Weterynaria w Praktyce wydanie nr 5/2018
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 5/2018

Szanowni Państwo,

Każdy z nas wcześniej czy później zadaje sobie pytanie dotyczące przyszłości. Kierujemy się zwykłą ciekawością świata, snujemystrategiczne plany dotyczące rozwoju chociażby naszej firmy,związanymi z tym inwestycjami albo zwyczajnie poszukujemysposobu uzasadnienia braku możliwości rozwiązania nurtującegonas problemu. Niestety wszelkie prognozy przeważnie zawodzą, a pomyślność planów w dużej mierze zależy do szczęścia.
Jednak jak mówi mądrość ludowa „szczęściu można pomóc”. Jak to się ma do weterynarii. Na pewno trzeba znać najnowsze osiągniecia technik diagnostycznych i metod leczniczych. Stale trzeba uzupełniać wszelkie posiadane i wykorzystywane przeznas informacje. Właściciele i opiekunowie naszych pacjentów coraz częściej starają się znaleźć potrzebne im informacjena różnego rodzajach forach internetowych. Od naszej wiedzy i sposobu, w jaki będziemy ją przekazywać, zależy, czy zdecydują się na proponowane przez nas metody diagnostyczno-lecznicze.
Coraz częściej zarzucani jesteśmy mniej lub bardziej wiarygodnymi informacjami propagowanymi na wszelkiego rodzaju platformach internetowych. Czasem bardzo trudno przekonać właściciela do swoich racji, logicznych dla lekarza weterynarii, a nie do końca zrozumiałych dla osoby bez przygotowania biologicznegoczy medycznego. Mam nadzieję, że lektura tego i innych numerów „Weterynarii w Praktyce” pomoże Państwu w tym.
Jak zawsze życzę przyjemnej lektury.
Wojciech Hildebrand

VET-NEWS

Vet News

Nowości ze świata medycyny weterynaryjnej!

POLECAMY

ZLZ w praktyce – ogólne tendencje kształtowania ZLZ

W dobie rozwoju techniki masowego i natychmiastowego przepływu informacji rośnie zapotrzebowanie na kompleksowe usługi w każdej dziedzinie. Dotyczy to również zakładu leczniczego dla zwierząt i zakresu proponowanych świadczeń gwarantujących pełną oraz kompleksową obsługę klienta.

RACJONALNE STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW

Farmakoterapia infekcji bakteryjnych układu oddechowego u psów i kotów. Część II

Leki przeciwbakteryjne są czynnikami redukującymi obciążenie infekcyjne, co ogranicza możliwość i częstość wystąpienia groźnych dla życia zwierzęcia powikłań oraz przynosi doraźną poprawę w leczeniu zaostrzeń infekcji. Jednak wyzdrowienie pacjenta zależy w dużej mierze od sprawności jego układu odpornościowego. Dlatego też skutecznie działający chemioterapeutyk przeciwbakteryjny powinien być sprzymierzeńcem dla układu odpornościowego w likwidacji intensywnie namnażającej się populacji bakterii chorobotwórczych, co wyrażać się może wspomaganiem aktywności leku przeciwbakteryjnego przez komórki immunologiczne, uwrażliwieniem czynnika infekcyjnego na działanie przeciwbakteryjne podanego leku czy też wywieraniem działania przeciwzapalnego chemioterapeutyku przeciwbakteryjnego.

NEFROLOGIA

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz mózgu o nieznanej przyczynie u psów. Cz. I

Zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych nieznanego tła jest częstą chorobą zapalną ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u psów, charakteryzującą się zmiennym i nieprzewidywalnym przebiegiem. Celem rozpoznania jest wykluczenie tła zakaźnego i dzięki temu wdrożenie często agresywnej terapii immunosupresyjnej. Szczegółowe badanie neurologiczne, badanie rezonansem magnetycznym oraz punkcja płynu mózgowo- rdzeniowego są obecnie złotym standardem rozpoznania tej jednostki, a jej dokładny charakter określony może być wyłącznie na podstawie badania histopatologicznego tkanki mózgowej.

Żywienie

Dieta psów oparta na produktach niepoddanych obróbce termicznej

Wśród właścicieli psów i kotów dużą popularnością zaczyna się cieszyć model żywienia oparty na nieprzetworzonych produktach pochodzenia zwierzęcego (BARF/RMBD). Pomysłodawcy tego modelu próbują odnieść żywienie współcześnie żyjącego psa do żywienia jego przodka – wilka. Nie uwzględnia on jednak adaptacyjnych zmian, jakie nastąpiły w toku ewolucji, które zostały utrwalone w fizjologii przewodu pokarmowego i procesach metabolizowania podstawowych składników odżywczych. W samym środowisku lekarzy i dietetyków weterynarii istnieją różnice w ocenie przydatności tego modelu żywienia, ale tylko wspólne działania staną się pomocne dla właścicieli w podjęciu świadomej decyzji o wyborze tego modelu żywienia.

VET-KWESTIONARIUSZ

W poszukiwaniu złotego środka

Rozmowa z dr. inż. Jackiem Wilczakiem, absolwentem SGGW w Warszawie. W swojej działalności dydaktycznej oraz edukacyjnej zwraca szczególną uwagę na prawidłowe zasady żywienia zwierząt domowych, promując dietę domową i rozsądne jej zamienniki. W kręgu jego zainteresowań znajdują się badania metabolomiczne wykrywające markery wczesnych zmian chorobowych, dietoprofilaktyka chorób oraz transkryptomika.

ENDOKRYNOLOGIA

Nadczynność tarczycy u kotów – praktyczne podejście do diagnostyki i metod leczenia

Nadczynność tarczycy jest powszechną chorobą układu endokrynologicznego kotów. Typowy pacjent to starszy kot o obniżonej masie mięśniowej, zaniedbanej okrywie włosowej, wykazujący objawy poliurii, polidypsji i wzmożonej aktywności fizycznej. W procesie diagnostycznym bardzo istotne są wywiad oraz badanie kliniczne, które zwiększają szanse wykrycia wczesnej lub podklinicznej postaci choroby. Artykuł przedstawia metody diagnostyczne, dostępne w każdej lecznicy weterynaryjnej oraz zasady postępowania w wątpliwych przypadkach diagnostycznych. Omawia także różne możliwości terapeutyczne.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Diagnostyka wątroby – szersze spojrzenie

Wątroba nie bez przyczyny jest jednym z największych narządów wewnętrznych u ssaków. Zachodzi w niej ok. 1500 reakcji biochemicznych, które związane są między innymi z metabolizmem cukrów, tłuszczów, białek oraz wielu ksenobiotyków. Jak powszechnie wiadomo, etiologia dysfunkcji wątroby może być zróżnicowana, a u przyczyn zaburzeń pracy tego narządu mogą leżeć choroby zakaźne, genetyczne, autoimmunologiczne, metaboliczne i rozmaite zatrucia. Toteż interpretacja badań markerów diagnostycznych powiązanych z wątrobą może niejednokrotnie nastręczać problemów.

ONKOLOGIA

Możliwość wykorzystania kontrolowanej krioterapii w leczeniu nowotworów gruczołu sutkowego kotek

Krioterapia (grec. kryos, czyli zimny i therapei, czyli leczenie) w dosłownym tłumaczeniu oznacza leczenie zimnem. Skuteczność zabiegów kriochirurgicznych zależy od szeregu czynników, takich jak: wielkość zmiany poddawanej terapii, stosowana temperatura, tempo schładzania, zasięg i czas oddziaływania temperatury oraz powtarzanie cyklu zamrażania i biernego rozmrażania tkanek. Krioablacja guzów nowotworowych polega na zamrożeniu tkanki oraz spowodowaniu martwicy guza, zwiększając poziom apoptozy w tkankach poddawanych krioterapii. Wdrożenie tej techniki w leczeniu guzów listwy mlecznej u kotek może stanowić przydatną metodę terapii.

ANESTEZJOLOGIA

Znieczulenie wziewne. Cz. II

Prowadzenie anestezji wziewnej jest możliwe dzięki aparaturze do znieczulenia wziewnego. Aparat do znieczulenia wziewnego jest jednym z najważniejszych elementów wyposażenia anestezjologicznego. Prawidłowe i bezpiecznie użytkowanie takiego sprzętu wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy na temat jego funkcjonowania, a także osprzętu. W artykule opisana została część elementów aparatury do prowadzenia anestezji wziewnej, z uwzględnieniem praktycznych aspektów jej użytkowania i zastosowania.

KARDIOLOGIA/KAZUISTYKA

Wodosierdzie o podłożu idiopatycznym u psa rasy golden retriever – opis przypadku

Gromadzenie się płynu w worku osierdziowym określane jest mianem wodosierdzia. Jedną z przyczyn takiego stanu jest wodosierdzie na tle idiopatycznym. Najczęściej występuje u psów ras dużych, w średnim wieku. Rozpoznanie tej jednostki chorobowej opiera się na wykluczeniu innych czynników prowadzących do wodosierdzia. Proces diagnostyczny nie jest prosty. Artykuł opisuje przypadek wodosierdzia u psa rasy golden retriever.

KARDIOLOGIA

Kardiomiopatia rozstrzeniowa okiem patologa

Kardiomiopatia rozstrzeniowa jest złożoną chorobą serca. Towarzyszy jej szereg objawów klinicznych, które wynikają z przebudowy mięśnia sercowego. Artykuł przedstawia zmiany histopatologiczne zachodzące w sercu w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej.

DERMATOLOGIA

Wyłysienia i przerzedzenia ekstensywne

Prezentujemy Państwu fragment najnowszej książki wydawnictwa Elamed dotyczącej dermatologii kotów, której premiera odbędzie się już wkrótce!

CHIRURGIA

Kątowa deformacja kończyny skorygowana dynamiczną osteotomią korekcyjną – opis przypadku

Coby, 7-miesięczny samiec rasy Malinois został przyjęty z kulawizną lewej przedniej kończyny i oczywistą deformacją kątową lewej przedniej kończyny. Wywiad nie dostarczył żadnych danych dotyczących urazu, a terapia lekami niesteroidowymi przez referującego lekarza weterynarii była nieskuteczna. Badanie wykazało, że objawy kliniczne wynikają z przewlekłej kulawizny z koślawą postawą nadgarstka, obrzękiem nadgarstka i wyczuwalnym wysiękiem w okolicy stawu nadgarstkowego (ryc. 1).

DIAGNOSTYKA

Artefakty w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej w skali szarości u psów i kotów

Artefakt w obrazie ultrasonograficznym to każda zmiana, która nie odpowiada rzeczywistej strukturze anatomicznej. Zrozumienie mechanizmów powstawania artefaktów oraz umiejętność ich rozpoznawania są niezbędne do prawidłowej interpretacji przeprowadzonego badania. W niniejszym artykule omówiono fizyczne podstawy tworzenia się artefaktów widocznych w obrazie w skali szarości w prezentacji B, powstałych w wyniku interakcji ultradźwięków i penetrowanych tkanek w trakcie badania jamy brzusznej u psów i kotów.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

VETISS SP. Z O.O. NAJLEPSZYM DYSTRYBUOTREM SONOSCPAE W EUROPIE W 2017 ROKU

4 kwietnia w Hotelu Mercure w Poznaniu odbyła się Gala Sonoscape-Vetiss, podczas której Vetiss sp. z o.o. odebrała nagrodę dla najlepszego dystrybutora weterynaryjnego firmy Sonoscape w Europie w 2017 roku.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Badanie morfologii krwi obwodowej − czy rodzaj analizatora hematologicznego i metoda jego działania mają znaczenie?

Badanie morfologiczne krwi obwodowej jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce laboratoryjnej. Dostarcza ono informacji dotyczącej ilości poszczególnych rodzajów komórek krwi, a także pozwala na ocenę niektórych cech ich budowy. Analizatory hematologiczne w zależności od sposobu różnicowania populacji leukocytów dzielą się na trzy grupy: 3-Diff, 5-Diff i 8-Diff. Artykuł skupia się na wyjaśnieniu metody działania poszczególnych rodzajów analizatorów i możliwych implikacjach klinicznych.

PRZEWODNIK

Diagnostyka guzów śródpiersia u psów: mniej inwazyjne metody rozpoznawania

Najczęstszymi nowotworami występującymi w śródpiersiu u psów są chłoniak i grasiczak. Guzy w śródpiersiu mogą mieć również charakter nienowotworowy, jak w przypadku rozrostu odczynowego węzłów chłonnych. Do badań przydatnych w postawieniu rozpoznania guza śródpiersia należą: badanie cytologiczne, cytometria przepływowa, ocena klonalności limfocytów (tzw. PARR) i badanie histopatologiczne. Zaawansowane metody diagnostyczne umożliwiają postawienie ostatecznego rozpoznania bez konieczności wykonywania bardziej inwazyjnych procedur diagnostycznych.

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

Najnowsze doniesienia z zakresu prawa weterynaryjnego.

WARTO WIEDZIEĆ

Więzadła poboczne

Przedruk fragmentu książki Diagnostyka przyczyn kulawizn u psów. Anatomia czynnościowa, rozpoznanie i leczenie, Wyd. Galaktyka, 2018.

VET-IMPREZY

Cykl szkoleń w ramach ONCO Academy wystartował!

24 marca 2018 roku odbyło się pierwsze szkolenie w ramach ONCO Academy – CHOROBY NOWOTWOROWE MAŁYCH ZWIERZĄT W PRAKTYCE KLINICZNEJ organizowane przez fi rmę Boehringer Ingelheim, AB Science oraz wydawcę miesięcznika „Weterynaria w Praktyce”. Inauguracyjne spotkanie odbyło się w Przychodni Weterynaryjnej Małych Zwierząt Leonard Gugała w Szczecinie.

XIX Śląskie Warsztaty Diagnostyczne 2018

Wyjątkowe spotkanie Śląskiej Polikliniki w uznanej formie Warsztatów Diagnostycznych po raz dziewiętnasty zgromadziło ponad 400 uczestników, w tym lekarzy-praktyków, naukowców oraz przedstawicieli najważniejszych uczestników rynku weterynaryjnego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij