Weterynaria w Praktyce wydanie nr 10/2017
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 10/2017

Szanowni Państwo.

Wbrew swojej nazwie dodatkowe badania diagnostyczne stają się powoli podstawowymi w diagnozowaniu chorób zwierząt i monitorowaniu ich leczenia. Często zapominamy o dokładnym wywiadzie, porozmawianiu z właścicielem pacjenta czy też o dokładnym jego zbadaniu. Sięgamy po badania dodatkowe widząc w nich rozwiązanie wszelkich wątpliwości. Mało kto wyobraża sobie pracę bez wykonywania badań krwi, badań obrazowych czy patomorfologicznych. Aby na wyniki tych badań nie patrzeć bezkrytycznie warto zaznajomić się z wynikami prezentowanego badania polegającego na oznaczeniu określonych parametrów bezpośrednio po pobraniu i po określonym czasie oraz w próbkach zhemolizowanych i niezhemolizowanych. Warto dobrze to przeanalizować. W niektórych przypadkach badania dodatkowe jak badanie echokardiograficzne może być złotym standardem, np. przy rozpoznawaniu kardiomiopatii rozstrzeniowej. Żaden dermatolog nie wyobraża sobie pracy bez wykonania zeskrobin lub posiewu. Absolutnie nie odradzam wykonywania takich badań niemniej warto wykonywać je właściwie i właściwie interpretować. Poglądy dotyczące diagnostyki i leczenia wielu chorób zmieniają się, pojawiają się nowe odkrycia, nowe metody leczenia. Jeszcze kilkanaście lat temu mało kto słyszał o glarginie, którą teraz stosuje się jako lek z wyboru w leczeniu cukrzycy kotów. Lekarz weterynarii często staje przed wyborem, jaki sposób leczenia wybrać, jakie badania wykonać. W podejmowaniu tego typu decyzji pomoże, mam nadzieję lektura aktualnego numeru Weterynarii w Praktyce, który jak zwykle polecam Państwa uwadze.

Życzę miłej lektury

Wojciech Hildebrand

POLECAMY

Zarządzanie ZLZ. Jak uniknąć błędów?

Medycyna weterynaryjna to dziedzina, która nieustannie się rozwija, o czym świadczy m. in. wzrastająca w ostatnich latach liczba uczelni posiadających wydziały medycyny weterynaryjnej czy rosnąca liczba zwierząt domowych i ich zmieniający się status w rodzinie. Ludzie coraz częściej decydują się na zakup zwierzęcia, wychodząc z założenia, że będzie on nowym członkiem rodziny. Z tego też powodu coraz większą popularnością cieszą się psy ras małych, koty oraz zwierzęta futerkowe i egzotyczne

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

VETID. Najnowszy system identyfikacji i oznaczania szczepionych zwierząt

Historia identyfikatorów VETID jest dość krótka - obfituje jednak w taką liczbę zmian i innowacji, których nie przeszedł żaden inny identyfikator w Polsce.

DERMATOLOGIA

Leki działające miejscowo w chorobach skóry psów i kotów ze szczególnym uwzglednieniem roli preparatów otologicznych

Trudno wyobrazić sobie wdzięczniejszy niż skóra narząd docelowy do stosowania leków o działaniu miejscowym. Nie będzie zatem przesadą twierdzenie, że terapia miejscowa powinna stanowić integralny element leczenia każdej choroby skóry. Sztandarowym przykładem leków dermatologicznych o działaniu miejscowym są preparaty otologiczne. Bardzo często mają one charakter poliwalentny tj. zawierają zarówno antybiotyk jak i lek przeciwgrzybiczy i glikokortykosteroid. Wielokrotnie substancje aktywne zawarte w preparatach otologicznych wykazują synergizm działania co znacząco zwiększa skuteczność całego procesu terapii.

Zastosowanie preparatów leczniczych o działaniu miejscowym w utrzymaniu prawidłowej kondycji skóry i okrywy włosowej zwierząt towarzyszących

Psy i koty stanowią liczną grupę pacjentów z chorobami dermatologicznymi. Stan układu powłokowego zwierząt w znacznym stopniu jest odzwierciedleniem ogólnej kondycji organizmu w przebiegu wielu chorób podłoża immunologicznego, chorób wewnętrznych oraz zaburzeń o charakterze endokrynogennym. W związku z powyższym, wspomagając leczenie ogólnoustrojowe, dermatolodzy coraz częściej kładą nacisk na stosowanie preparatów leczniczych o działaniu miejscowym, wpływających pozytywnie na stan skóry, naskórka i okrywy włosowej.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Mykoplazmy hemotropowe jako przyczyna zakaźnej niedokrwistości kotów

Mykoplazmoza kotów jest chorobą szeroko rozpowszechnioną, wywoływaną przez 3 gatunki mykoplazm hemotropowych. Jest ona dość rzadko rozpoznawana w codziennej praktyce przez lekarzy weterynarii z uwagi na niespecyficzne objawy, trudności w diagnostyce laboratoryjnej oraz hematologicznej. Leczenie składa się z terapii podstawowej ― antybiotykoterapii z zastosowaniem tetracyklin oraz fluorochinolonów, połączonej z terapią wspomagającą. Mimo poprawy stanu klinicznego zwierzęcia oraz powrotu parametrów hematologicznych do normy większość kotów po terapii antybiotykiem pozostaje bezobjawowymi nosicielami choroby.

VET-KWESTIONARIUSZ

Mykoplazmoza hemotropowa - zakamuflowany przeciwnik

Rozmowa z lek. wet. Andrzejem Antosiewiczem z Kliniki Weterynaryjnej Vetriver w Laskach, w której jest internistą. W swojej praktyce zajmuje się trudnymi i wymagającymi przypadkami medycyny weterynaryjnej. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W obszarze jego zainteresowań znajduje się radiologia weterynaryjna, która jest przedmiotem jego specjalizacji.

CHIRURGIA

Leczenie braku zrostu septycznego złamań kości przedramienia i kości podudzia u psów przy użyciu okólnego zewnętrznego mocowania szkieletowego - badanie retrospektywne. Cz. II

W badaniu przeprowadzonym w CTOV uczestniczyło 27 psów, u których zastosowano mocowanie CESF w ramach leczenia septycznych złamań kości przedramienia i kości podudzia, w przypadku których nie doszło do zrostu; psy spełniły kryteria włączenia. W badaniu uczestniczyło 14 psów, cztery suki niewysterylizowane i pięć suk wysterylizowanych; średnia wieku: 54 miesiące (SD: ± 41 miesiące; zakres: 7-144 miesięcy) i średnia masa ciała: 20 kg (SD: ± 14 kg; zakres: 3-44 kg).

KARDIOLOGIA

Kardiomiopatia rozstrzeniowa u psów - co nowego w diagnostyce

Kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM) to najczęściej występująca u psów ras dużych i olbrzymich postać kardiomiopatii pierwotnej. Chorobę charakteryzuje poszerzenie wszystkich jam serca, a także istotne obniżenie funkcji skurczowej mięśnia komór. Do ras predysponowanych należą: dobermany, wilczarze irlandzkie, dogi niemieckie oraz boksery. Niniejszy artykuł skupia się na nowościach w diagnostyce tej choroby.

ŻYWIENIE/CHOROBY WEWNĘTRZNE

Cukrzyca u kotów - indywidualne podejście do pacjenta

Cukrzyca jest chorobą dość często spotykaną u kotów oraz dobrze znaną lekarzom weterynarii. Mimo to jej leczenie nie zawsze jest proste i może stanowić spore wyzwanie. Aby dawało jak najlepsze efekty, patogeneza choroby musi być dokładnie poznana, a plan leczenia – dostosowany zarówno do potrzeb zwierzęcia, jak i możliwości właściciela. Ten artykuł ma na celu przedstawienie korzyści płynących z dokładnej diagnostyki, monitoringu oraz odpowiedniej diety, stanowiącej podstawę skutecznego leczenia.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Zafałszowanie badań krwi - czyli czy opłaca się mieć wynik za wszelką cenę?

Wiarygodność otrzymanych wyników laboratoryjnych może decydować o poprawności postawionej diagnozy oraz wdrożenia odpowiedniego leczenia. Przeprowadzono badania mające na celu unaocznienie wpływu takich czynników, jak czas do przeprowadzenia analizy oraz stopień hemolizy surowicy krwi, na stężenia wybranych parametrów biochemicznych krwi. Doświadczenie wykazało, że czynniki te w sposób istotny oraz mogący wpływać na decyzje diagnostyczne zafałszowują otrzymane wyniki.

DIAGNOSTYKA/RTG

Dysplazja stawów biodrowych u psów - czy nadal sprawia problemy diagnostyczne?

Dysplazja stawów biodrowych (ang. CHD – canine hip dysplasia) stanowi poważny i częsty problem, z jakim spotykają się w gabinetach praktykujący lekarze weterynarii, stanowiąc nawet 30% wszystkich przypadków ortopedycznych. Badanie rentgenowskie jest obecnie najczęściej stosowanym badaniem przesiewowym, mającym na celu wykluczenie z hodowli psów obarczonych ryzykiem wystąpienia wtórnych zmian zwyrodnieniowych pojawiających się w przebiegu choroby. Prawidłowe przeprowadzenie badania, na które składa się szereg opisanych w artykule aspektów, jest niezwykle istotne zarówno do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia CHD u psów młodych, jak i obserwacji już rozwiniętych zmian zwyrodnieniowych u pacjentów z dysplazją. Celem pracy jest przedstawienie doświadczeń własnych w rozpoznawaniu dysplazji stawów biodrowych u psów na podstawie badania radiologicznego.

DIAGNOSTYKA/USG

Jądra w badaniu ultrasonograficznym psów i kotów. Cz. I

Ultrasonografia należy do metod obrazowych wykonywanych w pierwszej kolejności w przypadku podejrzenia patologii jąder u psów i kotów. To prosta, nieinwazyjna metoda, która pozwala szybko i bez specjalnego przygotowania pacjenta uwidocznić i ocenić zawartość worka mosznowego. Umożliwia ona zobrazowanie nawet niewielkich zmian patologicznych jąder, często niewyczuwalnych w badaniu klinicznym, postawienie wstępnej diagnozy oraz przeprowadzenie biopsji wykrytych zmian. W niniejszym artykule przedstawiono opis szczegółowego badania ultrasonograficznego jąder u psów.

KAZUISTYKA

Bakteryjne zapalenie wsierdzia jako nieczęsta forma endokardiozy u psa - opis przypadku

Bakteryjne zapalenie wsierdzia (IE) jest chorobą charakteryzującą się zapaleniem i infekcją mikrobiologiczną wewnętrznej powierzchni serca (endokardium) obejmującą płatki zastawek, struny ścięgniste i/lub powierzchnie ścienne mięśnia sercowego. Wegetatywne zapalenie wsierdzia oznacza powstawanie małych mas „wegetacji” w miejscu zakażenia nagromadzonych płytek krwi, fibryny, mikroorganizmów oraz komórek zapalnych. Skutki wewnątrzsercowe obejmują ciężką niedomykalność zastawkową, co może prowadzić do zastoinowej niewydolności serca, jak również formowania się ropni mięśnia sercowego. Nieleczone IE jest w większości przypadków śmiertelne. Artykuł opisuje przypadek ostrego bakteryjnego, wegetatywnego zapalenia wsierdzia u 8-letniego psa rasy Syberyjskiego Husky. U pacjenta rozwinęła się zastoinowa niewydolność serca z powodu ciężkiej niedomykalności zastawki dwudzielnej wtórnej do ciężkich zmian wegetatywnych na płatkach jej zastawki.

Uchyłek pęcherza moczowego u psa - wada wrodzona czy nabyta? Diagnostyka oraz leczenie chirurgiczne - opis przypadku

Artykuł opisuje przypadek psa rasy yorkshire terrier, u którego na podstawie badania ultrasonograficznego oraz rentgenowskiego stwierdzono obecność uchyłka pęcherza moczowego. Pies został poddany zabiegowi chirurgicznemu, który pozwolił na pełny powrót do zdrowia.

VET-LEKI

Ocena kliniczna skutecznosci wielokierunkowego leczenia u psów z atopowym zapaleniem skóry i wtórnym zespołem keratołojotokowym

Leczenie miejscowe stosowane jest często jako terapia wspomagająca w alergiczny chorobach skóry u psów. Badano 17 psów z atopowym zapaleniem skóry i zespołem keratołojotokowym, oceniając wpływ wielokierunkowego złożonego leczenia z użyciem preparatów w postaci szamponu, żelu i spot on na jakość skóry i okrywy włosowej. Badania prowadzono, stosując system oceny punktowej CADESI-4 indeks świądowy w skali od 0 do 10.

ROZRÓD - artykuł pod patronatem VetVideo.elamed.pl

Antykoncepcja u małych zwierząt. Cz. II. Metody niechirurgiczne u samców

Za pomocą metod niechirurgicznych można osiągnąć trwała lub czasową niepłodność. W tym artykule opisano sposoby postępowania przeznaczone dla samców psów i kotów. Pewne substancje chemiczne podawane iniekcyjne bezpośrednio w jadro/nadjądrze powodują trwały skutek antykoncepcyjny. Wśród metod hormonalnych najpowszechniejsze są implanty zawierające agonistów GnRH. Mniej rozwinięte i perspektywiczne procedury obejmują zastosowanie ultradźwięków, toksyn reprodukcyjnych i antykoncepcję immunologiczną.

WARTO WIEDZIEĆ

Wrodzone wady rozwojowe i choroby dziedziczne układu płciowego

PRZEWODNIK

Rozpoznanie świerzbu drążącego u psów. Porównanie różnych metod diagnostycznych

Infekcja świerzbowcem drążącym występuje w Polsce dość często. Ta zoonoza jest bardzo zaraźliwa dla ludzi i zwierząt. Jej rozpoznanie nastręcza wiele trudności. Zeskrobiny głębokie dają często wyniki fałszywie ujemne. Z powodu zakaźnej natury choroby bardzo ważne jest, by postawić szybkie rozpoznanie i wdrożyć odpowiednie leczenie, by zapobiec rozprzestrzenianiu się świerzbu Do badania zakwalifikowani dwadzieścia psów, różnych ras i w rożnym wieku.

VET-IMPREZY

Onkologia od podszewki. Szkolenie Onkologiczne we Wrocławiu

W niedzielę 17 września 2017 roku we wrocławskiej Przychodni Weterynaryjnej „Neovet” redakcja "Weterynarii w Praktyce" miała przyjemność zorganizować szkolenie onkologiczne we współpracy z wybitnymi specjalistami w dziedzinie onkologii weterynaryjnej.

Europejska premiera Cytopoint - pierwszego w weterynarii przeciwciała monoklonalnego

W dniach 7-9 września br., w szwajcarskiej Lozannie, odbył się 29. Kongres ESVD ECVD. To ważne wydarzenie gromadzi corocznie setki lekarzy weterynarii z całego świata, głównie specjalistów dermatologów.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij