Weterynaria w Praktyce wydanie nr 7-8/2018
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 7-8/2018

Drodzy Czytelnicy!

Większość z nas oczekuje satysfakcji z wykonywanej pracy. Sama satysfakcja jest pojęciem bardzo złożonym, badanym przez wielu ekonomistów, socjologów, psychologów. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku lekarzy weterynarii jednymi z kluczowych czynników wpływających na zadowolenie z pracy (wyjąwszy aspekty finansowe) są trafność stawianych diagnoz, skuteczność leczenia oraz wynikające z tego zadowolenie i wdzięczność pacjentów, tudzież ich właścicieli. Staramy się zbudować swój autorytet poprzez ciągłe samokształcenie i prace budujące nasze doświadczenie zawodowe. Jest to proces ciągły i nieprzerwany. Uprawianie naszego zawodu ktoś kiedyś porównał do płynięcia łódką pod prąd, w górę rzeki. Wystarczy na chwilę odłożyć wiosła, by znaleźć się w punkcie wyjścia lub jeszcze niżej. Niestety utrata autorytetu następuje dużo szybciej niż jego budowa, a odbudowa jest niezwykle żmudna. Staramy się podnosić swoje kwalifikacje, zachęcamy do tego naszych pracowników z jednej strony, z drugiej staramy się rozszerzyć zakres świadczonych usług i podnieść ich jakość. Wyposażamy nasze gabinety, przychodnie itp. w coraz lepszy sprzęt do diagnostyki i leczenia. Warto jednak odpowiednio skalkulować inwestycje, żeby poniesione koszty się zwróciły, a sprzęt był właściwie i efektywnie wykorzystywany. Ponadto trzeba pamiętać, że niewłaściwe stosowanie na przykład aparatury rentgenowskiej może narażać personel lub klientów i pacjentów na szkodliwe działanie promieniowania jonizującego. Na rynku pojawia się coraz więcej tego typu sprzętu i nie wszyscy zdają sobie sprawę z bezpieczeństwa jego stosowania. Drugim aspektem jest właściwa interpretacja wyników, zwłaszcza w diagnostyce obrazowej, szczególnie w przypadku badania USG, gdzie opis badania może być dość subiektywny, obarczony mniejszym lub większym błędem nadinterpretacji lub niedoprecyzowania. Pamiętajmy, że zakup sprzętu nie zrobi z nas specjalistów, dopiero godziny pracy i ćwiczeń, jak to dosadnie kiedyś opisał w nieco innym kontekście jeden z moich kolegów, oceniając poczynania innego: „to, że kupiłeś sobie narty, nie znaczy, że umiesz na nich jeździć”. Pozostaje więc ciągłe dokształcanie się i ćwiczenie, w czym mam nadzieję pomocna będzie lektura aktualnego numeru „Weterynarii w Praktyce”.

VET-NEWS

Vet-News

Nowości ze świata medycyny weterynaryjnej i nie tylko!

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Jak usprawnić pracę lecznicy weterynaryjnej poprzez korzystanie z internetowej platformy zamówień?

Korzystanie z internetowej platformy zamówień pomaga szybciej i efektywniej zarządzać lecznicą weterynaryjną. O opinię na temat pracy z systemem zamówień MEDiVET zapytaliśmy lek. wet. Justynę Kniołę

POLECAMY

Jak sprawnie, bezpiecznie i skutecznie uruchomić pracownię rentgenowską? Legalizacja stosowania aparatury wytwarzającej promieniowanie jonizujące w praktyce weterynaryjnej

Wykorzystywanie aparatów rentgenowskich w gabinetach weterynaryjnych staje się normą – zarówno w praktyce stacjonarnej, jak i terenowej. Usługa zdjęciowego obrazowania RTG jest nie tylko jedną z podstawowych form wspomagania procesu diagnostyki, ale też pozwala dopasować ofertę do wymogów rynkowych.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Tajemnicze promienie X, czyli jak działa aparat rentgenowski

W roku 1895 niemiecki fi zyk Wilhelm Röntgen przypadkowo odkrył nowy rodzaj fali elektromagnetycznej – promienie o dużo większej częstotliwości i energii, niż znane nam światło widzialne. Nie znając natury swojego odkrycia, nazwał je promieniami X.

ZESTAWIENIE

ZESTAWIENIE APARATÓW RTG

Zestawienie produktowe

DIAGNOSTYKA/USG

Badanie ultrasonograficzne struktur szyi u psów i kotów – aktualne spojrzenie. Cz. I

Badanie ultrasonograficzne struktur położonych w obrębie szyi może dostarczyć cennych informacji diagnostycznych. Ocenie podlegają takie struktury, jak: węzły chłonne, naczynia i nerwy, ślinianki, gruczoły endokrynne, jak tarczyca i przytarczyce, górne drogi oddechowe, jak krtań, tchawica oraz szyjny odcinek przewodu pokarmowego, czyli przełyk. W artykule przedstawiono techniki badania poszczególnych struktur szyi, prawidłowy obraz ultrasonograficzny, jak i najczęściej występujące patologie. Ostatnia część poświęcona jest ocenie mięśni zarówno szyi, jak i podstawy języka.

ZESTAWIENIE

ZESTAWIENIE APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH

Zestawienie produktowe

VET-KWESTIONARIUSZ

Dostrzec to, co niewidoczne dla oka

Rozmowa z lek. wet. Joanną Sieczką, absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu- Przyrodniczego we Wrocławiu, której specjalnością są choroby psów i kotów. W zakresie jej zainteresowań znajdują się ultrasonografia, w tym badanie echokardiograficzne oraz badanie układu ruchu, choroby wewnętrzne oraz onkologia. Wolny czas spędza bardzo aktywnie, jej pasjami są: wspinaczka skałkowa, jeździectwo oraz podróże.

DIAGNOSTYKA

Tomografia komputerowa – podstawy fi zyczne i techniczne obrazowania

Tomografia komputerowa jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną w diagnostyce obrazowej małych zwierząt. Pozwala na szybkie ustalenie lokalizacji procesu chorobowego, jego rozległości oraz ocenę relacji topografi cznych pomiędzy narządami. Badanie to wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, a proces powstawania obrazu związany jest ze złożonym algorytmem rekonstrukcji danych. Ze względu na charakter wiązki promieniowania możemy rozróżnić tomografię komputerową wiązki wachlarzowej oraz wiązki stożkowej.

RACJONALNE STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW

Racjonalne stosowanie antybiotyków w stomatologii weterynaryjnej Przegląd literatury

Antybiotyki są bardzo ważnym i potrzebnym elementem terapii chorób jamy ustnej, ale należy je stosować racjonalnie. Wybierając antybiotyk do leczenia chorób jamy ustnej, kierujemy się jego właściwościami obejmującymi: farmakodynamikę, spektrum działania, bezpieczeństwo mierzone liczbą potencjalnie występujących działań niepożądanych, częstością i drogą podawania, a w niektórych przypadkach również ceną całej terapii.

NEFROLOGIA

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz mózgu o nieznanej przyczynie u psów. Cz. II

Zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych nieznanego tła jest częstą chorobą zapalną ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u psów, charakteryzującą się zmiennym i nieprzewidywalnym przebiegiem. Celem rozpoznania jest wykluczenie tła zakaźnego i dzięki temu wdrożenie często agresywnej terapii immunosupresyjnej. Szczegółowe badanie neurologiczne, badanie rezonansem magnetycznym oraz punkcja płynu mózgowo- rdzeniowego są obecnie złotym standardem rozpoznania tej jednostki, a jej dokładny charakter określony może być wyłącznie na podstawie badania histopatologicznego tkanki mózgowej.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Stres okiem lekarza weterynarii

W obecnych czasach stres jest bardzo powszechnym zjawiskiem występującym zarówno wśród ludzi, jak i wśród zwierząt. Bodźce stresowe działają na wszystkie organizmy. Należy podkreślić, że reakcja na bodziec stresogenny jest gatunkowo i osobniczo swoista. Objawy stresu nie są patognomoniczne, dlatego lekarz weterynarii, a nawet sam opiekun pacjenta, który przecież zna swoje zwierzę, może mieć problem z ich rozpoznaniem.

ROZRÓD

Antykoncepcja u małych zwierząt Część III. Metody chirurgiczne u samic

Chirurgiczna sterylizacja w formie owariektomii lub owariohisterektomii jest główną metodą trwałej antykoncepcji samic psów i kotów. Gonadektomia zapobiega chorobom hormonozależnym. Jednak te procedury zwiększają w pewnym stopniu ryzyko innych zaburzeń. Z tego powodu niektórzy właściciele mogą wymagać zastosowania metod alternatywnych. Wspomniano zatem o podwiązaniu/resekcji jajowodów oraz amputacji macicy.

Zapobieganie ciąży u suk i kotek – współczesne możliwości

Antykoncepcja zwierząt towarzyszących to temat, z którym praktykujący lekarz weterynarii styka się niemal każdego dnia. W celu farmakologicznego zapobiegania ciąży zastosowanie znajdują progestageny, androgeny, melatonina, agoniści oraz antagoniści gonadoliberyny. W przypadku stosowania każdej z wymienionych metod istotna jest dokładna znajomość cyklu płciowego suk i kotek oraz mechanizmu działania wybranego leku. Należy pamiętać, że każdorazowe zastosowanie preparatów hormonalnych może wiązać się z poważnymi skutkami ubocznymi. Ze względu na to pacjenci poddawani terapii powinni być stale pod kontrolą lekarza prowadzącego.

CHIRURGIA

Ostre rozszerzenie i skręt żołądka u psów

Ostre rozszerzenie i skręt żołądka (GDV − ang. Gastric Dilatation Volvulus) jest zaburzeniem nieuchronnie prowadzącym do śmierci zwierzęcia w przypadku niepodjęcia interwencji lekarsko weterynaryjnej. Dotyka głównie starsze psy czystych ras olbrzymich o głębokiej klatce piersiowej. W niniejszym artykule przedstawione zostaną etiopatogeneza, diagnostyka, algorytm postępowania oraz leczenie chirurgiczne tego zaburzenia – odbarczenie i repozycja żołądka oraz gastropeksja zapobiegająca nawrotom choroby.

NAGŁE PRZYPADKI

Zimno, cieplej... gorąco! − czyli nowe wskazówki dotyczące wstępnego rozpoznawania sepsy

W dotychczasowej definicji sepsy uwzględniano zespół uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS – Systemic Inflammatory Response Syndrome), a kryteria diagnostyczne, chociaż mało czułe i swoiste, były przejrzyste. Wprowadzenie nowej terminologii (sepsa jako zagrażająca życiu dysfunkcja narządów spowodowana nieprawidłową odpowiedzią organizmu na zakażenie), odrzucenie kryteriów SIRS, przyjęcie nowych standardów wstępnego rozpoznawania sepsy, wykorzystanie klasyfikacji PIRO, punktacji SOFA (Sepsis-related lub Sequential Organ Failure Assessment), uproszczonej skali quickSOFA spowodowało, że nie tylko lekarze medycyny, ale również lekarze weterynarii uzyskali nowe narzędzia diagnostyczne do wykorzystania z pacjentów z podejrzeniem sepsy.

Żywienie

Wspomaganie żywieniowe w chorobach serca psów

U psów z tendencją do pojawienia się chorób serca, jako towarzyszących bądź będących konsekwencją chorób nerek czy nadwagi i otyłości, stosuje się odpowiednio zbilansowaną dietę uwzględniającą zarówno obecność wybranych składników odżywczych oraz wzajemne między nimi proporcje, a także zawierającą związki biologicznie czynne działające profilaktycznie. Natomiast w przypadku psów ze stwierdzoną niewydolnością krążenia wynikającą bądź towarzyszącą niewydolnością serca postępowanie dietetyczne polega na dostarczaniu odpowiedniej ilości składników odżywczych w proporcjach niezakłócających pracę serca, a jednocześnie zmniejszających objawy jego niewydolności.

DERMATOLOGIA

Algorytm w przypadkach prosówkowego zapalenia skóry

Prosówkowe zapalenie skóry (dermatitis miliaris, ang. miliary dermatitis), podobnie jak zespół eozynofilowy, nie jest chorobą, a jedynie pewnym zespołem objawów klinicznych, będących reakcją na różne czynniki etologiczne.

VET-BIZNES

Konstytucja Biznesu – przegląd najważniejszych zmian w prowadzeniu działalności gospodarczej

Artykuł ma na celu przybliżenie lekarzom weterynarii najistotniejszych zmian w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikających z wprowadzenia pakietu ustaw, określanych wspólnym terminem − Konstytucja Biznesu.

WARTO WIEDZIEĆ

Określenie stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu i klasyfi kacja TNM

Przedruk fragmentu rozdziału 3. książki Onkologia psów i kotów. Wyd. Galaktyka, 2018.

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

Najnowsze doniesienia z zakresu prawa weterynaryjnego.

VET-IMPREZY

III Seminarium Naukowe Instytutu Żywienia Zwierząt

PUPIL INSTYTUT ŻYWIENIA ZWIERZĄT jest organizatorem cyklu spotkań tematycznych pod hasłem „Zbilansowane żywienie podstawą zdrowia zwierząt towarzyszących”.

Tropami trudnych przypadków

Jedno z ważniejszych wydarzeń dermatologicznych w kalendarzu weterynaryjnym już za nami. 8-10 czerwca 2018 r. w Ustroniu odbyła się kolejna już, XIV edycja Warsztatów Sekcji Dermatologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, która co roku gromadzi dermatologów weterynaryjnych z całej Polski.

Trzymając rękę na (im)pulsie Majówka Neurologiczna 2018

Weekend 18-19 maja 2018 roku był okazją do spotkania z zagranicznymi i polskimi specjalistami z nakresu neurologii weterynaryjnej. Szerokie spektrum omawianych tematów, aktualne spojrzenie na problemy współczesnej neurologii oraz szansa do dyskusji, to tylko nieliczne z powodów, dla których pawłowicka konferencja była miejscem, w którym trzeba było się pojawić.

O weterynarii nad jeziorem

Tegoroczne spotkanie dotyczące rozrodu małych zwierząt i związanych z tym problemów miało oprawę niezwykłą. Wyjątkowość tego spotkania to oczywiście piękne otoczenie, w jakim przyszło się spotkać wszystkim zainteresowanym, czyli serce Warmii − Olsztyn.

Cykl ONCO Academy dotarł aż do Rzeszowa!

Za nami czerwcowa odsłona cyklu szkoleniowego „CHOROBY NOWOTWOROWE MAŁYCH ZWIERZĄT W PRAKTYCE KLINICZNEJ”. Tym razem nasi specjaliści w dziedzinie onkologii weterynaryjnej stawili się w komplecie w pięknym Rzeszowie.

II Konferencja Ortopedyczna w Poznaniu MEDiVET Edukacja na najwyższym poziomie

Druga edycja Konferencji Ortopedycznej firmy MEDiVET, która odbyła się w weekend 9-10 czerwca 2018 r. w Poznaniu, była okazją do wysłuchania niezwykle ciekawych wykładów przygotowanych przez cenionych, zagranicznych i polskich specjalistów oraz przyjrzenia się wysokiej jakości sprzętowi do diagnostyki laboratoryjnej i ultrasonograficznej marki SCIL. Nasza redakcja miała przyjemność objąć patronat medialny nad tym wydarzeniem.

TOD − nadciśnienie tętnicze okiem specjalistów w cyklu szkoleń fi rmy Ceva i VETCO

W Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu oraz w Sopocie odbył się cykl kameralnych spotkań dotyczących nadciśnienia tętniczego u kotów (target organ damage), którego organizatorem była fi rma VETCO, zaś sponsorem Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.

Z pasji do biegania XII Półmaraton Hunters

Do Grodziska Wielkopolskiego na wielkie święto biegaczy zjechali wszyscy, którzy postanowili zmierzyć się ze sobą, upałem na trasie i dystansem XII Półmaratonu HUNTERS. W niedzielę, 10 czerwca, na starcie stanęło blisko 3 tysiące zawodników, na mecie zameldowało się 2763 biegaczy.

Las Palmas sercem onkologii weterynaryjnej

Spotkanie Onkologów Weterynaryjnych z całego świata to doskonała okazja do wymiany poglądów i doświadczeń na najwyższym, prawdziwie globalnym poziomie!


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij