wiele funkcji. Ochraniając ciało, jest bardzo narażona na czynniki zewnętrzne. Często dochodzi do jej zranień, otarć i ran. Ich następstwem jest przerwanie ciągłości i wówczas tworzą się wrota do wniknięcia wielu patogenów.

PARAZYTOLOGIA

Kryptosporydioza psów i kotów

Cryptosporidium spp. to wewnątrzkomórkowe pierwotniaki występujące w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, będące przyczyną uporczywych biegunek. Kryptosporydioza u ludzi i zwierząt z prawidłową odpornością ma zwykle charakter samoograniczający. Inwazje o przebiegu ciężkim i zagrażającym życiu występują u pacjentów młodych oraz z pierwotnymi i nabytymi niedoborami odpornościowymi.

ROZRÓD

Wybrane aspekty zaburzeń okresu okołoporodowego kotek. Część I

Okres okołoporodowy bardzo często budzi wiele emocji wśród właścicieli i hodowców zwierząt. Ze względu między innymi na fakt, że u kotów dokładne określenie terminu porodu jest trudniejsze niż u suk, również dla lekarzy opiekujących się hodowlą lub pojedynczą ciężarną kotką, okres ten może wymagać szczególnego zaangażowania.

DERMATOLOGIA

Syndrom przerostu bakteryjnego skóry u psów

Syndrom przerostu bakteryjnego skóry jest stosunkowo częstym powodem konsultacji dermatologicznych. Jego przyczyną jest nadmierna proliferacja bakterii Staphylococcus pseudintermedius na powierzchni skóry. W obliczu narastającej oporności bakteryjnej postępowaniem z wyboru powinna być terapia miejscowa. Niestety bywa ona niezwykle często źródłem frustracji zarówno dla lekarza weterynarii, jak i właściciela, dlatego obustronna współpraca jest kluczem do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Diagnostyka niepożadanych skórnych reakcji pokarmowych u psów z wykorzystaniem diety z hydrolizowaną soją i skrobią kukurydzianą

Świądowe choroby skóry związane z niepożądanymi reakcjami na pokarm stanowią istotne wyzwanie dla lekarza weterynarii i właściciela zwierzęcia, zarówno pod względem diagnostyki, jak i leczenia. Rozpoznanie niepożądanej reakcji na pokarm oparte jest na wystąpieniu złagodzenia lub zaniku objawów klinicznych po wprowadzeniu nowej diety, a następnie wywołaniu nawrotu tych objawów poprzez celowy powrót do pierwotnie podawanej karmy, oraz ponownej poprawie po ponownym wprowadzeniu nowej diety testowej. Procedura ta jest oczywiście całkowicie zależna od pełnego zaangażowania i współpracy ze strony klienta.

Żywienie

Żywienie psów i kotów w profilaktyce i leczeniu przewlekłej niewydolności nerek (CKD)

Przewlekła niewydolność nerek (CKD) stanowi jedną z najczęściej występujących chorób u psów i kotów w podeszłym wieku. Wczesne wprowadzenie odpowiedniego żywienia pozwala na spowolnienie postępowania choroby oraz zmniejszenie jej objawów. Dieta powinna uwzględniać: stosunek wapnia do fosforu, zawartość białka, sodu i potasu oraz kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3. Ważne jest także określenie zapotrzebowania energetycznego oraz nawodnienia pacjenta.

REHABILITACJA

Pozaustrojowa terapia skoncentrowaną falą uderzeniową ESWT

Obecnie postępuje intensywny rozwój fizjoterapii małych zwierząt, prowadzone są liczne badania naukowe mające na celu potwierdzenie skuteczności stosowanych zabiegów fizykalnych u psów i kotów. Większość fizjoterapeutów aktualnie podpiera się dawkami przeznaczonymi dla ludzi, odpowiednio zmieniając parametry do potrzeb i rozmiarów pacjenta. Mnogość i różnorodność badań dają jednak nadzieję na szybkie i skuteczne opracowanie protokołów zabiegowych dla małych zwierząt.

DIAGNOSTYKA/USG

Jajniki w badaniu ultrasonograficznym u suk i kotek. Cz. II

W niniejszym artykule przedstawiono szczegółowe badanie ultrasonograficzne jajników u suk i kotek. W pierwszej części opisano przygotowanie pacjenta, technikę badania oraz prawidłowy obraz sonograficzny jajników w poszczególnych fazach cyklu jajnikowego. Druga część artykułu została poświęcona zmianom patologicznym jajników najczęściej spotykanym w badaniu ultrasonograficznym.

BEHAWIORYZM

Lęk przed burzą u psów

Terapia behawioralna polega na odwrażliwianiu i przeciwwarunkowaniu za pomocą nagrań dźwięków grzmotów oraz przebiega z zastosowaniem terapii wspomagających. Właściciel nie powinien nadmiernie chronić zwierzęcia lub pozostawiać go samego podczas burzy. Podstawą jest stworzenie psu bezpiecznego azylu (np. klatka), wskazane jest też, aby domownicy zachowywali spokój i nie eskalowali negatywnych emocji zwierzęcia. Podłożem lęku psów przed burzą są: niepokój spowodowany dźwiękami, negatywne skojarzenia, elektryczność statyczna, hormony oraz uwarunkowania genetyczne.

PRZEWODNIK

Tarczyca a rozrodczość – wpływ tarczycy na płodność psa

Wśród możliwych przyczyn zaburzeń płodności, obok zakażeń bakteryjnych i wirusowych, schorzeń neurologicznych, wrodzonych lub nabytych zmian w obrębie narządów płciowych i zaburzeń behawioralnych, coraz częściej wymienia się schorzenia tarczycy oraz inne zaburzenia o podłożu hormonalnym.

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

Zmiany w prawie

VET-IMPREZY

Wisła w centrum uwagi, czyli XVIII Warsztaty Diagnostyczne 2017

Jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie polskiej weterynarii odbyło się w tym roku 17-19 marca. Tradycyjnie organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna oraz Vetoquinol Biowet, zaprosili uczestników do hotelu Stok w Wiśle.

Akademia VetCo – co nowego?

Rok 2017 jest bez wątpienia jednym z najbardziej pracowitych w sześcioletniej historii VetCo. Nieprzerwanie od 2011 roku zorganizowaliśmy już niemal czterdzieści konferencji, kilkadziesiąt sympozjów, szkoleń i warsztatów różnego typu. W bieżącym roku odbędzie się aż 10 wydarzeń weterynaryjnych!

Walentynki kardiologiczne 2017, czyli po raz kolejny o chorobach serca we Wrocławiu

11 lutego 2017 roku odbyła się we Wrocławiu Konferencja Walentynki Kardiologiczne 2017. Została ona zorganizowana przez: Katedrę Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z Katedrą Diagnostyki Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Dolnośląską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną, Sekcją Kardiologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt oraz Wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij