Weterynaria w Praktyce wydanie nr 3/2019
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 3/2019

Drodzy czytelnicy!
Zmienność otaczającego świata fascynuje, zachęca do poznawania, ale i próby zrozumienia. Mechanizmy przystosowywania się do środowiska fascynują ludzi od dawna. Jedni widzą w tym pierwiastek boski, inni potęgę ewolucji jeszcze inni czysty przypadek i zbieg okoliczności. Niezależnie od przyczyn i my jako lekarze weterynarii mierzymy się z tym na co dzień. Powszechnie znane są problemy lekooporności, o którą oskarża się nas jako tych, którzy nierozważnie stosują antybiotyki. Warto wiedzieć, jak mądrze stosować preparaty przeciwbakteryjne, z którymi wydaje się najczęściej mamy do czynienia w dermatologii psów i kotów. Ale nie tylko bakterii dotyczy owa zmienność w medycynie weterynaryjnej. Oto jesteśmy świadkami rozprzestrzeniania się chorób wcześniej niediagnozowanych w naszej strefie, i nie chodzi tutaj tylko o osławiony ASF, ale też m.in. o inwazje endopasożytów, których wcześniej nie brano pod uwagę w diagnozowaniu chorób psów i kotów. Często postępowanie rutynowe może okazać się nieskuteczne, wprowadzając niepotrzebnie w błąd przekonaniem o prawidłowo wykonanym odrobaczaniu. Wiedza musi być ciągle aktualizowana, stale musimy podążać za nowymi odkryciami, wnioskami z badań, obserwacji, korzystając przy tym z coraz szerzej
stosowanych, nierzadko bardzo zaawansowanych technik. Badania dodatkowe stają się nieodłącznym narzędziem diagnostycznym ale muszą być wykonywane też według najnowszych zaleceń. Nawet zwykłe badanie parazytologiczne oparte na flotacji z roztworem NaCl może nie być skuteczne i wymaga modyfikacji metod koproskopowych. Pomyśleć, że o tym wszystkim, i nie tylko o tym można przeczytać w tym numerze „Weterynarii w Praktyce”.

POLECAMY

O co powinien zadbać właściciel praktyki weterynaryjnej przy prowadzeniu diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem aparatury rentgenowskiej?

Prowadzenie diagnostyki z wykorzystaniem aparatury rentgenowskiej wymaga spełnienia szeregu wymogów. Podstawowym z nich jest posiadanie stosownego zezwolenia, ale nawet po jego uzyskaniu właściciel praktyki weterynaryjnej musi zadbać, aby praca z aparatem RTG była bezpieczna, zgodna z warunkami zezwolenia oraz z rozporządzeniami bezpośrednio obowiązującymi pracodawcę. Artykuł wyjaśnia, co te wymagania oznaczają w praktyce oraz to, jak uniknąć zbędnych nieprzyjemności podczas ewentualnej kontroli.

PARAZYTOLOGIA

Zmienność endoparazytofauny zwierząt mięsożernych jako przejaw oddziaływania różnych czynników zewnętrznych

Zwierzęta towarzyszące człowiekowi, szczególnie psy, narażone są na skutki oddziaływania wielu czynników zewnętrznych związanych z człowiekiem, określanych jako przemiany cywilizacyjne. Jednym z aspektów takich przemian jest ryzyko występowania i rozprzestrzeniania nowych, wcześniej nienotowanych parazytoz, które poszerzają spektrum możliwych patogenów zarówno dla zwierząt, jak i człowieka. Na przykładzie epizootiologii kilku wybranych inwazji zwierząt mięsożernych (Toxocara canis, Trichuris vulpis, Echinococcus multilocularis, Dirofilaria repens, Angiostrongylus vasorum) w Polsce podjęto próbę analizy tego zjawiska.

Inwazja muchówek z rodzaju Lipoptena jako potencjalna przyczyna świądu i stanu zapalnego skóry u psów – przypadek kliniczny

Strzyżak sarni (Lipoptena cervi) i pokrewny mu Lipoptena fortisetosa są obecnie bardzo pospolite na terenie naszego kraju. Obok swoich głównych żywicieli, jeleniowatych (łoś, jeleń szlachetny, jeleń wschodni, daniel, sarna, renifer, maral), pustorogich (muflon, żubr, bydło domowe, koza, owca) oraz dzików może atakować również ludzi oraz zwierzęta towarzyszące, takie jak psy. Opisany przypadek pokazuje, że inwazja Lipoptena spp. może być przyczyną świądu i zapalenia skóry u psa.

KARDIOLOGIA

Najczęstsze choroby serca psów rasy Cavalier King Charles Spaniel

Choroby kardiologiczne u Cavalier King Charles Spanieli stanowią ponad 30% powodów zgłaszania psów tej rasy do badania klinicznego w Wielkiej Brytanii. Szmer sercowy jest najczęstszą nieprawidłowością stwierdzaną w wyniku badania klinicznego u psów tej rasy. Spośród wszystkich chorób serca u cavalierów przeważa przewlekła choroba zwyrodnieniowa zastawek (CDVD – chronic degenerative valvular disease), szczególnie dotycząca zastawki mitralnej (MVD – mitral valve disease). Najczęstszą wadą wrodzoną u cavalierów jest przetrwały przewód tętniczy (PDA – patent ductus arteriosus). Zdarzają się również choroby nowotworowe serca, często związane z obecnością płynu w worku osierdziowym.

VET-KWESTIONARIUSZ

Wsłuchując się w pacjenta

Lek. wet. Elżbieta Andrzejewska jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzi gabinet w Miejskiej Górce, gdzie w swojej codziennej pracy zajmuje się kardiologią oraz okulistyką psów, kotów i koni. Wolny czas poświęca jeździe konnej, trekkingowi górskiemu oraz grze na pianinie.

NEFROLOGIA

Lipiduria u psów i kotów

Lipiduria (lipuria) to obecność lipidów w moczu. Krople lipidów utworzone są z trójglicerydów, fosfolipidów i cholesterolu. Pochodzą z komórek nabłonków nerkowych, tj. kanalików proksymalnych oraz z nabłonków przejściowych moczowodów i pęcherza moczowego. Lipiduria w medycynie weterynaryjnej obserwowana jest głównie u klinicznie zdrowych psów i kotów, chociaż częściej występuje u kotów, ponieważ ich nabłonki zawierają większe ilości tłuszczu niż ma to miejsce u psów. Natomiast w medycynie człowieka wiąże się z zaburzeniami, takimi jak hiperlipidemia lub ciężka nefropatia. Lipiduria często jest wykrywana w rutynowym, przeglądowym badaniu USG jamy brzusznej i widoczna jest głównie jako echogeniczny mocz.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Zastosowanie soli lantanu (Nefrokrill) w leczeniu hiperfosfatemii, w przebiegu przewlekłej choroby nerek u psów i kotów

OKULISTYKA

Wpływ antyoksydantów na funkcjonowanie narządu wzroku u psów i kotów

Poprawne funkcjonowanie złożonego narządu wzroku jest uzależnione od prawidłowych przemian metabolicznych regulowanych przez kwasy tłuszczowe Omega-3, a także od systemów redukujących reaktywne formy tlenu i chroniących rogówkę, soczewkę oraz siatkówkę przed szkodliwym promieniowaniem UV. Część z antyoksydantów pełni bezpośrednią funkcję w procesie widzenia (kwas alfa-liponowy) lub stanowi prekursor ważnych koenzymów (karotenoidy, witaminy A, C i E). Przeciwutleniacze przyczyniają się również do lepszego odżywienia i ukrwienia gałki ocznej oraz stanowią nieodłączny element terapii starczych procesów degeneracyjnych, zaćmy cukrzycowej, retinopatii, jaskry czy zespołu suchego oka.

DERMATOLOGIA

Algorytm postępowania w przypadkach ropnych zapaleń skóry u psów

Ropne zapalenia skóry u psów należą do najczęściej występujących dermatoz u tego gatunku. Większość piodermii ma charakter wtórny, a leczenie zależy od rozpoznania choroby pierwotnej. W większości przypadków leczenie empiryczne daje zadowalające efekty. Jednakże wzrost metycylinooporności i oporności wielolekowej zmusza do bacznej selekcji pacjentów z podejrzeniem oporności głównie gronkowców na antybiotyki. Algorytm ukierunkowuje postępowanie lekarza weterynarii w przypadkach rozpoznawania i leczenia psów z ropnym zapaleniem skóry.

CHOROBY ZAKAŹNE

Aktualne dane na temat bartonelozy kotów

Celem niniejszego artykułu było przybliżenie istoty bartonelozy kotów, jej epidemiologii, metod rozpoznawania i leczenia. Bartoneloza jest chorobą wywoływaną przez bakterie Bartonella spp. należące do rzędu Rickettsiales. Drobnoustroje przenoszone są głównie przez pchły oraz kleszcze. U kotów choroba objawia się gorączka i powiększeniem węzłów chłonnych. Wystąpić mogą także zaburzenia w rozrodzie oraz mogą rozwinąć się zapalenie serca, dziąseł, nosa oraz stawów, a także infekcje dróg oddechowych. Lekarze weterynarii powinni być świadomi tego, że bartoneloza może być zoonozą.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Nadciśnienie tętnicze u kotów okiem kardiologa

Nadciśnieniem tętniczym określamy stan stale utrzymującego się podwyższonego ciśnienia skurczowego oraz rozkurczowego krwi. U kotów stan ten najczęściej jest wtórny i wynika z chorób narządowych/ogólnoustrojowych toczących się w organizmie. Najczęściej diagnozowaną chorobą serca u kotów jest kardiomiopatia przerostowa. Ponieważ jest to tzw. choroba z wykluczenia, w diagnostyce tej jednostki chorobowej niezwykle istotne jest wykluczenie wszystkich innych przyczyn prowadzących do koncentrycznego przerostu mięśnia sercowego, w tym także nadciśnienia tętniczego.

Ból u kotów – przyczyny i rozpoznanie

W ostatnich kilkunastu latach znacząco wzrosła wiedza dotycząca istoty bólu oraz potrzeby jego skutecznego leczenia. Artykuł omawia patofizjologię bólu u kotów, różnice między bólem fizjologicznym a patologicznym oraz ostrym i przewlekłym. Autorzy skupili się również na zagadnieniach dotyczących obiektywnej oceny bólu u kotów, trudności klinicznych związanych z właściwym rozpoznawaniem zachowań bólowych po zabiegach i próbami wprowadzenia skutecznych rozwiązań w stosowaniu odpowiedniej analgezji pooperacyjnej.

REHABILITACJA

Terapia manualna psów Cz.1 − powięź, mięśniowo-powięziowe punkty spustowe, taśmy mięśniowe, czyli układ ruchu z punktu widzenia rehabilitanta zwierząt

Terapia manualna w najprostszym ujęciu opisuje zabiegi wykonywane przez terapeutę rękoma na ciele pacjenta i może obejmować: rozciąganie mięśnia, mobilizację stawu lub tkanek miękkich, terapię punktów spustowych i wiele innych technik, które bardzo ogólnie można podzielić na techniki dotyczące tkanek miękkich, techniki stosowane na stawach oraz neuromobilizacje (mobilizacje nerwów). Zastosowanie technik terapii manualnej w rehabilitacji psów daje dobre efekty i nie wymaga drogiego sprzętu. W artykule opisano umiejętności niezbędne, aby rozwijać się w zakresie technik terapii manualnej psów oraz podstawowe pojęcia związane z tą dziedziną fizjoterapii

DIAGNOSTYKA/USG

Diagnostyka ultrasonograficzna wielotorbielowatości nerek u kotów – opis przypadku

Artykuł ten ma na celu przybliżenie skuteczności diagnozowania wielotorbielowatości nerek u kotów za pomocą badania ultrasonograficznego. Badanie zostało przeprowadzone na dziewiętnastoletnim kocie, samcu, rasy mieszanej (pers i europejski), który trafił do Przychodni Zwierzętarnia, u którego od kilku lat wprowadzone jest leczenie niewydolności nerek na podstawie wyników badań biochemicznych krwi.

Żywienie

Praktyczne aspekty odchudzania psów i kotów

Powszechne problemy z prawidłową masą ciała psów i kotów są odpowiedzią na nowoczesny styl życia. Problem ten dotyka także opiekunów zwierząt, uznawany za jeden z kluczowych problemów krajów rozwiniętych. Opiekun bagatelizując przyczynę pierwotną, jednocześnie oczekuje od lekarza weterynarii leczenia chorób będących, mniej lub bardziej, efektem nadwagi u zwierzęcia. W artykule przedstawiono aktualny zarys problemu, narzędzia pomagające lekarzowi w jego efektywnej ocenie, oraz protokół postępowania w efektywnym odchudzaniu psów i kotów, oraz późniejszym utrzymaniu prawidłowej masy ciała

VET-LEKI

Co to są leki weterynaryjne i jak jest regulowana ich obecność na rynku?

Obecnie na polskim rynku dostępnych jest wiele produktów farmaceutycznych przeznaczonych do stosowania u zwierząt. Produkty lecznicze weterynaryjne poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne posiadają właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u zwierząt. Ponadto dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty lecznicze mają potwierdzoną jakość, skuteczność i bezpieczeństwo.

TESTOWY PROGRAM EDUKACYJNY

Testowy Program Edukacyjny

Drodzy Czytelnicy! Zapraszamy do wzięcia udziału w Testowym Programie Edukacyjnym. Pytania są związane tematycznie z pracami publikowanymi na łamach naszego czasopisma. W ciągu roku mogą Państwo zdobyć 15 punktów edukacyjnych. Szczegóły pod nr. tel. 32 788 51 15.

VET-LEX

Co w Prawie piszczy?

WARTO WIEDZIEĆ

Rozstrzeń oskrzeli

Fragment książki: Choroby przewlekłe psów i kotów. Wydawnictwo Galaktyka, 2019


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij