Weterynaria w Praktyce wydanie nr 5/2019
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 5/2019

Drodzy Czytelnicy!

Ukończenie studiów z zakresu medycyny weterynaryjnej daje niemalże nieograniczone możliwości pracy w zakresie szeroko pojętego dobra zwierząt, środowiska i pośrednio ludzi. Bardzo różnorodna praca powinna dawać ciągły dopływ endorfin i zadowolenie oraz satysfakcję, zwłaszcza lekarzom pracującym klinicznie, ze zwierzętami. Praktyka jednak pokazuje, że czasem są z tym problemy. Wpływają na to bardzo różne czynniki i wbrew pozorom kwestie wynagrodzenia nie muszą być najważniejsze. Warto zapoznać się z informacjami, co tak naprawdę liczy się dla pracownika, a na co być może nie zwraca uwagi pracodawca. Pisząc te słowa, właśnie wróciłem z absolutorium studentów medycyny weterynaryjnej na wrocławskim Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Piękna uroczystość i mnóstwo młodych adeptów wspaniałego zawodu. Wszyscy uroczyście przyrzekali rozwijać swą wiedzę w miarę możliwości. Część z nich już otrzymała nagrody i wyróżnienia za ukierunkowane ponadprogramowe zainteresowania. Gratulacje dla wszystkich absolwentów oczywiście. Mam nadzieję, że nie spoczną w swoich zobowiązaniach, jak podpytywałem, większość planuje pracę ze zwierzętami towarzyszącymi. Nie pozostaje nic innego, jak wzorem starszych koleżanek i kolegów stale śledzić informacje przekazywane przez fachowców, doświadczonych, specjalizujących się w różnych dziedzinach, chętnie dzielących się swoją wiedzą. To dzięki nim możemy dowiedzieć się o ciekawych przypadkach, nowych trendach czy po prostu innych, skutecznych metodach leczenia. Warto się uczyć, warto się dzielić wiedzą, warto wymieniać się doświadczeniami. Do czego serdecznie zachęcam.

POLECAMY

Jak motywować pracowników do działania i zwiększać ich zaangażowanie?

Zawód lekarza weterynarii to zawód, o którym marzy wielu. Zdobywają go zaś osoby najbardziej zmotywowane i zaangażowane. Po podjęciu pracy okazuje się, że zarówno poziom motywacji, jak i zaangażowania lekarzy spada. Przyczyny niskiego zaangażowania można jednak zdiagnozować.Dzięki czemu można spróbować znaleźć środki zaradcze, których celem jest podniesienie zaangażowania pracowników w codzienną pracę.

CHIRURGIA

Osteotomia korekcyjna dystalnej części przedramienia przy zaburzeniach wzrostu

U niedojrzałych, szybkorosnących psów uraz mechaniczny lub choroby mogą spowodować zmniejszenie lub całkowite zatrzymanie wzrostu chrząstki nasadowej. Przedwczesne zamknięcie płytki wzrostu kości promieniowej lub łokciowej prowadzi do skrócenia uszkodzonej części przedramienia. W przypadku sparowanych kości druga nieuszkodzona kość kontynuuje swój wzrost, co skutkuje deformacją kończyny przedniej. W celu zredukowania deformacji kątowej kończyny piersiowej można wykonać zabieg osteotomii korekcyjnej.

CHOROBY ZAKAŹNE

Herpeswiroza u psów rozrodowych

Herpeswirus psów typu 1 (CHV-1) jest szeroko rozpowszechnionym patogenem wśród populacji psów na całym świecie. Jest to wirus specyficzny gatunkowo. Ze względu na predylekcję do narządów rodnych psów i związane z zakażeniem problemy w rozrodzie, herpeswiroza ma największe znaczenie w hodowlach psów rasowych dopuszczanych do rozrodu. Najczęściej występujące problemy to: puste krycia, resorpcje płodów, aborcje, rodzenie martwych szczeniąt i upadki szczeniąt do 3. tygodnia życia.

TOKSYKOLOGIA

Zatrucia u psów i kotów. Część 1 – pestycydy

Według danych z rożnych krajów zatrucia u zwierząt towarzyszących stanowią od 70 do 80% zgłaszanych przypadków i w większości dotyczą psów. Najczęściej zatrucia spowodowane są kontaktem, celowym bądź przypadkowym, z rodentycydami hydroksykumarynowymi, pestycydami karbaminianowymi, związkami fosforoorganicznymi i metaldehydem. Zwierzęta narażone na kontakt z pestycydami wymagają szybkiego i właściwego leczenia, dlatego lekarz weterynarii musi być świadomy powszechnie stosowanych ich rodzajów, szczególnie w przypadku zatruć celowych.

DERMATOLOGIA

Pododermatitis u psów − obserwacje własne

Pododermatitis u psów stanowi jeden z częstszych problemów dermatologicznych, z jakimi spotykają się lekarze weterynarii. Trudności w leczeniu mogą w dużym stopniu być związane z pierwotną przyczyną leżącą u podstaw omawianego w artykule problemu, tj.: podłoża alergicznego, autoagresji, chorób endokrynologicznych, genetycznych jak również infekcji bakteryjnych, grzybiczych czy też pasożytniczych.

VET-KWESTIONARIUSZ

Skóra – zwierciadło problemów pacjenta

Rozmowa z dr. n. wet. Łukaszem Adamkiem absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którego działalność dydaktyczną wspierał przez ostatnie lata. Stale podnosi on swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób zwierząt towarzyszących, ze szczególnym uwzględnieniem dermatologii i alergologii zwierząt. W wolnych chwilach zajmują go zagadnienia filozoficzne, chętnie relaksuje się przy muzyce.

DERMATOLOGIA

Kliniczne postacie skórnej mastocytozy u kotów

Do proliferacji komórek tucznych należą: guzy z komórek tucznych, mastocytoza skórna i układowa oraz białaczka z komórek tucznych. Skórne guzy komórek tucznych są powszechne u kotów, stanowiąc od 10 do 15% wszystkich guzów skórnych. Mastocytoza skóry jest rzadko opisywaną chorobą u kotów i zazwyczaj dzieli się na pokrzywkę pigmentową oraz rozlaną mastocytozę skórną. Celem tego artykułu było opisanie tych dwóch rzadkich chorób u kotów.

ONKOLOGIA

Medycyna personalizowana w onkologii weterynaryjnej – teraźniejszość, przyszłość czy mit?

Medycyna personalizowana, czy tak zwane terapie celowane molekularnie, stanowią istotną i obiecująca formę współczesnej onkologii. Według aktualnej definicji, medycyna personalizowana stawia sobie za cel zwiększenie skuteczności działań terapeutycznych poprzez dostosowanie protokołów leczniczych do genotypu i fenotypu indywidualnego pacjenta. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu nowych technik biologii molekularnej, które pozwoliły nie tylko na poznanie różnic w biologii komórek nowotworowych, ale także pomogły zdefiniować konkretne cele terapeutyczne.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Wybrane choroby dolnych dróg moczowych u kotów

W artykule opisano wybrane schorzenia dotyczące chorób dolnych dróg moczowych u kotów oraz ich etiologię, a także postępowanie terapeutyczne i sposoby zapobiegania nawrotom tych stanów.

Nadciśnienie u kotów okiem nefrologa

Choroby nerek stanowią dobrze poznaną przyczynę nadciśnienia ogólnoustrojowego. Rozpoznanie nadciśnienia wymaga co najmniej kilku pomiarów. Ryzyko niewłaściwego rozpoznania nie jest jednak małe i wynika z trzech podstawowych powodów: błędnej techniki pomiaru, naturalnej zmienności ciśnienia tętniczego, skłonności do wzrostu ciśnienia u zwierzęcia w trakcie wizyty w gabinecie weterynaryjnym.

ROZRÓD/ENDOKRYNOLOGIA

Jajniki, cukrzyca, sterylizacja u suk

Cukrzyca jest chorobą metaboliczną występującą u ludzi, psów i innych zwierząt. Istnieją dwie główne formy tej choroby: niedobór insuliny i insulinooporność. Wśród czynników predysponujących u suk jest wymieniana faza dioestrus, bezpośrednio związana z wydzielaniem progesteronu. Progesteron indukuje produkcję hormonu wzrostu w gruczołach sutkowych u suk. Wysokie stężenie progesteronu i hormonu wzrostu może prowadzić do insulinooporności i hiperglikemii. Z kolei wysokie stężenie glukozy jako toksyczne dla komórek β trzustki może je zniszczyć i spowodować spadek wytwarzania insuliny. Z tego powodu w przypadkach cukrzycy zależnej od progesteronu wskazana jest owariektomia.

UROLOGIA/ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Choroby dolnych dróg moczowych u kotów – nowe możliwości w monitorowaniu krwiomoczu

Zapalenie dolnych dróg moczowych kotów (FLUTD, Feline Lower Urinary Tract Disease), zwany też Syndromem Urologicznym Kotów, to grupa chorób o podobnych objawach klinicznych, jednak o wieloczynnikowej etiologii. Występowanie FLUTD wśród populacji predysponowanej jest dość częste i ocenia się, że jest przyczyną ok. 10% wizyt z kotem u lekarza weterynarii.

KARDIOLOGIA

Tetralogia Fallota – co wiemy o tej chorobie, a czego jeszcze możemy się dowiedzieć?

Tetralogia Fallota jest jedną z wad wrodzonych serca. Powstaje podczas rozwoju serca w życiu płodowym na skutek przesunięcia aorty względem przegrody międzykomorowej. W konsekwencji tej rotacji dochodzi do zwężenia tętnicy płucnej, ubytku miedzykomorowego, przerostu prawej komory oraz przesunięcia drogi odpływu z lewej komory. W celu rozpoznania choroby należy stwierdzić te cztery składowe. Klinicznie zmiany te powodują objawy sinicy i niewydolności układu krążenia. Rozpoznanie jest stawiane na podstawie badania echokardiograficznego, a rokowanie zależne jest od stopnia nasilenia choroby.

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD) − opis przypadków

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej to wrodzona wada w budowie przegrody międzyprzedsionkowej. Dość rzadko może wystąpić w przebiegu nabytej choroby serca. Jeżeli wada jest istotna hemodynamicznie, leczenie opiera się najczęściej na zmniejszeniu obciążenia następczego serca i zapobieganiu rozwojowi nadciśnienia płucnego. Pacjenci dotknięci wadą zazwyczaj wymagają regularnych kontroli echokardiograficznych.

DIAGNOSTYKA/USG

Diagnostyka ultrasonograficzna mięśni i ścięgien biodrowo-lędźwiowych u psów

Uszkodzenia grup mięśni biodrowo-lędźwiowych budzą zainteresowanie ze strony lekarzy weterynarii i fizjoterapeutów. W ostatnich latach coraz więcej psów zmaga się z kontuzjami, które są efektem sportów typu dog agility. Przyczyniają się one do powstawania uszkodzenia mięśnia biodrowo-lędźwiowego, powodując m.in. zaburzenia chodu i kulawizny.

Żywienie

Suplementacja diety w chorobach kardiologicznych psów

Leczenie wielu chorób, zwłaszcza ogólnoustrojowych, wymaga stosowania nie tylko odpowiednio dobranych substancji leczniczych, ale również odpowiedniej diety. W przypadku chorób serca wiadomo, że niektóre z nich mogą być skutkiem niedoborówżywieniowych, inne mogą wymagać ograniczenia obecności pewnych substancji w diecie. Ostatnio ważną rolę w leczeniu wielu chorób, nie tylko kardiologicznych, przypisuje się nutraceutykom, czyli składnikom pokarmowym, które wspomagają proces leczenia. Szczególnie istotne jest też właściwe żywienie pacjentów kardiologicznych w zaawansowanym stadium niewydolności zastoinowej serca, kiedy ze względu na brak apetytu dawki pokarmowe musza być silnie skoncentrowane.

REHABILITACJA

Terapia manualna psów. Cz. 3 – wybrane techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w obrębie stawów

Niniejszy artykuł zawiera najbardziej podstawowe informacje związane z technikami terapii manualnej używanymi w diagnostyce i terapii. Ma on na celu wyjaśnienie jej ogólnych założeń i zastosowań. Autorzy zachęcają lekarzy weterynarii chcących rozwijać swoją wiedzę w zakresie rehabilitacji, a w szczególności fizjoterapii zwierząt, do dalszego zgłębiania tematu. Aby zrozumieć i prawidłowo wykonywać zabiegi, niezbędne jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy pod okiem doświadczonego specjalisty terapii manualnej.

VET-LEKI

Co możemy zrobić, gdy na rynku produktów farmaceutycznych brak jest zarejestrowanych dla zwierząt produktów leczniczych weterynaryjnych?

Obecnie na polskim rynku dostępnych jest około dwa tysiące dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u zwierząt. To stosunkowo dużo, ale nadal zdarzają się sytuacje, że dla niektórych gatunków zwierząt, a także na niektóre jednostki chorobowe brak jest konkretnego, zarejestrowanego leku. Jak w takiej sytuacji może postąpić, praktykujący lekarz weterynarii? Co mówią na ten temat polskie i europejskie przepisy?

PRZEWODNIK

Cukrzyca u psów i kotów – wykorzystanie badań laboratoryjnych w diagnostyce i postępowaniu z pacjentem

Podejrzenie występowania cukrzycy pojawia się u psów i kotów ras predysponowanych, w podeszłym wieku, u których wystąpiły typowe objawy: poliuria, polidypsja i polifagia. U kotów wychodzących lub w przypadku, gdy w domu przebywa kilka kotów, objawy poliurii i polidypsji mogą pozostać niezauważone.

WARTO WIEDZIEĆ

Wpływ monotonicznej, niskiej dawki zearalenonu na niedojrzałe płciowo suki. Cz. II – aktywność metaboliczna jajników

Zwierzęta towarzyszące, w tym i suki, narażone są na kontakt z zearalenonem obecnym w karmach, co jest przyczynkiem różnego rodzaju perturbacji w układzie rozrodczym, których efekty odnotowywane są w klinikach weterynaryjnych. Na podstawie ekstrapolacji dostępnych badań immunohistologicznych indeksu proliferacyjnego oraz indeksu apoptotycznego jajników niedojrzałych płciowo suk, zarażonych zearalenonem w niskich dawkach, przez długi czasu można stwierdzić, że stan hyperestrogenizmu wywołanego zearalenonem powodował spadek aktywności jajników.

Wpływ monotonicznej, niskiej dawki zearalenonu na niedojrzałe płciowo suki. Cz. III – receptory estrogenowe w jajnikach

Zearalenon jest mikosterydem o właściwościach estrogenopodobnych i bardzo często jest obecny w materiale paszowym pochodzenia roślinnego, wykorzystywanym do produkcji karm dla zwierząt towarzyszących. Celem opracowania było dokonanie ekstrapolacji na temat ekspresji receptorów estrogenowych w jajnikach suk pobierających niewielkie dawki zearalenonu wraz z karmą.

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

Najnowsze doniesienia z zakresu prawa weterynaryjnego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij