Weterynaria w Praktyce wydanie nr 10/2018
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 10/2018

Drodzy Czytelnicy!

Praca lekarza weterynarii diagnozującego i leczącego choroby zwierząt nierzadko przypomina pracę detektywa. I nie chodzi tu tylko o dochodzenie epizootiologiczne w przypadkach poszukiwania ognisk chorób zakaźnych, ale o codzienną pracę klinicysty. Jeszcze ze studiów pamiętamy, że podstawą leczenia jest właściwe rozpoznanie, które stawiamy na podstawie informacji uzyskanych z wywiadu, wyników badania klinicznego oraz ewentualnych badań dodatkowych. Najczęściej wykonujemy badania dodatkowe, w nich widząc informacje pozwalające na postawienie właściwego rozpoznania. W erze powszechnej digitalizacji coraz częściej zapominamy o rozmowie, czasem zbytnio ufając urządzeniom. Rozmowa, u nas nazywana wywiadem, pozwala nierzadko właściwie ukierunkować dalsze postępowanie i wybrać najwłaściwsze leczenie. Przy okazji budujemy nić zaufania do nas. Z wywiadu można uzyskać bardzo wiele, czasem kluczowych informacji. Często, wzorem porucznika Colombo, musimy zadać to samo pytanie w różny sposób, aby wykonać swoisty test prawdomówności właściciela. Wielu spośród nas wypracowało sobie różne metody dochodzenia do prawdy. Niestety swoista dehumanizacja studiów, wprowadzanie egzaminów testowych, które jak się wydaje, obiektywnie weryfi kują wiedzę, nie uczą swobody kontaktów międzyludzkich. Zdarza się, że doskonały fachowiec jest gorzej oceniany niż ktoś o może mniejszej wiedzy, ale łatwiej nawiązujący kontakty. Bo mądrość to nie tylko posiadanie wiedzy, ale także umiejętne jej stosowanie oraz dzielenie się nią. Mam nadzieję, że w ten sposób zachęcę Państwa do zgłębienia lekturynaszego czasopisma i refleksji.


Życzymy przyjemnej lektury!

VET-NEWS

Vet News

Nowości ze świata weterynarii i nie tylko!

POLECAMY

Psychologiczne podłoże pracy lekarza weterynarii

Zwyczajowo lekarze weterynarii stanowią, obok medycyny i stomatologii, jedną z trzech grup lekarskich. Choć od czasów Urlugaledinna minęły wieki, istotą, jakby się mogło wydawać, tej profesji jest wciąż pomoc kierowana ku zwierzętom w myśl składanej przysięgi „(...) będę postępował sumiennie i zgodnie z aktualną wiedzą weterynaryjną, strzegł godności zawodu, przyczyniał się w miarę możliwości do postępu nauk weterynaryjnych, a także wykonywał obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz zasad Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii” (Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, 2009).

VET-KWESTIONARIUSZ

Podążając we właściwym kierunku

Rozmowa z lek. wet. Krzysztofem Orlikiem, obecnym Prezesem Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, o odpowiedzialnym wyborze drogi zawodowej, potrzebie stałego doskonalenia, ładowaniu akumulatorów oraz działalności na rzecz dbania o etykę zawodu i potrzebie zmian prawa weterynaryjnego.

RACJONALNE STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW

Farmakoterapia infekcji bakteryjnych układu moczowego u psów i kotów. Cz. II

W leczeniu odmiedniczkowego zapalenia nerek jako leki I rzutu zalecane są fluorochinolony. Przy braku skuteczności terapii wybór kolejnego leku powinien opierać się o wyniki antybiogramu. W przypadku zakażeń układu moczowego (ZUM) bakteriami wieloopornymi zalecana jest amikacyna, należąca do antybiotyków aminoglikozydowych.

NEFROLOGIA

Kamica układu moczowego

Krystalizacja, w wyniku której powstają kamienie w układzie moczowym, jest efektem zaburzeń równowagi pomiędzy inhibitorami promotorami. Kluczowe znaczenie mają między innymi pH moczu, szybkość przepływu moczu oraz obecność możliwego ogniska krystalizacji. Formy skrystalizowane zbudowane są z czterech głównych elementów: jądra, kamienia właściwego, skorupki i kryształów powierzchownych. Statystycznie najczęściej występują kamienie zbudowane z fosforanów amonowo-magnezowych i szczawianów wapnia. Najważniejszymi badaniami prowadzącymi do rozpoznania są badanie RTG i USG. W zależności od stanu klinicznego pacjenta i przewidywanego składu mineralnego kryształu można podjąć próbę rozpuszczenia kamienia bądź chirurgicznie go usunąć. Profilaktyka ma istotne znaczenie w zapobieganiu nawrotów.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Zapalenie wątroby u kotów

Zapalenie wątroby jest uważane za najczęstszą chorobę wątroby u kotów w Europie. Może ono dotyczyć miąższu narządu lub dróg żółciowych. Wśród zapaleń wątroby można wyróżnić: ostre zapalenie wątroby, neutrofilowe i limfocytarne zapalenie dróg żółciowych, mieszane zapalenie dróg żółciowych oraz zapalenie dróg żółciowych wywołane inwazją pasożytniczą. Diagnostyka chorób wątroby u kotów opiera się na interpretacji objawów klinicznych, badań biochemicznych i morfologicznych krwi, badaniu ultrasonograficznym oraz ocenie histopatologicznej bioptatów pobranych z miąższu wątroby. Leczenie farmakologiczne zależne jest od rodzaju zapalenia i obejmuje antybiotykoterapię, leczenie przeciwzapalne i leczenie hepatoprotekcyjne.

ROZRÓD

Suka „odrzucająca” szczenięta

Stosunek matki do noworodków kształtuje się podczas porodu i wczesnego okresu poporodowego. Podlega on regulacji genetycznej, hormonalnej i środowiskowej Głównymi hormonami zaangażowanymi w ten proces są oksytocyna i prolaktyna. Odgrywają one najważniejszą rolę w przebiegu laktacji i rozwoju instynktu macierzyńskiego. Czasami suki, zwłaszcza pierwiastki i rodzące w drodze cięcia cesarskiego, wykazują spaczone zachowanie. Celem niniejszego artykułu jest omówienie przyczyn i postępowania w takich przypadkach.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Skręt płata płucnego u psa – przypadek dwóch pacjentów małej i dużej rasy

Skręt płata płucnego (LLT, ang. lung lobe torsion) u psa to bardzo rzadkie zaburzenie, z jakim spotykamy się w klinice Skręt powstaje, kiedy płat płuca rotujesię we wnęce wokół osi swoich naczyń i oskrzela zaopatrującego, a następnie pozostanie w takiej pozycji. Stan ten jest stanem nagłym, stwarzającym zagrożenie życia. Pacjenci prezentują się zazwyczaj w ostrej, bardzo szybko postępującej niewydolności oddechowej, jednakże istnieją przypadki o subtelniej wyrażonym przebiegu. Skręt płata płucnego (LLT) może przedstawiać się wtórnie do istniejących patologii, ale również występuje jako spontaniczny, idiopatyczny.

KARDIOLOGIA

Nadciśnienie tętnicze okiem echokardiografisty

Nadciśnienie tętnicze (NT) definiowane jest jako wzrost skurczowego ciśnienia tętniczego powyżej wartości 150 mmHg. U psów jest ono najczęściej wtórne do choroby nerek lub chorób endokrynologicznych. Niekontrolowane NT prowadzi do uszkodzenia narządów − oczu, nerek, mózgu oraz serca. Artykuł skupia się na echokardiograficznych cechach nadciśnienia tętniczego, opisując etiologię przerostu lewej komory, a także informacjach hemodynamicznych, jakie można uzyskać z pomiarów fali zwrotnej niedomykalności zastawek mitralnej oraz aorty.

ONKOLOGIA

Chrzęstniakomięsak żebra u psa – opis przypadku

Chrzęstniakomięsaki to drugie po kostniakomięsakach najczęstsze pierwotne nowotwory żeber u psów. Postępowaniem z wyboru w przypadku nowotworów żeber jest chirurgiczne wycięcie zmiany wraz z pobliskimi żebrami. Rola chemioterapii w opóźnianiu powstawania przerzutów oraz wydłużaniu przeżywalności u psów nie jest jasna. Opisany przypadek przedstawia przebieg rzadkiej choroby nowotworowej oraz zastosowanie leczenia multimodalnego, obejmującego zabieg chirurgiczny oraz dwa różne protokoły leczenia dodatkowego.

Diagnostyka i leczenie raka płaskonabłonkowego u psów

Rak płaskonabłonkowy jest w czołówce pod względem częstości występowania nowotworów złośliwych skóry, głowy i szyi u psów oraz kotów. We wczesnej fazie rozwoju jest łatwy do przeoczenia zarówno w badaniu, jak i diagnostyce różnicowej, natomiast szybka reakcja jest istotna ze względu na możliwości leczenia, rokowanie i medianę czasu przeżycia.

DIAGNOSTYKA/USG

Standardy badania ultrasonograficznego jamy brzusznej u małych zwierząt Jak rozpocząć badanie? Cz. I

Wynik badania USG zależy od wielu czynników: jakości aparatu, przygotowania pacjenta do badania, a przede wszystkim doświadczenia badającego i umiejętności optymalizacji obrazu. Badanie USG można przeprowadzać na wiele sposobów, warto jednak zachować kilka standardowych reguł i przyjąć powtarzalny schemat badania. Celem tego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi zasad obsługi aparatury ultrasonograficznej i przeprowadzania badania USG jamy brzusznej u małych zwierząt.

ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

Wybrane problemy dermatologiczne królików

Królik domowy jest powszechnie utrzymywany nie tylko jako zwierzę gospodarskie, ale również jako zwierzę towarzyszące. U takich zwierząt szczególnie istotny dla właściciela jest zarówno stan zdrowia, jak i wygląd zwierzęcia, a co za tym idzie, stan skóry. Posiadanie wiedzy dotyczącej najważniejszych problemów dermatologicznych występujących u tego gatunku jest więc bardzo istotne dla lekarzy małych zwierząt. W niniejszym artykule poruszyliśmy wybrane problemy dermatologiczne u tego gatunku.

Żywienie

Żywienie psów sportowych – intensywny wysiłek, witaminy, minerały, inne suplementy diety. Cz. II

Psy sportowe należą do grupy psów pracujących, które wykonują różnie intensywną pracę w określonych warunkach środowiskowych i przez odpowiednio długi czas. Rodzaj wykonywanej pracy jest uwarunkowany głównie rodzajem włókien mięśniowych określonego typu (genetyka) i wspomagany ukierunkowanym żywieniem. Dieta psów pracujących intensywnie, lecz krótko, poza właściwym bilansem makroskładników, powinna charakteryzować się odpowiednio dużą strawnością i obecnością tzw. dodatków funkcjonalnych, które mogą wpływać na zwiększenie osiągów psów przy minimalizacji efektów zmęczenia oraz maksymalizować proces regeneracji organizmu w okresie wypoczynku.

DERMATOLOGIA

Dziedziczna rodzinna parakeratoza płytki nosa u labrador retrieverów

Choroby dotyczące płytki nosowej są dosyć powszechne u psów. Objawy dotyczące tej okolicy obecne są przy licznych chorobach. W części z nich jest to jedna z kilku lokalizacji objawów klinicznych. Ma to miejsce przykładowo w przebiegu tocznia krążkowego rumieniowatego, bielactwa nabytego czy pęcherzycy liściastej. W przypadku pewnych chorób płytka nosowa może być jedyną okolicą, na której pojawią się objawy kliniczne, jak w przypadku idiopatycznego odbarwienia płytki nosowej, zapalenia naczyń płytki nosowej czy rodzinnej parakeratozy nosa u labrador retrieverów. Rodzinna parakeratoza nosa jest chorobą dziedziczoną na drodze autosomalnej recesywnej.

PRZEWODNIK

Kaszel kenelowy i koci katar – jak badania metodą PCR mogą pomóc w diagnostyce?

Do diagnostyki chorób zakaźnych lekarz weterynarii może wykorzystać szeroki wachlarz badań opartych na różnych metodach laboratoryjnych. Badania te można podzielić na dwa rodzaje: wykrycie samego patogenu (= bezpośredni dowód na zakażenie) oraz wykrycie przeciwciał (= pośrednie wykrywanie infekcji). Różne metody mogą dzięki temu prowadzić do odmiennych wyników. Dlatego też często przydatne są kombinacje kilku testów, gdyż nie ma jednego badania o 100-proc. czułości oraz swoistości.

WARTO WIEDZIEĆ

Rozmowa z właścicielem atopika kluczem do sukcesu w terapii AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest drugą, tuż po atopowym pchlim zapaleniu skóry, najczęstszą przyczyną świądu u psów. Statystyki wykazują, że od 3% do 15% psów w populacji cierpi na AZS (1). W codziennej praktyce bardzo często spotykamy się z tym schorzeniem, dlatego wiemy, jak ważna jest odpowiednia komunikacja z właścicielem chorego zwierzęcia, która jest kluczem do zwiększenia efektywności leczenia. W niniejszym artykule autorzy chcieliby przedstawić sposoby oraz mechanizmy ułatwiające tak trudną rozmowę o nieuleczalnej chorobie zwierzęcia, które pojawiło się w naszym gabinecie na wizycie.

Badanie FAST jamy brzusznej3 (AFAST3)

Fragment książki: Techniki ultrasonograficzne w diagnostyce stanów nagłych małych zwierząt. Wydawnictwo Galaktyka 2018.

VET-IMPREZY

Szturmowanie twierdzy w Przemyślu podczas XXI Manewrów Szwejkowskich

Środowisko lekarzy weterynarii to nie tylko praca, ale także pasje, o czym można było się przekonać 7-8 lipca br. w Przemyślu na XXI Cesarsko-Królewskich Manewrach Szwejkowskich. Dla wszystkich obeznanych z tematyką pojawiającą się na kartach prozy Jarosława Haska było to wydarzenie, którego nie można było opuścić. Wśród wielu fanów znalazła się także licznie reprezentowana grupa lekarsko-weterynaryjna. Organizatorem tego wydarzenia było Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka.

Choroby zwierząt towarzyszących Mazurska Akademia Weterynaryjna w Mrągowie

Weekend 21-23 września 2018 r., był wyjątkowy dla Grupy Centrowet, która w Hotelu Mercure w Mrągowie zorganizowała Mazurską Akademię Weterynaryjną. Spotkanie objęło wykłady, dyskusje i dało możliwość zapoznania się z szerokim wachlarzem zagadnień z zakresu medycyny weterynaryjnej, od chirurgii, przez kardiologię aż po żywienie.

XXII Kongres European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN)

XXII Kongres ESVCN odbył się 6-8 września 2018 r. w murach pochodzącego z XV w. Uniwersytetu Ludwig-Maximillian w Monachium. W Kongresie uczestniczyło 300 osób z ok. 30 krajów i 5 kontynentów. W ciągu trzech dni wygłoszono 79 wykładów i prezentacji wyników badań naukowych oraz przedstawiono 98 posterów w trakcie sesji plakatowych.

ONCO Academy w stolicy!

Za nami powakacyjna odsłona cyklu szkoleniowego CHOROBY NOWOTWOROWE MAŁYCH ZWIERZĄT W PRAKTYCE KLINICZNEJ. Jesienną część cyklu nasi specjaliści w zakresie onkologii weterynaryjnej rozpoczęli w stolicy Polski, Warszawie.

PO WERTEPACH, czyli V Weterynaryjny Rajd Samochodowy „Vet off Road”

Po ponad rocznym oczekiwaniu, 8 września br. lekarze weterynarii chcący spróbować swych sił w off roadzie mogli się znów spotkać na poligonie, tym razem w Jeleniej Górze.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij