Weterynaria w Praktyce wydanie nr 9/2017
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 9/2017

Drodzy Czytelnicy!

Większości z Was pozostały już tylko wspomnienia z wakacji, odżywające co najwyżej przy okazji zdjęć przesyłanych przez znajomych, którzy mogli się udać na odpoczynek późniejszą porą. Tymczasem zapewne praca skutecznie odwraca uwagę od spraw pozazawodowych. Przecież chcą Państwo diagnozować i leczyć jak najlepiej i coraz skuteczniej. W czasie wakacyjnych wyjazdów rośnie ryzyko kontaktu z nieznanymi zwierzętami. Wiele osób, wykazując dużą empatię, stara się zaopiekować psami, kotami, tudzież innymi przedstawicielami fauny stałocieplnej. Rozpowszechnione szczepienia mogły trochę uśpić naszą czujność. Warto może jednak przypomnieć sobie bardzo ważne informacje na temat wścieklizny, która może przydarzyć się wszędzie. Ciągle w Polsce są stwierdzane pojedyncze przypadki tej – bardzo groźnej dla zwierząt i człowieka – choroby. Lekarz weterynarii odgrywa szczególnie istotną rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się tej choroby. Ale codzienna praca to nie tylko choroby zakaźne, o czym można się dowiedzieć, czytając kolejne teksty zamieszczone w tym numerze „Weterynarii w Praktyce”. Szczególnie polecamy artykuł szeroko opisujący dermatofi tozy, uwzględniający najnowsze informacje z zakresu diagnostyki i leczenia. Warto także zapoznać się z algorytmami postępowania w niewydolności krążenia. Mamy nadzieję, ze każdy znajdzie coś interesującego dla siebie i że lektura będzie owocna, czego wszystkim Czytelnikom życzymy.

VET-NEWS

Vet News

Nowości ze świata lekarzy weterynarii małych zwierząt!

POLECAMY

Jak nie drzeć kotów, czyli o pozasądowym rozstrzyganiu sporów pomiędzy lekarzami weterynarii a właścicielami zwierząt . Cz. I

Rozwiązywanie sporów pomiędzy właścicielami zwierząt a lekarzami weterynarii na drodze pozasądowej to wciąż temat nieznany i nierozpowszechniony. Artykuł przedstawia zarys alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów powstałych w związku ze świadczeniem usług lekarsko-weterynaryjnych. Kolejne opracowania przybliżą szczegółowe formy pozasądowego rozstrzygania sporów.

CHOROBY ZAKAŹNE

Wścieklizna – stałe zagrożenie dla psów i kotów

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą neurologiczną, zoonozą, której czynnikiem etiologicznym jest wirus należący do rodzaju Lyssavirus rodziny Rhabdoviridae. Choroba stwierdzana jest u zwierząt stałocieplnych na całym świecie, poza odizolowanymi wyspami, jak Australia czy Antarktyda. Szerzy się w następstwie pokąsania osobnika wrażliwego przez zakażonego. Znaczne ilości wirusa wydalane są ze śliną chorych zwierząt. Okres inkubacji choroby waha się od 2 tygodni do 6 lat (średnio 2-3 miesiące). Z uwagi na fakt, że wścieklizna uznawana jest za najważniejszą zoonozę, by móc podjąć odpowiednie środki celem zapobiegania rozwojowi choroby i jej zwalczenia, konieczna jest jej właściwa diagnostyka.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

VETID Najnowszy system identyfi kacji i oznaczania szczepionych zwierząt

Nowa era w oznaczaniu i identyfi kacji szczepionych zwierząt. Żadna inna marka identyfi katorów nie jest tak zaawansowana technologicznie jak VETID.

OKULISTYKA

Chirurgia płata spojówki w leczeniu chorób rogówki

Zastosowanie tkanki spojówkowej jako techniki stabilizowania głębokich i perforujących ran rogówki po raz pierwszy opisano w literaturze weterynaryjnej na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Przeszczep uszypułowanego płata spojówki, przeszczep wyspowy oraz przeszczep 360 stopni są uważane za wysoko skuteczne. Celem transponowania tkanek spojówkowych jest dostarczanie dopływu surowicy i fibroblastów oraz wsparcia strukturalnego.

KARDIOLOGIA

Algorytmy postępowania w zastoinowej niewydolności serca u psów – opis przypadków klinicznych

Niewydolność serca na skutek spadku pojemności minutowej doprowadza do aktywacji mechanizmów kompensacyjnych: układu współczulnego i układu renina – angiotensyna – aldosteron. Początkowe procesy wyrównawcze doprowadzają do poprawy przepływu krwi przez ważne dla organizmu narządy. Przekroczenie tzw. granicy mechanizmów kompensacyjnych skutkuje rozwojem zastoinowej niewydolności serca (ZNS). Dobór odpowiedniej terapii doprowadza m.in. do ograniczenia mechanizmów wyrównawczych aktywowanych w niewydolności serca.

Najczęstsze przyczyny szmerów sercowych u yorkshire terrierów

Yorkshire terriery, obecnie jedna z najbardziej popularnych ras psów, są bardzo częstymi pacjentami gabinetów weterynaryjnych. Szmer sercowy jest zawsze wskazaniem do wykonania badania kardiologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem echokardiografii. Doniesienia naukowe z wielu krajów pozwalają zdefiniować najczęstsze przyczyny szmeru sercowego u yorkshire terrierów. Są one spowodowane wrodzonymi chorobami serca, takimi jak: przetrwały przewód tętniczy, zwężenie tętnicy płucnej, zwężenie zastawki aorty oraz nabyta przewlekła niedomykalność zastawek serca.

ROZRÓD

Choroby pochwy u suk i kotek – nowotwory

Guzy pochwy wykrywa się najczęściej u starszych niesterylizowanych suk. Stanowią one 2,4-3% wszystkich guzów u psów. W artykule omówiono nowotwory z wyjątkiem guza Stickera. W przeważającej większości przypadków są rozpoznawane zmiany łagodne, a wśród nich najczęściej guzy tkanki mięśniowej gładkiej i włóknistej. Proces nowotworowy może obejmować: pochwę, przedsionek pochwy i srom. Do objawów należą: wyciek z pochwy, miejscowa deformacja, uwidocznienie tkanek guza poza sromem, utrudnione lub nietypowe wydalanie moczu, krew w moczu, lizanie sromu, parcia, czasem utrudniony poród.

DERMATOLOGIA

Aktualne informacje dotyczące grzybic powierzchownych (dermatofitoz) u psów i kotów

Dermatofitozy są chorobami skóry wywołanymi przez grzyby. Najistotniejszymi dermatofitami występującymi u towarzyszących zwierząt są grzyby z rodzaju Microsporum i Trichophyton. Choroba ta jest zoonozą, a zatem cechuje ją znaczna zakaźność. W niniejszym artykule opisujemy aktualne informacje dotyczące objawów klinicznych i postaci klinicznych choroby, jak również metody rozpoznawania grzybic powierzchownych oraz leczenia choroby.

Żywienie

Użyteczność diety monobiałkowej przy diagnozie nietolerancji pokarmowej

Nietolerancją pokarmową nazywamy zaburzenia, które powstają w wyniku reakcji immunologicznej na antygeny zawarte w pokarmie. Antygenami pokarmowymi są białka o dużej masie cząsteczkowej (głównie glikoproteiny) lub związki drobnocząsteczkowe, do których należy większość dodatków pokarmowych. Dostępne są dwie metody modyfikacji dotychczasowej diety psa: wprowadzenie alternatywnych składników, których pies wcześniej nie próbował (tego typu dieta wykluczająca może być niezwykle efektywna), lub wybór karmy zawierającej hydrolizowane białka (poddane specjalnemu procesowi enzymatycznemu, w trakcie którego rozbijane są na małe ogniwa – powstałe proteiny są tak małe, że nie są w stanie wywołać reakcji alergicznej).

DIAGNOSTYKA/USG

Zastosowanie diagnostyki ultrasonograficznej w wybranych schorzeniach nerek u psów i kotów – część I

Ultrasonografia jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod obrazowania używaną w codziennej praktyce przez lekarzy weterynarii. W poniższym artykule opisane zostały: sposób przygotowania pacjenta, technika badania oraz prawidłowy obraz ultrasonograficzny nerek psów i kotów, a także widoczne w obrazie USG zmiany w wybranych wrodzonych schorzeniach nerek. W części drugiej artykułu omówione zostaną obrazy ultrasonograficzne wybranych nabytych schorzeń nerek.

DIAGNOSTYKA/MRI

Rezonans magnetyczny jako obiecująca metoda diagnostyki chorób wątroby u psów

Rezonans magnetyczny jest nowoczesną metodą diagnostyki obrazowej, coraz bardziej dostępną również dla lekarzy weterynarii. Jest to cenna technika, pozwalająca na coraz dokładniejsze obrazowanie organów wewnętrznych, w tym wątroby. W hepatologii weterynaryjnej badanie MRI szczególnie przydatne jest w ocenie zmian nowotworowych miąższu wątroby. Coraz nowsze kontrasty stosowane w badaniu MRI pozwalają zwiększyć czułość i specyficzność tego badania. Wydaje się, że pomimo ograniczeń tej metody MRI to przyszłość diagnostyki guzów wątroby u psów.

VET-KWESTIONARIUSZ

Trafna diagnoza – ciągłym wyzwaniem

Rozmowa z lek. wet. Polą Borusewicz, doktorantką w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

KAZUISTYKA

Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek u kota domowego – diagnostyka i postępowanie terapeutyczne na podstawie opisu przypadku klinicznego

Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek (policystowatość nerek, Polycystic Kidney Disease – PKD) jest chorobą autosomalną dominującą bądź recesywną. Charakteryzuje się obecnością wypełnionych płynem, różnych rozmiarów torbieli. Badanie ultrasonograficzne oraz specyficzne testy genetyczne są dobrymi metodami do diagnozowania tej choroby. Badanie ultrasonograficzne powinno być wykonane, gdy kot skończy siódmy miesiąc życia. W diagnostyce PKD przydatne są również: badanie hematologiczne i biochemiczne krwi oraz badanie ogólne moczu wraz z określeniem stosunku białka do kreatyniny w moczu (UPC).

CHIRURGIA-artykuł pod patronatem VetVideo.elamed.pl

Uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego u psów Cz. I – Najpopularniejsze techniki operacyjne

Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego jest najczęściej spotykanym problemem ortopedycznym u psów. Dotyczy ono zarówno całkowitego, jak i częściowego zerwania więzadła, a konsekwencją tego jest uszkodzenie pozostałych struktur kolana. Aby opóźnić procesy zwyrodnieniowe stawu kolanowego oraz zmniejszyć ból niestabilnego kolana, wskazane (zalecane) jest leczenie operacyjne, zwłaszcza u psów o masie ciała powyżej 15 kg. Do tego celu służą techniki tradycyjne oraz nowsze, polegające na osteotomii części bliższej kości piszczelowej (TPLO, TTA, TTO).

CHIRURGIA

Oponiak kanału kręgowego u kota – proces diagnostyczny, leczenie, wynik, komplikacje Opis przypadku

Oponiaki są najczęstszymi nowotworami pierwotnymi ośrodkowego układu nerwowego opisywanymi u psów i kotów. Pochodzą one z opony pajęczej. Artykuł zawiera opis przypadku oponiaka u kota rozpoznanego histopatologicznie o nietypowej lokalizacji zewnątrzoponowej.

Leczenie braku zrostu septycznych złamań kości przedramienia i kości podudzia u psów przy użyciu okólnego zewnętrznego mocowania szkieletowego – badanie retrospektywne. Cz. I

Brak zrostu jest przerwaniem procesu gojenia złamania, który uniemożliwia zrost złamania bez interwencji chirurgicznej. Złamania, w przypadku których nie dochodzi do zrostu kości, charakteryzują się powstawaniem tkanki włóknistej lub chrzęstnej między fragmentami złamania (1, 2). Złamania, w przypadku których nie dochodzi do zrostu kości, często są wynikiem nieudanego leczenia chirurgicznego, które często można przypisać technicznym błędom chirurgicznym; może im również towarzyszyć chroniczna infekcja (1-6).

PRZEWODNIK

Cystynuria u kotów – pierwszy potwierdzony genetycznie przypadek w Polsce

Cystynuria po raz pierwszy została opisana w 1910 roku jako wrodzone zaburzenie metaboliczne, które charakteryzuje się selektywnym defektem kanalików proksymalnych w nerkach dotyczącym reabsorpcji cystyny, ornityny, lizyny oraz argininy (COLA). Prowadzi to do tworzenia się kryształów cystyny oraz kamieni moczowych (1). Cystynurię stwierdzono u ludzi (częstotliwość 1:7000), psów (ponad 70 ras), kotów, naczelnych, fretek, myszy oraz innych dzikich mięsożerców (wilki, lisy, karakale, serwale) (1, 2).

VET-IMPREZY

Amerykańscy stomatolodzy uczą w Polsce!

Na świecie istnieje jedynie kilka uniwersytetów oferujących lekarzom weterynarii program rezydentury stomatologicznej, a studentom – kompleksowe szkolenie, w tym praktykę rotacyjną. Za najwybitniejsze z nich uważa się University of California – Davis oraz Cornell University. Zatem to wielkie wyróżnienie, że profesorowie właśnie z tych ośrodków odwiedzili Polskę, aby przeprowadzić międzynarodowe, trzydniowe warsztaty VetCo.

Prymusów zapraszamy do zwiedzania, czyli Edu Personel w akcji!

8-9 czerwca 2017 r. w Niepołomicach i Wieliczce odbyło się edukacyjno-rekreacyjne spotkanie zorganizowane przez fi rmę Royal Canin Polska. Wydarzenie odbyło się w ramach rozstrzygnięcia konkursu na platformie internetowej Edu Personel, której twórcą jest Royal Canin.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij