Weterynaria w Praktyce wydanie nr 6/2017
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 6/2017

Drodzy Czytelnicy!

Sztuka medyczna, jaką bez wątpienia jest leczenie zwierząt, polega na skutecznym postępowaniu zmierzającym do usunięcia objawów choroby lub przynajmniej zmniejszenia ich uciążliwości dla pacjenta, a pośrednio – dla jego właściciela. To cel, do którego środkiem jest umiejętne wykorzystanie stale zdobywanej wiedzy, co nazywamy doświadczeniem. Aby rozpoznanie choroby było jak najcelniejsze, konieczna jest diagnostyka. Nie przedłużając akademickiego wywodu, jednak niejednokrotnie w procesie rozpoznawania chorób staramy się iść na skróty. Jak ważny jest dokładny plan badania, podparty badaniami dodatkowymi, pokazują artykuły zamieszczone w tym numerze „Weterynarii w Praktyce”. Staramy się pokazać zarówno ciekawe przypadki, które występują rzadko, niemniej zdarzyć się mogą, jak i artykuły omawiające szerzej poszczególne zagadnienia. Warto przy tym zwrócić uwagę na wykorzystanie urządzeń diagnostycznych w naszych zakładach leczenia zwierząt. Warto się zastanowić, czy zakupione przez nas urządzenia są wykorzystywane właściwie i czy są pomocą, czy tylko obciążeniem, gadżetem. Bardzo istotne jest właściwe interpretowanie wyników badań z uwzględnianiem wszelkich możliwych artefaktów. Mamy nadzieję, że lektura łamów naszego czasopisma pomoże wybrać najlepsze metody dochodzenia „prawdy medycznej”.

VET-NEWS

Vet-News

Nowości ze świata weterynarii i nie tylko!

POLECAMY

Zakład leczniczy dla zwierząt – rozważania na temat rentowności i zysku. Cz. III

Omawiając efektywne wykorzystanie zasobów, nie sposób nie poruszyć problemu marnotrawstwa, jakie występuje lub może wystąpić w naszym ZLZ. W japońskiej filozofii zarządzania gemba kaizen marnotrawstwo określane jest mianem muda i jest rozumiane jako każde działanie, które nie przynosi wartości. Na przykład w ZLZ można wyróżnić kilka umownych kategorii takich działań, które w sposób istotny wpływają na obniżenie zysku lub nawet doprowadzają do straty.

KAZUISTYKA/NEFROLOGIA

Ostre uszkodzenie nerek u ciężarnej suki. Opis przypadku

Artykuł opisuje przypadek ostrego uszkodzenia nerek u 4-letniej ciężarnej suki. Ostre uszkodzenie nerek (OUN) jest bardzo rzadką komplikacją ciąży. Wiąże się ono z występowaniem wielu zmian patologicznych zarówno u matki, jak i u płodów oraz z ich dużą śmiertelnością. Przyczynami wystąpienia OUN mogą być zaburzenia typowe wyłącznie dla ciąży oraz takie, które nie są z nią związane. Postępowanie wymaga wiedzy na temat ogólnoustrojowych i nerkowych mechanizmów adaptacyjnych występujących podczas prawidłowo przebiegającej ciąży. Te anatomiczne i fizjologiczne zmiany mają wpływ na parametry laboratoryjne obrazujące funkcjonowanie nerek oraz wodno-elektrolitową i kwasowo- zasadową gospodarkę organizmu.

VET-KWESTIONARIUSZ

Diagnoza: ostre uszkodzenie nerek

Lek. wet. Anna Klimczak w swojej pracy konsultuje pacjentów nefrologicznych, urologicznych i endokrynologicznych z całego kraju oraz przeprowadza zabiegi hemodializy. Zajmuje się również opieką anestezjologiczną nad pacjentami nerkowymi podczas zabiegów chirurgicznych i stomatologicznych.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Wykorzystanie analizatorów biochemicznych i hematologicznych w praktyce lekarza weterynarii

Diagnostyka laboratoryjna jest uzupełnieniem diagnostyki klinicznej w celu postawienia rozpoznania, wykrycia zmian podklinicznych, oceny stopnia uszkodzenia danego narządu, oceny przebiegu i skuteczności leczenia, a także monitorowania poziomu leków. Posiadanie własnego laboratorium w lecznicy weterynaryjnej zwiększa możliwości diagnostyczne, przyśpiesza otrzymanie wyniku badania, a co za tym idzie – umożliwia postawienie rozpoznania i wdrożenie leczenia już podczas jednej wizyty w gabinecie. Jednak analizatory hematologiczne i biochemiczne wymagają uzupełnienia o ocenę rozmazu krwi pod mikroskopem, dlatego też często niezbędny jest odpowiedni personel do jego prowadzenia.

ZESTAWIENIE

Zestawienie analizatorów hematologicznych

ZESTAWIENIE ANALIZATORÓW BIOCHEMICZNYCH

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

RTG – podstawowe badanie diagnostyczne Dlaczego tak mało o nim wiemy?

W 2014 roku opublikowano sondaż, z którego wynikało, że 75% osób kojarzy aparaturę RTG wyłącznie z diagnozowanie chorób układu kostnego, a 58% – z chorobami zębów. Tylko niewielki odsetek osób wskazał na diagnostykę nowotworów, chorób neurologicznych czy układu sercowo-naczyniowego.

DIAGNOSTYKA/RTG

Radiologia interwencyjna – tam, gdzie chirurgia staje się bezradna

Radiologia interwencyjna jest dziedziną radiologii wykorzystującą techniki obrazowania do przeprowadzania małoinwazyjnych zabiegów operacyjnych. Wykorzystując dostępy przezskórne oraz naturalne otwory ciała, możliwe jest wprowadzenie do wybranych narządów urządzeń lub leków, które są tam uwalniane w celach terapeutycznych. Takie postępowanie skraca czas wykonywanego zabiegu i okres rekonwalescencji oraz zmniejsza liczbę powikłań okołooperacyjnych w porównaniu do operacji chirurgicznych.

DIAGNOSTYKA/USG

Ocena radiologiczna oraz ultrasonograficzna procesów nowotworowych gruczołu krokowego u psów

W poniższym artykule przedstawiono dwie metody diagnostycznego obrazowania gruczołu krokowego u psów. Obie z nich dostarczają cennych diagnostycznie informacji o stanie morfologicznym gruczołu krokowego, zwłaszcza w przypadkach procesów nowotworowych stercza. W pierwszej kolejności omówiono obraz radiologiczny, następnie przeanalizowano obrazy ultrasonograficzne zmienionego nowotworowo gruczołu.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki u psów

Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki (ZNT, EPI) to choroba przewlekła charakteryzująca się niedostateczną produkcją enzymów trawiennych. Do najczęstszych objawów należą: zaburzenia oddawania kału, nawracające wzdęcia, utrata masy ciała, wychudzenie, pogorszenie jakości okrywy włosowej, polifagia i koprofagia. Najczęstszą przyczyną EPI jest zanik zrazików trzustkowych, rzadziej jest ona skutkiem przewlekłego zapalenia trzustki lub jej nowotworu. Podstawą leczenia zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki jest suplementacja enzymów trzustkowych.

KARDIOLOGIA

Przypadek kostniakomięsaka w sercu u psa

Guzy nowotworowe serca stanowią niewielki procent zmian nowotworowych u psów. Do najczęstszych guzów serca u psów należą naczyniakomięsak oraz guz z komórek chromochłonnych, chemodectoma. Kostniakomięsak to pierwotny, złośliwy nowotwór kości. Może on być zlokalizowany w tkance kostnej lub występować w formie pozaszkieletowej, dotyczącej tkanek miękkich, w tym także serca. Jednakże serce jest niezwykle rzadkim miejscem pojawienia się tego guza u psa. Poniższy artykuł przedstawia opis przypadku lokalizacji kostniakomięsaka w sercu u psa.

DERMATOLOGIA

Sezonowe łysienie boków – zasady rozpoznawania i leczenia

Sezonowe łysienie boków to choroba skóry należąca do grupy wyłysień przebiegających bez świądu. Przyczyny rozwoju choroby nie są w pełni poznane. Typowe jest występowanie wyłysień w miesiącach zimowych i późniejszy odrost włosa. Pomocna w leczeniu u ponad 50% chorych psów jest melatonina. Celem artykułu jest opisanie objawów klinicznych choroby, sposobów jej rozpoznawania oraz leczenia.

PARAZYTOLOGIA

Najgroźniejsze choroby odkleszczowe psów – leczenie i zapobieganie

Ostatnio choroby będące wynikiem działalności kleszczy są dużym problemem w medycynie weterynaryjnej. Choroby te rozpoznaje się często jako charakterystyczne dla obszarów częściowo tropikalnych, ale występujących także w krajach z klimatem umiarkowanym, w tym w Polsce. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest wzrost liczby polskich turystów podróżujących z psami w rejony tropikalne i subtropikalne. Choroby przenoszone przez kleszcze mogą wynikać z zakażenia bakteriami, wirusami oraz pierwotniakami. W poniższym artykule przedstawione zostaną najważniejsze choroby przenoszone przez kleszcze, które mogą wystąpić w Polsce.

Żywienie

Choroba nowotworowa – patomechanizm i wspomaganie dietetyczne

Choroba nowotworowa należy do chorób przewlekłych i wyniszczających. Jej terapia wiąże się z wprowadzeniem odpowiedniego leczenia i żywienia. Zazwyczaj jest to dieta wysokotłuszczowa, wysokobiałkowa i o niskiej zawartości węglowodanów. Szczególnie ważnymi jej elementami są: kwasy Omega-3, arginina, glutamina i inne składniki pokarmowe. Prawidłowa terapia i żywienie mogą znacząco podnieść komfort i przedłużyć czas przeżycia chorego zwierzęcia.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Analiza przypadku klinicznego psa z Atopowym Zapaleniem Skóry

Przedstawiony przypadek kliniczny demonstruje przydatność PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS DRM Dermatosis u psa cierpiącego na Atopowe Zapalenie Skóry.

CHIRURGIA

Terapia PRP jako alternatywna metoda leczenia procesów chorobowych stawów u psów

Procesy chorobowe stawów występują powszechnie u psów niezależnie od ich wieku oraz masy ciała. Są to zmiany będące zmianami wrodzonymi lub nabytymi. Dzięki dynamicznie rozwijającej się diagnostyce obrazowej jesteśmy w stanie wcześnie diagnozować procesy patologiczne toczące się w stawach. W takich przypadkach zazwyczaj była stosowana terapia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, która spowalniała proces, jednakże jest to metoda mało efektywna i krótkotrwała. Alternatywą terapii procesów chorobowych stawów jest PRP. Terapia osoczem bogatopłytkowym wykazuje skuteczność w 90% oraz jest terapią mało inwazyjną. Po zastosowaniu PRP uzyskano wynik zniesienia objawów bólowych stawów oraz zniesienie kulawizn.

ROZRÓD

Wybrane aspekty zaburzeń okresu okołoporodowego kotek. Część II

Okres okołoporodowy bardzo często budzi wiele emocji wśród właścicieli i hodowców zwierząt. Ze względu między innymi na fakt, że u kotów dokładne określenie terminu porodu jest trudniejsze niż u suk, również dla lekarzy opiekujących się hodowlą lub pojedynczą ciężarną kotką, okres ten może wymagać szczególnego zaangażowania.

ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

Skręt płata wątroby u królika (Oryctolagus cuniculus)

Skręt płata wątroby to dość rzadko opisywana w literaturze weterynaryjnej choroba. Objawy kliniczne u królików przeważnie są niespecyficzne, do najczęściej występujących należą: apatia, brak apetytu, a także zmniejszone oddawanie kału. Do postawienia diagnozy niezbędne jest zazwyczaj wykonanie badań dodatkowych obejmujących morfologię i badanie biochemiczne krwi oraz USG jamy brzusznej. Szybkie rozpoznanie w połączeniu z interwencją chirurgiczną daje największe szanse na wyleczenie zwierzęcia.

BEHAWIORYZM

Optymalizacja życia kotów domowych

Ludzie czerpią korzyści z mieszkania ze zwierzętami domowymi. Jako towarzysze zwierzęta domowe zapewniają odprężenie, stabilność schematu dnia i poprawę stanu zdrowia (14). Jednak kwestia możliwie najlepszej opieki nad kotami pozostaje kontrowersyjna, ponieważ istnieje wiele różnic kulturowych i regionalnych w zakresie tego, co ludzie uważają za najlepszy sposób pielęgnacji kotów domowych. Jeszcze w 1997 roku w Stanach Zjednoczonych ok. 50-60% kotów trzymanych było tylko w pomieszczeniach zamkniętych (17), podczas gdy w Wielkiej Brytanii większość kotów wypuszczana była na zewnątrz (18), zaś badanie przeprowadzone w Melbourne w Australii wykazało, że 23% kotów przebywało głównie w pomieszczeniach zamkniętych (10) Skąd bierze się tyle różnic kulturowych?

PRZEWODNIK

Diagnostyka histopatologiczna po amputacji palców u psów i kotów

Rozrosty w obrębie palców u psów i kotów są częstym źródłem bólu oraz mogą powodować kulawizny. Leczenie antybiotykami takich przypadków bardzo często jest trudne, a w pewnych sytuacjach – niewystarczające. W takich przypadkach jedyną sensowną opcją jest amputacja palca.

VET-LEX

VET-LEX

Co w prawie piszczy?

VET-IMPREZY

Od gwoździ Kirschnera po gwoździe blokowane

13 maja 2017 roku w Rybniku odbyły się Warsztaty Chirurgiczne prowadzone przez dr. n. wet. Dariusza Niedzielskiego, z którym nasza redakcja od wielu lat ma wielką przyjemność współpracować. Tematem warsztatów było zastosowanie gwoździ blokowanych w trakcie zabiegów operacyjnych.

Gastroenterologia studentom, czyli cykl szkoleń Akademii Purina za nami!

Konferencje gastroenterologiczne w ramach Akademii Purina zorganizowane przez fi rmę Nestlé Purina i redakcję „Weterynarii w Praktyce” odbyły się w marcu i kwietniu bieżącego roku. Cały cykl okazał się strzałem w dziesiątkę odnośnie do zainteresowań studentów medycyny weterynaryjnej.

Kwietniowe spotkania w Łodzi, czyli coroczne Targi VetMedica i Kongres VetForum

22-23 kwietnia 2017 roku w Łodzi odbyły się XIII Targi Medycyny Weterynaryjnej VetMedica oraz VII Kongres Praktyki Weterynaryjnej VetForum. Bez wątpienia jest to jeden z najważniejszych i stałych punktów na mapie polskich wydarzeń skupiających lekarzy weterynarii oraz producentów, dystrybutorów, firmy farmaceutyczne, wydawnictwa i instytucje związane ze środowiskiem weterynaryjnym.

Praktycznie o medycynie behawioralnej kotów Konferencja Etovet w Warszawie

Konferencja „Medycyna behawioralna kotów dla praktyków” to kolejna inicjatywa fi rmy Etovet. Lekarze weterynarii z początkiem maja mogli spotkać się na wydarzeniu edukacyjnym poświęconym tym niezwykłym zwierzętom. Równocześnie do trwającej Konferencji miały miejsce dyskusje i warsztaty poświęcone zagadnieniom z zakresu behawiorystyki oraz psychologii zwierząt.

Edukacja dla biznesu Konferencja MEDiVETU w Łodzi

„Jak sprawić, by klienci uwielbiali Twoją lecznicę?” – takie pytanie 21 kwietnia br. zadawali sobie uczestnicy Konferencji zorganizowanej przez MEDiVET w łódzkim hotelu DoubleTree Hilton. Tematyka spotkania objęła praktyczne wskazówki dotyczące marketingu i komunikacji z klientem.

Ultrasonografia po raz czwarty według fi rmy DRAMIŃSKI S.A.

W samym sercu województwa warmińsko-mazurskiego, w otoczeniu przepięknych krajobrazów, przy sprzyjającej aurze i pogodzie, odbyła się IV Weterynaryjna Konferencja Ultrasonografi czna zorganizowana przez fi rmę DRAMIŃSKI S.A.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij