Weterynaria w Praktyce wydanie nr 6/2018
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 6/2018

Drodzy Czytelnicy!

W tym roku kalendarz obfi tuje w długie weekendy. Sprzyja to wyjazdom właścicieli wraz ze swoimi czworonożnymi podopiecznymi poza miejsce zamieszkania, nierzadko także poza granice kraju. Części z nas wydaje się, że paszport dla zwierzęcia rozwiązuje problem prawnych aspektów podróży. Ale czy zawsze pamiętamy, że służy on tylko do przemieszczania zwierząt w celach niehandlowych w obrębie Unii Europejskiej? Niestety części czworonogów podróż samochodem kojarzy się z nieprzyjemnymi doznaniami powodującymi lęk czy wręcz fobię. W niektórych przypadkach można temu w prosty sposób zapobiec, w innych konieczna będzie interwencja behawioralna lub farmakologiczna. Podróżując do krajów południowej Europy, należy także pamiętać o profi  laktyce przeciw pasożytom typowym dla tych rejonów, których obecność coraz częściej stwierdza się u psów w Polsce. To tylko wybrane tematy poruszane w aktualnym numerze „Weterynarii w Praktyce”. Zachęcam także do zapoznania się z innymi artykułami dotyczącymi ortopedii czy dermatologii. W tym ostatnim przypadku zwłaszcza w kontekście wprowadzanego programu racjonalnego stosowania antybiotyków. To ważne, abyśmy leki przeciwbakteryjne stosowali mądrze, w odpowiedni sposób, w odpowiedniej dawce, przez określony czas i co najważniejsze − tylko w uzasadnionych przypadkach. Niestety nadgorliwe podawanie antybiotyków ściągnęło na lekarzy weterynarii, nie zawsze słusznie, odium głównych winowajców narastania antybiotykoodporności. Miejmy nadzieję, że poprzez edukację, nie tylko lekarzy weterynarii, uda się odwrócić ten trend. Zapraszam także do zwrócenia uwagi na stałe działy naszego czasopisma.

VET-NEWS

Vet News

Nowości ze świata medycyny weterynaryjnej i nie tylko!

POLECAMY

Aspekty prawne transportu i przemieszczania zwierząt domowych

W pracy przedstawiono aspekty prawne dotyczące transportu zwierząt w celach pozahandlowych. Najważniejszą kwestią, stanowiącą fundament uregulowań prawnych w tym zakresie, jest zachowanie ochrony, bezpieczeństwa, a także dobrostanu transportowanych zwierząt.

ZESTAWIENIE

IDENTYFIKATORY SZCZEPIEŃ

Zestawienie produktowe

BEHAWIORYZM

Lęk lokomocyjny i choroba lokomocyjna u psów i kotów

Lęk lokomocyjny należy do najczęstszych zaburzeń lękowych u psów i kotów. W wielu przypadkach poważnie wpływa na dobrostan zwierząt, ponieważ właściciele cierpiących na to zaburzenie zwierząt często unikają wizyt weterynaryjnych, a co za tym idzie, pozwalają, aż choroba somatyczna osiągnie kolejne stadium rozwoju. Warto więc edukować opiekunów zwierząt, w jaki sposób mają zapobiegać temu zaburzeniu lub wdrożyć odpowiednie postępowanie w celu jego wyeliminowania.

ZESTAWIENIE

ZESTAWIENIE preparatów uspokajających

Zestawienie produktowe

CHIRURGIA

Leczenie Zespołu Ras Brachycefalicznych (BOAS)

Zespół ras brachycefalicznych (BOAS) był opisywany wielokrotnie, jednak lekarze weterynarii nadal często zapominają o znaczeniu edukacji właścicieli w zakresie problematyki schorzeń tych ras. Artykuł ten omawia postępowanie w przypadkach nagłych wiążące się z leczeniem chirurgicznym, które rozwiązuje problem syndromu ras brachycefalicznych i pomaga w funkcjonowaniu oraz poprawie kondycji bytowej zwierząt.

VET-KWESTIONARIUSZ

Dochowując przysięgi Hipokratesa

Rozmowa z lek. wet. Pawłem Adamem Mucha, chirurgiem i radiologiem weterynaryjnym, absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie. W zakresie jego zainteresowań znajdują się, m.in. chirurgia, zabiegi endoskopowe i marketing weterynaryjny. Poliglota, którego pasją od lat są podróże oraz hodowla krótkowłosych jamników standardowych.

NAGŁE PRZYPADKI

Najczęstsze urazy kości oraz narządów wewnętrznych spowodowane wypadkami komunikacyjnymi − diagnostyka obrazowa oraz leczenie chirurgiczne

Wypadki komunikacyjne stanowią sporą część nagłych interwencji ratujących życie zwierząt w wielu klinikach weterynaryjnych. W poniższym artykule autorzy skupiają się na diagnostyce oraz leczeniu chirurgicznym najczęściej spotykanych urazów kości oraz narządów wewnętrznych będących skutkiem wypadków drogowych z udziałem zwierząt.

KAZUISTYKA/DERMATOLOGIA

Pęcherzyca zwyczajna u szpica włoskiego – opis przypadku

W artykule opisano przypadek szpica włoskiego ze zmianami na lusterku nosowym, nadżerkami i owrzodzeniami w jamie ustnej, na wargach i na języku. Zmiany występowały również w okolicy sromu i odbytu oraz pod pachami i w pachwinach, przyjmowały postać nadżerek, owrzodzeń i strupów. Dodatkowo stwierdzono bardzo nieprzyjemny zapach z jamy ustnej. Objaw Nikolskiego był dodatni. Zmiany były bolesne, pies był osowiały, utracił apetyt i miał podwyższoną ciepłotę. Na podstawie objawów klinicznych, wykluczenia innych chorób oraz wyników badań dodatkowych postawiono rozpoznanie pęcherzycy zwyczajnej, powikłanej bakteryjnym zapaleniem skóry.

KAZUISTYKA/OKULISTYKA

Eozynofilowe zapalenie rogówki i spojówek u kotów − opis przypadku

W pierwszej części artykułu omówione zostały etiologia, objawy kliniczne, diagnostyka oraz leczenie eozynofilowego (proliferacyjnego) zapalenia rogówki i spojówki u kotów. W drugiej części przedstawiony został opis przypadku klinicznego na przykładzie 7-letniego kocura rasy Maine Coon.

CHOROBY ZAKAŹNE

Nietypowy przebieg anaplazmozy granulocytarnej u psa – obserwacje własne

Anaplazmoza granulocytarna jest transmisyjną chorobą psów wywoływaną przez riketsje A. phagocytophilum, przenoszone przez kleszcze Ixodes ricinus. Głównym zaburzeniem obserwowanym w przebiegu choroby jest trombocytopenia, której konsekwencją mogą być krwawienia z błon śluzowych. W niniejszym artykule przedstawiono opis przypadku nietypowej anaplazmozy granulocytarnej u psa, przebiegającej z zespołem hemofagocytarnym.

RACJONALNE STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW

Zasady stosowania antybiotyków w bakteryjnych chorobach skóry u zwierząt towarzyszących

Bakteryjne ropne zapalenia skóry są jednymi z najpowszechniej rozpoznawanych chorób skóry u psów. Zdecydowana większość zakażeń bakteryjnych jest dermatozą wikłającą pierwotne przyczyny choroby, takie jak alergie, choroby pasożytnicze, endokrynopatie czy zaburzenia rogowacenia. W większości przypadków ropnych zapaleń skóry niezbędna jest antybiotykoterapia ogólnoustrojowa. Kluczowe w postępowaniu jest rozpoznanie postaci piodermii, rozpoznanie i leczenie choroby pierwotnej, wybór odpowiedniego antybiotyku i protokołu leczenia, upewnienie się, czy lek jest podawany w odpowiedniej dawce i w czasie, przynosząc efekt terapeutyczny.

ONKOLOGIA

Podstawy elektrochemioterapii w onkologii i chirurgii weterynaryjnej

Współczesne leczenie onkologicznych pacjentów weterynaryjnych coraz częściej opiera się na leczeniu skojarzonym polegającym na łączeniu technik operacyjnych i dodatkowym postępowaniem przeciwnowotworowym. Elektrochemioterapia (ECT) umożliwia miejscowe leczenie guza za pomocą cytostatyku, którego koncentrację wewnątrzkomórkową zwiększa się za pomocą elektroporacji. ECT powoduje aktywację układu odpornościowego, upośledzenie krążenia w obrębie guza oraz charakteryzuje się wysoką cytotoksycznością bez względu na typ histologiczny nowotworu.

KARDIOLOGIA

Przecieki zastawkowe i okołozastawkowe u psów

Wady zastawkowe powodujące nieprawidłowe przecieki wewnątrzsercowe są najczęstszą chorobą serca u psów. Niewielkie przecieki nie powodują istotnych problemów hemodynamicznych, ale gdy są większe, powodują objawy niewydolności serca. Leczenie chirurgiczne wad zastawkowych jest obecnie szybko rozwijającą się dziedziną kardiologii i coraz częściej przeprowadza się operacje naprawcze aparatu zastawkowego serca. Jednym z powikłań operacji naprawczych serca jest powstanie nieprawidłowych przecieków.

Żywienie

Mykotoksyny w karmach dla psów i kotów

Karmy dla zwierząt towarzyszących są zanieczyszczone aflatoksynami, fumonizynami, ZEA i DON. Mimo że wykrywane ilości są dosyć niskie, psy i koty narażone są na chroniczną obecność mykotoksyn w karmach ze względu na stały model konsumpcji, a także obecność w karmie jednocześnie wielu różnych mykotoksyn i ich pochodnych oraz interakcji między nimi (działanie synergistyczne i addytywne). Obecnie brakuje zaleceń dotyczących tolerowanych poziomów mykotoksyn w karmach dla zwierząt domowych. Niezbędne są ustalenie specyficznego ustawodawstwa, monitoring i kontrola poziomów mykotoksyn w karmach, aby poprawić bezpieczeństwo i jakość produktów końcowych oraz zminimalizować zagrożenie dla zdrowia zwierząt.

DIAGNOSTYKA/USG

Żołądek w badaniu USG

Badanie ultrasonograficzne żołądka jest dość trudną techniką diagnostyczną, wymagającą zarówno przygotowania pacjenta, jak i wiedzy oraz doświadczenia lekarza, a także niekiedy trochę cierpliwości.

GASTROENTEROLOGIA

Badanie endoskopowe tylnego odcinka przewodu pokarmowego u psów i kotów

Rekto- i kolonoskopia są badaniami endoskopowym tylnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli odbytnicy i okrężnicy. Najczęstszymi wskazaniami do rektoi kolonoskopii są biegunka z jelita grubego, krew obecna w kale oraz utrudnione oddawanie kału o nieznanej etiologii. U psów i kotów badania te można wykonać przy pomocy endoskopów sztywnych i elastycznych, jednak zbadanie odbytnicy i całej okrężnicy możliwe jest tylko przy pomocy endoskopu elastycznego. Podczas rekto- i kolonoskopii zawsze powinno pobierać się wycinki błony śluzowej do badania histopatologicznego.

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

Zmiany w obowiązujących przepisach, mających związek z medycyną weterynaryjną

PRZEWODNIK

Dirofilarioza podskórna u kotów

Dirofilarioza to choroba pasożytnicza, która dotyka psy, koty i inne zwierzęta mięsożerne w wielu częściach świata. Choroba ta sporadycznie występuje u kota europejskiego. Obecność mikrofilarii u tego gatunku potwierdzono we Włoszech, a dorosłe osobniki Dirofilaria repens znaleziono w tkance podskórnej u kota na Ukrainie. To właśnie D. repens jest głównym czynnikiem etiologicznym dirofilariozy podskórnej kotów.

VET-IMPREZY

„Porażki dermatologiczne − naucz się na naszych błędach” Kursy Akademii Dermatologii Weterynaryjnej

Czy dermatolodzy popełniają błędy? Jakie najczęstsze trudności diagnostyczne i terapeutyczne napotykają? Czy leczenie przewlekłych przypadków chorób skóry czasami może nas przerażać? Jak rozmawiać z właścicielem psa atopowego? Jak unikać błędów? Jakie badania dodatkowe wybrać w pierwszej kolejności? Czy cytologia zawsze da nam rozpoznanie? Czy bać się „rozpoznań otwartych”?

Stawiamy na chirurgię. Warsztaty artroskopowe w Warszawie

W weekend 14-15 kwietnia 2018 r. odbyły się warsztaty artroskopowe, podczas których uczestnicy mogli szkolić się i pracować z cenionym chirurgiem weterynaryjnym, dr. Janem Berankiem, Dipl. ECVS, MRCVS, który przyjechał do Polski na zaproszenie redakcji „Weterynarii w Praktyce”. Szkolenie odbyło się w warszawskiej Przychodni Weterynaryjnej „Psychodnia”. Opiekę merytoryczną nad wydarzeniem objęła dr n. wet. Beata Degórska.

Czas na podsumowanie VII Kongres VetForum i XIV Targi VetMedica 2018 w Łodzi

Rok 2018 to kolejny sukces Targów VetMedica oraz Kongresu VetForum. Wiele niezwykle interesujących wykładów, wybitni międzynarodowi specjaliści, to tylko niewielka część z rzeczy, które sprawiły, że łódzka Hala Expo była miejscem, w którym koniecznie trzeba było się pojawić na początku kwietnia.

Podróży z Akademią Purina ciąg dalszy. Studenci − przyszłość polskiej medycyny weterynaryjnej

Miło jest donieść, że odbyły się kolejne trzy spotkania w ramach Akademii Purina we współpracy z redakcją „Weterynarii w Praktyce”. Tym razem nasza podróż objęła warszawskie SGGW, olsztyńskie UWM, by zakończyć się na Uniwersytecie Przyrodniczym w sercu Dolnego Śląska.

IV Międzynarodowa Studencka Konferencja „Egzotyka Okiem Praktyka”

3 marca 2018 roku w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się czwarta już edycja Międzynarodowej Studenckiej Konferencji „Egzotyka Okiem Praktyka”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Medycyny Zwierząt Egzotycznych „Mephitis”, dzięki której Wrocław – na pierwszy weekend marca – stał się stolicą młodego pokolenia przyszłych weterynarzy, chcących rozwijać swoją wiedzę w zakresie praktycznej diagnostyki chorób zwierząt egzotycznych.

Innowacyjna konferencja dermatologiczno-endokrynologiczna!

Pierwszy słonecznie-wiosenny weekend tego roku zaowocował wyjątkowym wydarzeniem dedykowanym lekarzom weterynarii małych zwierząt. 14 i 15 kwietnia miała miejsce doroczna konferencja firmy Dechra pod hasłem Dermatologia i endokrynologia psów i kotów, jednak tym razem w nieco innym wydaniu.

ONCO Academy − przystanek Poznań

W ramach cyklu szkoleniowego ONCO Academy odbyło się drugie z kolei spotkanie lekarzy weterynarii pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie CHORÓB NOWOTWOROWYCH MAŁYCH ZWIERZĄT W PRAKTYCE KLINICZNEJ.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij