Dodatek Kardiologiczny
Dodatek Kardiologiczny

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
Drodzy Studenci,

Z roku na rok coraz więcej lekarzy weterynarii wykazuje zainteresowanie kardiologią i poszerza swoją wiedzę z tego zakresu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, już po raz drugi oddajemy w Wasze ręce numer „Weterynarii w Praktyce” w całości poświęcony chorobom serca. Kardiologia weterynaryjna jest dynamicznie rozwijającą się częścią chorób wewnętrznych psów i kotów. Z roku na rok prowadzi się więcej badań klinicznych i wprowadza na rynek nowe leki, dedykowane terapii chorób serca psów i kotów. Rośnie też świadomość właścicieli i ich oczekiwania w stosunku do lekarzy weterynarii. Mam nadzieję, że niniejszy numer tematyczny dostarczy Wam nowej wiedzy, zwłaszcza z zakresu wad wrodzonych czy powikłań związanych z chorobami serca, a artykuł dotyczący kardiomiopatii restrykcyjnej odsłoni tajemnice tej choroby nie tylko od strony klinicznej.

prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak

KARDIOLOGIA

Anomalia Ebsteina jako element złożonej wady wrodzonej serca – przypadek kliniczny

Jednym z istotnych czynników zachorowalności i śmiertelności psów poniżej 1. roku życia są wady wrodzone serca. Wczesne rozpoznanie wad serca jest istotne z punktu widzenia dalszego postępowania z pacjentem, ponieważ umożliwia dobór odpowiedniego postępowania farmakologicznego lub chirurgicznego, które w niektórych sytuacjach mogą wpłynąć na poprawę rokowania pacjenta oraz czas jego przeżycia. Anomalia Ebsteina jest rzadką wrodzoną wadą serca będącą odmianą dysplazji zastawki trójdzielnej.

Czy złożona wada wrodzona serca to tylko problem hemodynamiczny?

Najczęściej spotykaną złożoną wadą wrodzoną jest współistnienie zwężenia aorty i tętnicy płucnej. W konsekwencji tych deformacji dochodzi do przebudowy serca, która prowadzi do odpowiednich zmian hemodynamicznych. Często zapominamy, że skutkiem przebudowy serca mogą być również zmiany w układzie bodźco-przewodzącym serca, objawiające się pojawieniem się arytmii. Świadomość, że wady wrodzone serca mogą wywołać również zagrażające życiu arytmie, może pomóc w przedłużaniu życia takim pacjentów oraz w uniknięciu ich nagłego zgonu.

Powikłania kardiologiczne chorób toczących się w klatce piersiowej

Klatka piersiowa to miejsce, w którym splatają się elementy czterech układów − oddechowego (płuca i drogi oddechowe), krążenia (serce z workiem osierdziowym wraz z naczyniami doprowadzającymi i odprowadzającymi krew), pokarmowego (przełyk) i dokrewnego (grasica). Często jest tak, że patologie jednego układu oddziałują na funkcje innego. Największe powiązania występują pomiędzy sercem wraz z workiem osierdziowym oraz płucami z jamą opłucnową. Najistotniejszym powikłaniem kardiologicznym chorób na terenie klatki piersiowej jest nadciśnienie płucne wywołane chorobami układu oddechowego oraz przewlekłymi chorobami układu krążenia.

Zmiany okulistyczne u psów i kotów spowodowane nadciśnieniem tętniczym

Nadciśnienie tętnicze powoduje liczne zmiany destrukcyjne w narządach wewnętrznych, w tym wielokierunkowy negatywny wpływ na oczy. Największe znaczenie kliniczne ma nadciśnienie u kotów, u których najczęściej ma związek z chorobami nerek. Rzadszymi przyczynami są nadczynność tarczycy, cukrzyca i hyperaldosteronizm. Nadciśnienie tętnicze jest u psów najczęściej związane z chorobami ogólnoustrojowymi, takimi jak: choroba Cushinga, choroby nerek i cukrzyca, samoistne nadciśnienie tętnicze, guz chromochłonny nadnerczy, policytemia, hyperaldosteronism i niedoczynność tarczycy.

Przetrwały przewód tętniczy Botalla z nadciśnieniem płucnym – diagnostyka, terapia i rokowanie u pacjentów – opis przypadków klinicznych

Przetrwały przewód tętniczy Botalla jest jedną z najczęściej występujących wad wrodzonych serca. Anomalia ta powstaje na skutek braku zamknięcia naczynia krwionośnego łączącego w życiu płodowym lewy pień tętnicy płucnej z aortą zstępującą. Połączenie to ma na celu ominięcie rozwijających się płuc płodu. Prawidłowo po urodzeniu dochodzi do zamknięcia przewodu. W przypadku gdy naczynie to nie ulegnie zamknięciu, mówi się o przetrwałym przewodzie tętniczym. Konsekwencjami tej anomalii mogą być rozwój niewydolności lewokomorowej serca oraz nadciśnienie płucne.

Badanie radiograficzne serca i naczyń płucnych w warunkach prawidłowych

W niniejszej pracy przedstawiono prawidłowy obraz radiograficzny serca i naczyń płucnych u psów oraz kotów. Opisano sposób wykonywania radiogramów w celu oceny układu krążenia, interpretację zdjęć radiograficznych, a także zmienność obrazu radiograficznego w zależności od wybranej techniki badania i ułożenia pacjenta, ukształtowania ciała badanego zwierzęcia, rasy, wieku i fazy oddechowej. Znajomość czynników, które wpływają na obraz serca i naczyń płucnych, jest niezmiernie istotna w interpretacji zdjęć radiologicznych oraz pozwala na uniknięcie pomyłek związanych z zakwalifikowaniem prawidłowych zmian jako procesów patologicznych.

Kardiomiopatia restrykcyjna kotów – od patologii do objawów

Kardiomiopatia restrykcyjna jest drugą najczęstszą formą kardiomiopatii kotów. Mimo to jest ona słabo poznana, a jej rozpoznanie jest stosunkowo trudne. Chorobie towarzyszą objawy niewydolności serca oraz możliwe zaburzenia rytmu. Artykuł opisuje zmiany sekcyjne oraz histopatologiczne w przebiegu kardiomiopatii restrykcyjnej, które są przyczynami występujących objawów klinicznych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij