Weterynaria w Praktyce wydanie nr 3/2018
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 3/2018

Szanowni Państwo!

Praca lekarza weterynarii, wykonującego wydawać by się mogło wolny zawód, obwarowana jest wieloma przepisami, i to nie tylko zebranymi w Kodeksie Etyki Lekarza Weterynarii. Można by dodać przepisami stale zmieniającymi się. Ci z nas, którzy pracują w Inspekcji Weterynaryjnej, są przyzwyczajeni do śledzenia wszelkich pojawiających się aktów prawnych. Ci, którym wydaje się, że ich to nie dotyczy, tym bardziej powinni śledzić prawodawstwo. Wychodząc na przeciw jednym i drugim, kontynuujemy cykl artykułów dotyczących
prawnych aspektów wykonywania naszego zawodu, tym razem omawiając zasady ochrony danych osobowych zarówno pracowników, jak i klientów. Chcąc nie chcąc, stajemy się administratorami takich baz danych. Jak nie zginać w gąszczu zagadnień i nie narazić się na konsekwencje? Zapraszam do lektury… Ale przepisy to jedno, a postęp wiedzy klinicznej to drugie. Pojawiają się nowe metody leczenia, weryfi kowane są dotychczasowe poglądy. Warto odświeżyć sobie nieco informacje między innymi z parazytologii. Jak i kiedy wykonywać badanie parazytologiczne kału po leczeniu, aby wiarygodnie ocenić jej skuteczność? Czy endopasożyty to nadal duży problem u zwierząt? Przypadki dermatologiczne to wciąż znaczący odsetek pacjentów lekarzy weterynarii zajmujących się psami i kotami. Jednym z głównych powodów konsultacji jest świąd o różnym podłożu, nierzadko alergicznym. Jaki sposób terapii zastosować w konkretnych przypadkach? Być może warto zweryfikować posiadane informacje. Jak widać, tradycyjnie już oferujemy Państwu informacje praktyczne, przydatne, w miarę możliwości jak najnowsze przygotowane przez specjalistów i praktyków. Wszystko po to, aby lepiej i skuteczniej pomagać naszym czworonożnym pacjentom ku uciesze ich właścicieli, no i naszej oczywiście. Tak więc, zapraszam do lektury…

Polecam i życzę ciekawej lektury
Wojciech Hildebrand

VET-NEWS

Vet News

Nowości ze świata lekarzy weterynarii małych zwierząt

POLECAMY

Ochrona danych osobowych w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Cz. I

Artykuł ma na celu zasygnalizowanie obowiązku ochrony danych osobowych w ZLZ i przybliżenie wybranych kwestii prawno-organizacyjnych z tym związanych. Poniższe opracowanie porusza ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów. W kolejnej części artykułu zostaną przedstawione zmiany wprowadzone przez RODO.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Canine NC NeuroCare- dieta, która zmienia stan umysłu

PURINA® PRO PLAN® rozszerza ofertę karm dietetycznych dla psa, wprowadzając nowy produkt NC NeuroCare. Dieta została specjalnie opracowana przez naukowców Purina we współpracy z Royal Veterinary College i zawiera MCT oraz składniki neuroprotekcyjne. Udowodniono, że poprawiają one funkcjonowanie mózgu i pomagają wspierać psy z zaburzeniami poznawczymi związanymi z wiekiem.

PARAZYTOLOGIA

Endopasożyty u psów wiejskich

Do badań koproskopowych pobrano 69 próbek świeżego kału od psów (26 samic, 43 samców) z terenów wiejskich, które większość swojego życia spędzają w obrębie gospodarstwa. W 29 (46,03%) próbkach kału stwierdzono formy rozwojowe endopasożytów. Najbardziej podatne na zarażenie były zwierzęta w przedziale wiekowym 6-10 lat, najczęściej samce. Głównie było to zarażenie glistą T. canis: 12 (41,37%) zwierząt (6 samic i 6 samców).

Toxocara canis – aktualne zagrożenie dla zwierząt i ludzi

Toxocara canis to najbardziej rozpowszechnione na świecie pasożytnicze nicienie przewodu pokarmowego psów. Przypadkowe zarażenie człowieka inwazyjnym jajami glisty psiej może powodować groźną chorobę odzwierzęcą, która charakteryzuje się trzewną, oczną lub mózgową migracją postaci larwalnychpasożyta, bez zakończenia jego cyklu życiowego. Właściwe postępowanie diagnostyczne, regularna profilaktyka oraz odpowiednia edukacja właścicieli zwierząt to aktualne wyzwania dla lekarzy praktyków w walce z tym pasożytem

ZESTAWIENIE

Produkty lecznicze przeciwko pasożytom wewnętrznym psów i kotów

Zestawienie produktów leczniczych przeciwko pasożytom wewnętrznym psów i kotów

PARAZYTOLOGIA

Giardioza psów i kotów okiem klinicysty

Giardioza jest jedną z najczęściej obserwowanych inwazji pasożytniczych u psów i kotów w Polsce. Od wielu lat nie maleje liczba publikacji naukowych dotyczących biologii (w tym genetyki) Giardia duodenalis, a lekarze weterynarii mają do dyspozycji coraz to lepsze metody diagnostyczne i wystarczająco skuteczne (jak na razie) preparaty do zwalczania inwazji tego pasożyta. Artykuł zawiera kluczowe dla lekarzy praktyków informacje dotyczące: biologii pasożyta, inwazjologii, diagnostyki i terapii giardiozy u psów i kotów.

ANESTEZJOLOGIA

Znieczulenie wziewne. Cz. I

W ciągu ostatnich kilku lat anestezja wziewna nabrała nowego znaczenia i stała się bardziej popularna. Efektywna kontrola głębokości znieczulenia, stosunkowo szybkie wybudzanie pacjentów, aspekty marketingowe (wzrost konkurencyjności i lepszy wizerunek ZLZ) − to tylko kilka zalet tej formy znieczulenia. Niniejszy artykuł jest poświęcony wybranym zagadnieniom dotyczących anestetyków wziewnych: niektórym właściwościom fizykochemicznym, procesom wchłaniania, dystrybucji i eliminacji, których to znajomość uczyni tę formę znieczulenia bardziej zrozumiałą dla użytkownika, a dla pacjenta bardziej bezpieczną.

VET-KWESTIONARIUSZ

Nie ma bezpiecznych schematów

Lek. wet. Robert Kraczkowski jest doświadczonym anestezjologiem, który w swojej praktyce znieczula pacjentów najróżniejszych gatunków, współpracując z renomowanymi praktykami weterynaryjnymi oraz schroniskami dla zwierząt. Specjalistyczna wiedzę zdobywał na studiach w Berlinie oraz Wiedniu. Jest współorganizatorem międzynarodowych kongresów i warsztatów anestezjologicznych.

KAZUISTYKA

Crenosoma vulpis – przyczyną kaszlu u psa – opis przypadku

Artykuł ten dotyczy opisu przypadku psa z przewlekłym kaszlem, u którego stwierdzono zmiany zapalne dróg oddechowych o podłożu pasożytniczym. Przyczyną tych zmian były pasożyty Crenosoma vulpis. Zostały one zdiagnozowane podczas badania cytologicznego oraz parazytologicznego popłuczyn oskrzelowo- -pęcherzykowych. Crenosoma vulpis jest nicieniem płucnym stwierdzanym u zwierząt mięsożernych, m.in. u lisów i, rzadko, u psów. Objawy kliniczne w przypadku obecności tych pasożytów w drogach oddechowych są podobne do objawów występujących przy chorobach układu oddechowego spowodowanych innymi przyczynami. W związku z tym często nicienie płucne są pomijane w diagnostyce przewlekłego kaszlu.

RACJONALNE STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW

Antybiotykoterapie w chorobach układów wydalniczego i rozrodczego

W infekcjach w układach rozrodczym i wydalniczym konieczne jest dokładne przeanalizowanie każdego przypadku. Antybiotyk powinien być dobierany na podstawie określenia wrażliwości patogenu. W łagodnych stanach chorobowych i w okresie oczekiwania na antybiotykogram antybiotykami pierwszego wyboru są amoksycylina i sulfonamid potęgowany trimetoprimem.

CHOROBY WEWNĘTRZNE/ŻYWIENIE

Dlaczego koty chorują na przewlekłą chorobę nerek?

Przewlekła niewydolność nerek to stan, który zdecydowanie częściej dotyka koty niż psy. Wpływ na to ma przede wszystkim fizjologia kota: dieta wynikająca z zapotrzebowania organizmu, duża podatność na stres, tendencje do infekcji dróg moczowych i inne czynniki, które potencjalnie mogą wywołać choroby nerek. W artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny mogące wpływać na rozwój przewlekłej niewydolności u kotów.

DERMATOLOGIA

Atopia i atopowe zapalenie skóry u kotów

Ogólne zasady leczenia atopowego zapalenia skóry u kotów są podobne do tych stosowanych u psów. Obejmują one: unikanie kontaktu z alergenem (co po ustaleniu czynnika uczulającego jest w większości przypadków mało prawdopodobne w związku z tym, że czynnikami uczulającymi są substancje powszechnie występujące w otoczeniu zwierząt), immunoterapię swoistą oraz leczenie objawowe obejmujące zwalczanie powikłań, stosowanie leków przeciwzapalnych przeciwświądowych (glikokortykosteroidy, leki przeciwhistaminowe, wielonienasycone kwasy tłuszczowe) oraz leków immunomodulujących, jak cyklosporyna.

VET-LEKI

Badanie pilotażowe zastosowania beta-glukanu w praktyce dermatologicznej u psów i kotów

W ostatnim czasie beta-glukan wzbudza coraz większe zainteresowanie dermatologów. W szeregu wcześniejszych badań wykazano, że beta-glukany przyspieszają regenerację i gojenie się tkanek poprzez aktywację keratynocytów i fibroblastów, wspomagają aktywność antybiotyków przeciwko określonym bakteriom, np. E. coli i gronkowcom, co może okazać się bardzo pomocne w leczeniu ropnych, nawracających zapaleń skóry u psów, przyczyniają się do osłabienia świądu i złagodzenia objawów rogowacenia słonecznego, wspomagają gojenie się ran na skórze, oraz mogą korzystnie działać u osób chorujących na alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

KARDIOLOGIA

Ubytki przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej u psów i kotów

Wraz z rozwojem technik echokardiograficznych ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej są w medycynie weterynaryjnej diagnozowane coraz częściej. Wady te mogą występować jako anomalie pojedyncze lub mogą im towarzyszyć inne wady wrodzone serca. Nasilenie objawów klinicznych oraz postępowanie terapeutyczne jest zależne od lokalizacji i rozmiaru ubytku.

DIAGNOSTYKA/USG

Jądra w badaniu ultrasonograficznym psów i kotów. Cz. II

W niniejszym artykule przedstawiono przebieg szczegółowego badania ultrasonograficznego jąder psów i kotów. W pierwszej części opisano przygotowanie pacjenta, technikę badania, prawidłowy obraz sonograficzny jąder oraz metody pozyskiwania próbek do badania cytologicznego i histopatologicznego. Druga część artykułu została poświęcona zmianom patologicznym jąder najczęściej spotykanym w badaniu ultrasonograficznym.

DIAGNOSTYKA/MRI

Badanie rezonansem magnetycznym niskopolowym stawów łokciowych u psa

Badanie stawów łokciowych psa przy pomocy rezonansu magnetycznego w medycynie weterynaryjnej jest jeszcze mało rozpowszechnione. Obrazowanie rezonansem magnetycznym jest doskonałą, wysoce czułą i nieinwazyjną metodą diagnostyczną. W odróżnieniu od konwencjonalnych metod obrazowania, ta metoda pozwala na dokładną ocenę tkanek miękkich wchodzących w skład tego stawu, takich jak: powierzchnie stawowe, wiązadła, torebka stawowa, płyn stawowy oraz mięśnie.

PRZEWODNIK

Pasożyty żołądkowo-jelitowe u królików i kawii domowych

Choroby uzębienia i błędy żywieniowe są najczęstszymi przyczynami biegunek królików i kawii domowych. Pasożyty natomiast mają w hodowlach hobbistycznych raczej ograniczone znaczenie. Jednak w zależności od formy utrzymania i grupy wiekowej, pasożyty jelitowe mogą powodować częstsze problemy (większe skupiska, hodowle, wolne wybiegi, młode zwierzęta). Podczas gdy u osobników młodych przy inwazji pasożytniczej objawy pojawiają się stosunkowo często, u zwierząt starszych nie występują one lub pojawiają się dopiero przy cięższych infekcjach i spadku odporności. Jednakże obecność pasożytów w przewodzie pokarmowym może prowadzić do zmiany/zaburzeń prawidłowej mikroflory jelitowej. Następstwem tego może być wzmożone namnażanie się drożdżaków lub wtórne zakażenia bakteryjne (E.coli czy Clostridium spp.) prowadzące do zaburzeń trawienia.

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

Zmiany zachodzące w przepisach prawnych, które mają znaczenie dla każdego praktykującego lekarza weterynarii.

WARTO WIEDZIEĆ

Transfuzjologia u małych zwierząt

Przedruk fragmentu książki Transfuzjologia u małych zwierząt Carolyn A. Sink Wyd. Galaktyka 2018

VET-IMPREZY

Psi ratownicy pod opieką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Sto psów ratowniczych z GOPR-u (Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego) oraz dolnośląskich oddziałów WOPR (Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego) i OSP (Ochotniczej Straży Pożarnej) zostało objętych opieką przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

5 lat ZOETIS

W lutym ZOETIS obchodził piąte urodziny. Uroczyste obchody odbyły się w większości z ponad 45 krajów, w których firma działa bezpośrednio, a także w biurze w Warszawie. To doskonały moment na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć tej aktualnie największej na świecie firmy z branży Animal Health.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij