Weterynaria w Praktyce wydanie nr 1-2/2018
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 1-2/2018

Drodzy Czytelnicy!

O tym, jak ważne w postępowaniu lekarza weterynarii są praktyka i wynikające z niej doświadczenie, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak nad praktycznym wykonywaniem zawodu wisi zawsze widmo rutyny, która potrafi zniszczyć najlepsze nawet doświadczenie. Z autopsji wiem, że jedną z najefektywniejszych metod zabezpieczenia się przed wpadnięciem w pułapkę szablonowych działań jest praca z młodymi lekarzami weterynarii oraz ze studentami, którzy często zadają pytania zmuszające do refleksji i głębszego zastanowienia się nad danym problemem. Nierzadko pozwala to na weryfikację własnego postępowania, zapobiegając sytuacjom konfliktowym na linii lekarz weterynarii – właściciel zwierzęcia. O tym, jak prowadzić mediacje, przeczytają Państwo na łamach „Weterynarii w Praktyce”. Oczywiście nie życzę nikomu tego typu negatywnych doświadczeń, niemniej jednak w sytuacjach problematycznych warto spróbować podjąć się mediacji z drugą stroną konfliktu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby niedopuszczenie do powstania sporu, jednak nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli, wiele kwestii zwyczajnie może nas zaskoczyć. Na wszystko dodatkowo nakładają się stres i zmęczenie. Każdy z nas kiedyś się z tym spotkał lub spotka, w takim momencie to od naszej empatii, zrozumienia i przede wszystkim wiedzy będzie zależało bardzo wiele.

A wiedzę warto uzupełniać, zwłaszcza że pojawiają się nowe leki, nowe metody diagnostyczne (metabolomika), a choroby, wydawałoby się – dawno rozpoznane i opisane, ujawniają swoje nowe oblicza. Warto zatem w wolnej chwili sięgnąć po „Weterynarię w Praktyce” i odświeżyć swoją wiedzę, poznać nowości, zapoznać się z aktualną wiedzą na temat diagnozowania i leczenia chorób naszych pacjentów.

 

Polecam i życzę ciekawej lektury
Wojciech Hildebrand

VET-NEWS

Vet News

Nowości ze świata medycyny weterynaryjnej i nie tylko!

POLECAMY

Jak nie drzeć kotów, czyli o pozasądowym rozstrzyganiu sporów pomiędzy lekarzami weterynarii a właścicielami zwierząt. Cz. II. Mediacja

W pierwszej części artykułu („Weterynaria w Praktyce” nr 9/2017) autor przedstawił zarys alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów powstałych w związku ze świadczeniem usług lekarsko-weterynaryjnych. Niniejsze opracowanie przybliża zasady mediacji w sprawach cywilnych pomiędzy lekarzami weterynarii a klientami zakładów leczniczych dla zwierząt.

DERMATOLOGIA

Rozpoznawanie i leczenie zakażeń Malassezia spp. u psów z atopowym zapaleniem skóry z uwzględnieniem stosowania substancji poprawiających kondycję układu powłokowego

Malassezia spp. są rzadko bezpośrednim czynnikiem patogennym w chorobach skóry psów. Wykrycie tych drożdżaków z wykorzystaniem dermatologicznych badań dodatkowych nie zawsze w sposób jednoznaczny wskazuje na rozpoznanie choroby. Biorąc jednak pod uwagę charakterystyczny obraz kliniczny wtórnych zakażeń z udziałem Malassezia spp. oraz ich znaczący udział w mechanizmach nadwrażliwości u psów z atopowym zapaleniem skóry, można stwierdzić, że drożdżaki te zasługują na większe zainteresowanie ze strony dermatologa weterynaryjnego.

Atopowe zapalenie skóry u psów – aktualne wskazania diagnostyczne i leczenie farmakologiczne

Atopowe zapalenie skóry jest częstą, nawrotową i przewlekłą, świądową chorobą skóry u psów wymagającą różnorodnych metod leczenia w różnym czasie trwania choroby. Czynniki pokarmowe, środowiskowe, nadwrażliwość na alergen pchli, zakażenia bakteryjne i grzybicze (Malassezia spp.) mogą nasilać objawy i powinny być eliminowane u psów atopowych. Obecnie najskuteczniejszymi lekami używanymi w leczeniu są miejscowe i doustne glikokortykosteroidy, cyklosporyna, oklacitinib i lokiwetmab.

VET-LEKI

Ocena nasilenia zmian skórnych i świądu w okresie jesiennym Suplementacja diety niezbędnymi kwasami tłuszczowymi (NNKT) u psów z atopowym zapaleniem skóry uczulonych na roztocza kurzu domowego i roztocza magazynowe

Celem badania była ocena wpływu suplementacji diety niezbędnymi kwasami tłuszczowymi (NNKT) u psów z rozpoznanym atopowym zapaleniem skóry, uczulonych na roztocza kurzu domowego i roztocza magazynowe, będących w okresie remisji, na występowanie objawów skórnych oraz stopień nasilenia zmian i świąd w okresie jesiennym. Psom podawano preparat w dawce 1 ml/kg masy ciała przez okres dwóch miesięcy. Badanie kliniczne pacjenta wraz z wypełnieniem kwestionariusza CADESI-04 oraz oceny skali świądu przeprowadzano trzykrotnie, pod koniec września, października i listopada.

Skuteczność preparatu Hepatiale Forte Advanced jako hepatoprotektora u psów

Wątroba odgrywa główną rolę w różnorodnych procesach w organizmie: metabolizmie węglowodanów, tłuszczów i białek, detoksykacji metabolitów i ksenobiotyków, magazynowaniu witamin, metali śladowych, tłuszczu, glikogenu oraz regulacji funkcji immunologicznych. Suplementacja fosfolipidami diety zwierząt z chorobami wątroby może wspomagać przebieg leczenia wybranych chorób wątroby u psów.

Żywienie

Metabolomika – nowe narzędzie w diagnostyce chorób

Wraz z rozwojem i szeroką dostępnością technik analitycznych umożliwiających monitorowanie wielu związków w czasie jednej analizy badania metabolomiczne stają się coraz bardziej popularne. Metabolomika jest rozwijającą się dziedziną nauki, której główne cele to identyfikacja oraz analiza ilościowa niskocząsteczkowych metabolitów zarówno pierwotnych, jak i wtórnych, występujących w danym układzie biologicznym. Uwaga obecnie jest skupiona głównie na możliwości wykorzystania badań metabolomicznych do szukania specyficznych biomarkerów charakterystycznych dla danej jednostki chorobowej i pozwalających na jej wczesne wykrycie. Najbardziej obiecujące wyniki badań dotyczą chorób nowotworowych oraz chorób nerek.

KARDIOLOGIA

Przepuklina przeponowa otrzewnowo-osierdziowa u psa – opis przypadku klinicznego

Przepuklina przeponowa otrzewnowo-osierdziowa jest wyjątkowym rodzajem przepukliny przeponowej. Jest to najczęściej występująca wrodzona wada osierdzia u psów i kotów. Powstaje w wyniku niepełnego rozdziału jamy otrzewnowej od jamy osierdziowej w dolnym odcinku przepony, doprowadzając do przemieszczenia narządów trzewnych do klatki piersiowej.

NEFROLOGIA

Leczenie farmakologiczne idiopatycznej padaczki u psów i kotów Nowe perspektywy leczenia padaczki lekoopornej. Część I

Padaczka stanowi coraz częstszą przyczynę wizyt psów i kotów oraz ich właścicieli w gabinecie weterynaryjnym. W pierwszej części artykułu skupiono się na wyjaśnieniu, czym jest padaczka idiopatyczna, jak ją diagnozujemy oraz kiedy należy wprowadzić jej leczenie. Przedstawiono także leki pierwszego rzutu stosowane w leczeniu padaczki idiopatycznej, takie jak fenobarbital oraz sole bromu.

DIAGNOSTYKA

Nie każdy uraz kręgosłupa to wyrok. Opis przypadku klinicznego.

W artykule opisano przypadek kliniczny kota pogryzionego przez psa lub lisa, u którego poza obrażeniami typowymi dl pogryzienia po czterech dniach wystąpił paraliż kończyn tylnych. Przedstawiono wyniki badań obrazowych, leczenie, rehabilitację w warunkach domowych oraz ich efekty na przestrzeni siedmiu miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

ENDOKRYNOLOGIA

Nadczynność tarczycy u kotów – realia nad Wisłą

Praca porusza główne problemy rozpoznawania i leczenia nadczynności tarczycy u kotów. Artykuł uwzględnia współczesny stan wiedzy, ale nie bierze pod uwagę wszystkich osiągnięć medycyny weterynaryjnej, ponieważ wyniki wielu z nich nie są dostępne w Polsce. Jest to podyktowane ograniczeniami prawnymi i ekonomicznymi, co, podobnie jak w innych dziedzinach, oddala polską weterynarię od postępów medycyny weterynaryjnej rozwiniętego świata współczesnego.

Diagnostyka i leczenie niedoczynności kory nadnerczy – opis przypadku

Niedoczynność kory nadnerczy (hipoadrenokortycyzm) wynika z niezdolności nadnerczy do tworzenia i wydzielania odpowiedniej ilości mineralokortykoidów i glikokortykoidów. Niedoczynność kory nadnerczy diagnozowana jest głównie u psów w średnim wieku. Suki chorują częściej niż samce. Objawy niedoczynności kory nadnerczy są nieswoiste, najczęściej są to: brak apetytu, zmniejszona aktywność fizyczna, poliuria wraz z polidypsją. Leczenie polega na wyrównaniu niedoboru mineralokortykoidów i glikokortykoidów.

CHOROBY WEWNĘTRZNE/NEFROLOGIA

Nadciśnienie tętnicze w przebiegu przewlekłej choroby nerek u psów i kotów – diagnozowanie i leczenie

W opracowaniu przedstawiono praktyczne zalecenia niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procedury pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u małych zwierząt w przebiegu przewlekłej choroby nerek (CKD). Nadciśnienie tętnicze jest często diagnozowanym objawem, szczególnie u pacjentów geriatrycznych, wtórnie do przewlekłej choroby nerek i innych chorób endokrynologicznych. Pomiar ciśnienia można wykonywać metodami bezpośrednimi (inwazyjnymi) i metodami pośrednimi (zalecanymi w praktyce gabinetowej), tj. techniką dopplerowską i oscylometryczną (oscylometry HDO).

Toksyczny wpływ doksorubicyny na nerki u kota? Przypadek kliniczny

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na nefropatie, które mogą być efektem ubocznym działania antybiotyków antracyklinowych. Doksorubicyna jest używana w chemioterapii nowotworów takich jak: chłoniak, chłoniakomięsak, gruczolakorak, naczyniakomięsak. W opisanym przypadku klinicznym kota po zastosowaniu DOX doszło do ostrego uszkodzenia nerek, a następnie utrwalenia zmian i rozwoju przewlekłej choroby nerek jako jego następstwa.

CHIRURGIA

Przepuklina pachwinowa obustronna – diagnostyka oraz leczenie chirurgiczne na podstawie przypadku klinicznego

Przepukliny pachwinowe są patologicznym uwypukleniem zawartości jamy brzusznej przez kanał pachwinowy – naturalny otwór w powłokach ciała. W artykule opisano przypadek starszego psa (suka, lat 10), u którego zdiagnozowano tego typu przepuklinę po obu stronach ciała za pomocą badania palpacyjnego oraz badań obrazowych (RTG, USG). W opisanym przypadku przez kanały pachwinowe przedostała się większa część narządów jamy brzusznej. Zawartością prawego worka przepuklinowego okazał się trzon macicy wraz z jej rogami. W worku przepuklinowym po przeciwległej stronie znajdowały się natomiast większa część jelit oraz pęcherz moczowy.

Alternatywne leczenie zespołu uciskowego kanału lędźwiowo-krzyżowego – zespołu cauda equina – z zastosowaniem procedury Arthrex ABPS IRAP II

Zespół ogona końskiego jest często spotykanym schorzeniem w codziennej praktyce klinicznej. Charakter przebiegu choroby z rozległością objawów klinicznych od bolesności po porażenia wpływa na komfort funkcjonowania tak pacjenta, jak i właściciela. Artykuł opisuje podjętą próbę alternatywnego leczenia zespołu ucisku lędźwiowo-krzyżowego z zastosowaniem autologicznej surowicy.

VET-KWESTIONARIUSZ

Pokorny jak chirurg

Lek. wet. Andrzej Małkowski, specjalista chirurg oraz ortopeda z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie, na co dzień przyjmuje swoich pacjentów w Klinice Weterynaryjnej „Vetriver” w Laskach, której jest właścicielem i szefem medycznym.

WARTO WIEDZIEĆ

Nagłe zatrzymanie krążenia u osób przebywających w gabinecie weterynaryjnym

Nagłe zatrzymanie krążenia u człowieka nie jest częstym stanem, z którym może się spotkać w swojej praktyce lekarz weterynarii. Wcześnie podjęta resuscytacja krążeniowo-oddechowa zwiększa szanse przeżycia pacjenta z NZK. Bardzo ważne jest, aby personel potrafił rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia, zachować zasady bezpieczeństwa, powiadomić służby ratunkowe oraz rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. W pracy przedstawiono metodykę prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u ludzi.

Zaburzenia równowagi płynowej

Publikacja stanowi fragment książki Monitorowanie kliniczne i postępowanie z małymi zwierzętami w stanach nagłych. Zasada 20 (Wyd. Galaktyka, 2017).

VET-IMPREZY

Zrozumieć zwierzęta IV Kongres Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej w Warszawie

Etovet zakończył rok 2017 IV Kongresem Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej, który, jak co roku, przyciągnął szeroką grupę słuchaczy zainteresowanych tematyką behawiorystyki zwierząt towarzyszących. Pierwszy weekend grudnia 2017 roku stał się doskonałą okazją do podjęcia rozmów na tematy zmian zachowań zwierząt, na które mogą wpływać różne jednostki chorobowe.

VET-KWESTIONARIUSZ

Konferencja Neurologiczna Nestlé Purina, czyli dieta, która zmienia punkt widzenia

Ostatni weekend listopada 2017 roku był okazją do wysłuchania wykładów, prowadzonych przez autorytety z dziedziny neurologii weterynaryjnej, w ramach Konferencji Neurologicznej zorganizowanej przez Nestlé Purina we Wrocławiu i w Warszawie. Spotkania z lekarzami były związane z rozszerzeniem oferty linii karm dietetycznych Purina® ProPlan® Veterinary Diets o produkt NC NeuroCare™ dla psów.

VET-IMPREZY

W trosce o zdrową skórę naszych pacjentów Druga odsłona cyklu szkoleń Akademii Purina

Firma Nestlé Purina i redakcja „Weterynarii w Praktyce” w kolejnej, tym razem dermatologicznej, odsłonie Akademii Purina wspólnymi siłami zorganizowały w końcówce 2017 roku dwa spotkania, które odbyły się w Warszawie i we Wrocławiu. Zadedykowane zostały oczywiście studentom medycyny weterynaryjnej.

Endokrynologia, kardiologia i anestezjologia z Dechrą

25-26 listopada 2017 r. oraz 16-17 grudnia 2017 r. odbyły się dwudniowe konferencje poświęcone endokrynologii, kardiologii oraz anestezjologii psów i kotów. Wykładowcami byli najlepsi polscy specjaliści praktycy, autorzy szeregu podręczników i niezastąpieni nauczyciele akademiccy. Spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co przełożyło się na oszałamiającą frekwencję liczącą niemal czterystu lekarzy weterynarii!

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

Nowości zmiany w przepisach prawnych dotyczących lekarza weterynarii


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij