Weterynaria w Praktyce wydanie nr 7-8/2017
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 7-8/2017

Drodzy Czytelnicy!

W diagnozowaniu chorób lekarze weterynarii sięgają coraz częściej po bardziej dostępne metody. Rośnie liczba gabinetów wyposażonych w aparaty do badań obrazowych USG, RTG czy analizatory morfologiczne i biochemiczne krwi. Tomograf komputerowy czy aparatura do badań rezonansem magnetycznym przestały być domeną ośrodków akademickich. Wykonywanie większej liczby badań skutkuje zdobywaniem coraz większego doświadczenia, ale też większym prawdopodobieństwem popełnienia błędów lub diagnozowania rzadkich przypadków. W aktualnym numerze staramy się przedstawiać takie przypadki. Autorzy podpowiadają, jak skutecznie diagnozować technikami obrazowymi, na co zwracać uwagę, począwszy od tarczycy, a skończywszy na pęcherzu moczowym. Polecam też Państwa uwadze artykuł o błędach przedlaboratoryjnych w badaniach krwi. Warto się zastanowić, czy nie popełniamy któregoś z opisywanych błędów. Z własnego doświadczenia wiem, jak ważne są precyzja i dokładność oraz przestrzeganie zalecanych procedur. Najczęściej są one wynikiem licznych doświadczeń i obserwacji. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza gdy wyniki badań nie odpowiadają obrazowi klinicznemu podejrzewanej choroby. Kontynuujemy także cykl artykułów na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania zakładu leczenia zwierząt. Informacje zawarte w artykule przydadzą się każdemu, zarówno właścicielowi, kierownikowi, jak i pracownikowi. Tak naprawdę warto przeczytać cały numer. Nawet jeśli wyspecjalizowaliśmy się w wąskiej dziedzinie medycyny weterynaryjnej, możemy dowiedzieć się interesujących informacji, ciekawostek, aby mieć szerszy pogląd. Nigdy nie wiadomo, kiedy ta wiedza może okazać się przydatna. 

VET-NEWS

Vet-News

Nowości ze świata weterynarii i nie tylko!

POLECAMY

Zakład leczniczy dla zwierząt – rozważania na temat rentowności i zysku. Cz. IV

W dobrze zarządzanym zakładzie leczniczym dla zwierząt istotne są wysoka jakość i zakres świadczonych usług. Gdy w najbliższej okolicy znajdują się inne ZLZ, które mogą pochwalić się zbliżoną do naszej ofertą, warto „wycenić” 12 elementów, które wpływają na „rynkową wartość konkurenta”. Pamiętajmy, że o konkurencji musimy wiedzieć co najmniej tyle samo co o swojej firmie.

DIAGNOSTYKA/USG

Diagnostyka ultrasonograficzna tarczycy u psów i kotów

Diagnostyka ultrasonograficzna jest podstawową metodą obrazową służącą do oceny tarczycy w przypadku podejrzenia jej choroby. U psów z niedoczynnością, zaś u kotów z nadczynnością tarczycy i podejrzeniem choroby nowotworowej, u obu gatunków badanie to powinno być zawsze wykonane. Dodatkową zaletą tej metody jest wykorzystywanie jej do przeprowadzenia biopsji zmienionego gruczołu tarczowego.

Węzły chłonne jamy brzusznej w badaniu ultrasonograficznym psów i kotów

Badanie ultrasonograficzne jest powszechnie dostępnym badaniem w praktykach weterynaryjnych. Odgrywa szczególną rolę w wykrywaniu patologii jamy brzusznej, w tym również limfadenopatii. Ultrasonografia pozwala na określenie wielkości, kształtu i struktury węzłów chłonnych, postawienie wstępnej diagnozy i ukierunkowanie dalszego postępowania diagnostycznego. Dzięki swojej nieinwazyjności umożliwia monitorowanie postępu zmian chorobowych oraz ocenę efektywności podjętego leczenia. W niniejszym artykule przedstawiono szczegółowe badanie ultrasonograficzne węzłów chłonnych jamy brzusznej u psów i kotów.

ZESTAWIENIE

Zestawienie ultrasonografów

Zestawienie aparatów RTG i systemów cyfrowych

DIAGNOSTYKA/RTG

Diagnostyka radiologiczna stawu ramiennego u psów – przegląd wybranych przypadków

Staw ramienny psa jest stawem maziowym, prostym, kulistym i wieloosiowym. Do najczęściej występujących w jego okolicy chorób zaliczyć można: osteochondrozę głowy kości ramiennej, tendinopatię mięśnia dwugłowego ramienia oraz nowotwory, szczególnie końca bliższego kości ramiennej. Jednocześnie staw ramienny jest tą częścią układu mięśniowo-szkieletowego, której, w porównaniu z np. stawem łokciowym psów, poświęca się stosunkowo mało uwagi. Podstawowym badaniem dodatkowym w diagnostyce chorób stawu ramiennego nadal pozostaje radiografia.

Żywienie

Diety domowe – moda czy konieczność?

W obecnych czasach koegzystują ze sobą dwa trendy żywienia psów, związane ze stosowaniem karm i diet przemysłowych oraz domowych (w odmianie diety surowej i gotowanej). Obie mają tyle samo zwolenników, co przeciwników. Warto jednak spojrzeć na powyższy problem z perspektywy starszego zwierzęcia z pewnymi przyzwyczajeniami i zadać pytanie, czy w takiej sytuacji dieta domowa to moda, czy może konieczność.

BEHAWIORYZM

Dlaczego warto koncentrować się na kotach w klinice weterynaryjnej?

W najlepszym interesie zwierzaków, właścicieli i weterynarzy jest przyjęcie polityki klinicznej i procedur, uwzględniających dobro pacjenta; zrozumienie wyjątkowej natury kotów stanowi punkt wyjścia. Jest wiele drobnych czynników, które mogą sprawić, że klinika lub gabinet weterynaryjny są przyjazne, przyjemne i uspokajające zarówno dla właścicieli, jak i dla kotów. Traktowanie kotów z szacunkiem jest istotnym czynnikiem składowym sukcesu gabinetu weterynaryjnego, a można to osiągnąć na różne sposoby.

CHIRURGIA

Praktyczne podstawy biologicznej osteosyntezy w gojeniu złamań

W poniższym artykule autorzy przedstawiają zasady biologicznego leczenia złamań, które mają na celu ograniczenie uszkodzenia tkanek w czasie zabiegu. Zwracają uwagę na ochronę krwiaka pierwotnego, który jest niezwykle istotny w procesie gojenia uszkodzonych kości. Dokonują także przeglądu możliwości zastosowania implantów, począwszy od drutów i/lub gwoździ śródszpikowych, gwoździ blokowanych, poprzez płyty kostne, a skończywszy na stabilizatorach zewnętrznych. Przedstawione są zasady prawidłowego postępowania ze złamaniem i kwalifikacji do odpowiedniej metody stabilizacji

VET-KWESTIONARIUSZ

Chirurgia opiera się na doświadczeniu

Lek. wet. Krzysztof Zdeb jest absolwentem warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W swojej codziennej praktyce zawodowej zajmuje się chirurgią ogólną, traumatologią i ortopedią. Przez wiele lat wspierał swoim doświadczeniem różne kliniki i gabinety weterynaryjne. W 2013 roku założył Lecznicę Weterynaryjną „LEGWET” w Legionowie.

CHIRURGIA

Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego – przyczyna czy następstwo skrętu żołądka u psów?

Zaburzenie motoryki jest upatrywane jako jedna z możliwych przyczyn powstawania skrętu żołądka. Tematem artykułu jest diagnostyka i kwalifikacja do dalszego postępowania nawracającego, przewlekłego rozszerzenia żołądka u 7-letniego psa, samca, setera irlandzkiego, w kontekście przebytej operacji repozycji skrętu żołądka z gastropeksją. Na podstawie opisu przypadku przedstawione zostaną możliwe przyczyny dysfunkcji przewodu pokarmowego, wątpliwości diagnostyczne i możliwości postępowania.

DERMATOLOGIA

Zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego oraz głęboka ropowica skóry psów na tle Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa jest często izolowaną bakterią w przebiegu przewlekłego zapalenia przewodów słuchowych oraz głębokiej ropowicy skóry. W wyniku zdolności tworzenia biofilmu jest często wielooporna względem różnych grup antybiotyków. Leczenie zakażenia na tle pałeczki ropy błękitnej i zapobieganie nawrotom jest zawsze wyzwaniem dla lekarza weterynarii. Z punktu widzenia właściciela największym problemem jest zwykle koszt, jak również czasochłonność leczenia.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Błędy przedanalityczne w badaniach krwi – czego nie może poprawić laboratorium

Laboratoryjne badania krwi są jednymi z najpowszechniej stosowanych narzędzi diagnostycznych w medycynie weterynaryjnej. Ich wiarygodność zależy nie tylko od samego laboratorium, lecz również w dużej mierze od osób pobierających i przygotowujących próbkę do badań. Błędy w całym procesie analitycznym najczęściej popełniane są w fazie przedanalitycznej, a więc zależne są również od lekarzy weterynarii. Artykuł opisuje często popełniane błędy oraz metody, jak ich uniknąć.

KARDIOLOGIA

Włókniakomięsak przegrody międzykomorowej serca u psa – opis przypadku

Nowotwory serca w populacji psów i kotów są rzadko spotykane, często jako przypadkowe odkrycie. Do typowych zalicza się: naczyniaka krwionośnego mięsakowatego, guz ciałka aortalnego oraz chłoniaka. Mięsaki stanowią większość złośliwych nowotworów serca. Wśród nich najczęściej występujący oraz związany z najgorszym rokowaniem jest naczyniak mięsakowy krwionośny. Włókniakomięsaki obejmują mniejszość pierwotnych guzów serca, ich etiologia oraz patogeneza pozostają niejasne. Echokardiografia przezklatkowa jest obecnie szeroko dostępnym badaniem przesiewowym w celu rozpoznawania i wstępnego diagnozowania guzów serca.

KAZUISTYKA

Ektopia moczowodów – rzadka przyczyna nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu u małych zwierząt jest częstą przyczyną wizyty w gabinetach weterynaryjnych. Objaw ten wywołany jest zazwyczaj zapaleniem układu moczowego, rzadziej może być pochodzenia jatrogennego (nietrzymanie moczu pokastracyjne). W pojedynczych przypadkach wiąże się z wadą genetyczną, powodującą nieprawidłowe umiejscowienie ujść moczowodów. Ektopia moczowodów jest częstą przyczyną nietrzymania moczu u młodych zwierząt. Do lecznicy zostały odesłane dwie suki z problemem nietrzymania moczu nie poddającego się leczeniu farmakologicznemu.

WARTO WIEDZIEĆ

Wpływ monotonicznej, niskiej dawki zearalenonu na niedojrzałe płciowo suki Część I. Karmy i dawka

Wzrastające zainteresowanie substancjami niepożądanymi oraz rozwój nowych ścieżek w naukach biologicznych zaowocowały zmianą punktu widzenia na fakt obecności mikotoksyn w karmach. Interdyscyplinarne podejście do tego problemu polega między innymi na znalezieniu zależności ilościowych dawka – odpowiedź organizmu w kluczowych płaszczyznach badawczych: teorii małej dawki substancji estrogenopodobnych, prawa hormezy, dawki NOAEL, efektu kompensacji i/lub tolerancji pokarmowej oraz wyniku narażenia czy intoksykacji.

VET-LEX

VET-LEX

Co w trawie piszczy?

VET-IMPREZY

„Vet Off Road” 2017 IV Dolnośląski Weterynaryjny Rajd Samochodowy

W ostatni weekend maja odbyła się impreza organizowana przez Dolnośląską Izbę LekarskoWeterynaryjną oraz Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. Wrocławski poligon „Raków” stał się 27 maja br. miejscem zmagań lekarzy weterynarii w jeździe terenowej i przeprawowej.

„Chirurgia kolana bez tajemnic” – MEDiVET EDUKACJA w Poznaniu

Wszyscy lekarze weterynarii zainteresowani tematyką chirurgii kolana 20-21 maja br. mogli dzięki Konferencji Ortopedycznej fi rmy MEDiVET S.A. poszerzyć swoją wiedzę w zakresie dostępnych metod leczenia zwierząt z kontuzjami więzadła krzyżowego oraz poznać odpowiedzi na pytania odnośnie do kluczowych kwestii związanych z możliwą interwencją chirurgiczną.

Niezapomniane wydarzenie – konferencja endokrynologiczo-dermatologiczna Dechra Veterinary Products

Hotel „Warszawianka” w Jachrance 22-23 kwietnia br. zgromadził lekarzy weterynarii zainteresowanych tematyką dermatologii i endokrynologii. Podczas konferencji zorganizowanej przez firmę Dechra Veterinary Products mogli oni poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zaburzeń hormonalnych oraz problemów skórnych psów i kotów.

Weterynaryjna odsłona Grodziskiego Półmaratonu Słowaka

11 czerwca 2017 roku w ramach Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka” – jednego z najlepiej zorganizowanych biegów w Polsce – odbyły się VII Mistrzostwa Polski Weterynarii w Półmaratonie.

Uratujmy psy przed utonięciem, czyli Konferencja KARDIOLOGIA Z VETOQUINOL

To już II edycja Konferencji organizowanej przez fi rmę Vetoquinol, która jest w całości poświęcona zagadnieniom kardiologicznym dotyczącym małych zwierząt. W tym roku 27 oraz 28 maja odbyły się dwie odsłony tego wydarzenia. Pierwsze miało miejsce w Krakowie, dzień później lekarze weterynarii mieli szansę spotkać się z prelegentami w Warszawie.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij