Dodatek chirurgiczno-rehabilitacyjny
Dodatek chirurgiczno-rehabilitacyjny

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce specjalne wydanie Weterynarii w Praktyce, którego tematami przewodnimi są chirurgia i rehabilitacja. Część wydania poświęconą zabiegom chirurgicznym otwiera artykuł dr n. wet. Piotr Skrzypczaka oraz współpracowników, dotyczący uwarunkowań anatomicznych i technik w znieczuleniu dokanałowym psów i kotów. Znieczulenie dokanałowe to metoda anestezji powszechnie stosowana zarówno w medycynie człowieka, jak i w weterynarii. Jest szczególnie chętnie wykorzystywana w ortopedii kończyn miednicznych oraz chirurgii tyłobrzusza.

 

Życzę miłej lektury

Monika Cukiernik,

redaktor naczelna

 

ANESTEZJOLOGIA

Uwarunkowania anatomiczne i technika w znieczuleniu dokanałowym psów i kotów

Znieczulenie dokanałowe to metoda anestezji powszechnie stosowana zarówno w medycynie człowieka, jak i w weterynarii. Jest szczególnie chętnie wykorzystywana w ortopedii kończyn miednicznych oraz chirurgii tyłobrzusza. Dodatkowo znajduje zastosowanie w leczeniu bólu zarówno pooperacyjnego, jak i przewlekłego, zwłaszcza w opiece paliatywnej.

NAGŁE PRZYPADKI

Pierwsza pomoc dla przytomnych psów i kotów z krwotokiem zewnętrznym po wypadku drogowym

W artykule przedstawiono aktualne ujednolicone wytyczne postępowania przedmedycznego z przytomnymi i wydolnymi oddechowo psami i kotami, u których w wyniku wypadku komunikacyjnego doszło do krwotoku zewnętrznego. Zalecenia te dotyczą oceny miejsca wypadku, wstępnej oceny stanu pacjenta, pierwszej pomocy w przypadku krwotoku zewnętrznego oraz przygotowania zwierzęcia do transportu do kliniki weterynaryjnej.

ANESTEZJOLOGIA

O co warto zapytać, zanim przeprowadzi się znieczulenie?

Nie ma znieczulenia ogólnego bez ryzyka! Wszystkie procedury medyczne, w tym również znieczulenie, niosą ze sobą określone ryzyko. Jest ono związane ze stanem zdrowia pacjenta, z zaawansowaniem chorób oraz z czynnikami, które nie zostały zauważone podczas wizyty przez lekarza. Każdy z pacjentów przed poddaniem go jakimkolwiek procedurom anestezjologicznym powinien być zbadany. Jednym z etapów badania klinicznego jest wywiad ukierunkowany na zagadnienia dotyczące znieczulenia i operacji.

WARTO WIEDZIEĆ

Palpacja kończyn

Publikacja stanowi fragment książki "Fizjoterapia psów i kotów" (Wyd. Galaktyka)

DIAGNOSTYKA/USG

Ultrasonografia w urazach narządów jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej

Urazy narządów jamy brzusznej są często przyczyną zgonów, a część z nich jest następstwem zbyt późnego rozpoznania przyczyny niestabilności hemodynamicznej. W wielu przypadkach dzięki znajomości podstaw ultrasonografii i wykorzystywaniu tej metody u pacjentów w stanach nagłych można by było zmniejszyć liczbę powypadkowej śmiertelności zwierząt.

REHABILITACJA

Rehabilitacja pacjentów neurologicznych

Rehabilitacja pacjentów neurologicznych zawsze stanowi wyzwanie dla całego zespołu, który w tym procesie uczestniczy - lekarza,zoofizjote4rapeuty, technika weterynarii oraz opiekuna zwierzęcia.

DIAGNOSTYKA/RTG

Badanie rentgenowskie stawu łokciowego u psów

Badanie rentgenowskie (rtg.) jest najczęściej wykonywanym badaniem dodatkowym u psów z kulawiznami lub bolesnością stawu łokciowego. Dostarcza ono wielu informacji odnośnie kształtu i struktury kości. Jego powszechna dostępność oraz niska cena pozwalają na wykorzystywanie go do monitorowania rozwoju stawu, jak również oceny przebiegu jego chorób. Staw łokciowy u psów najczęściej obrazujemy w poszukiwaniu zmian chorobowych klasyfikowanych jako dysplazja.

BEHAWIORYZM

Rozpoznawanie bólu u psów

Definicja Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu (IASP) określa ból jako nieprzyjemne, zmysłowe i emocjonalne przeżycie towarzyszące istniejącemu lub zagrażającemu uszkodzeniu tkanki organizmu. Kluczowym elementem powyższej definicji jest uwzględnienie zaangażowania procesów emocjonalnych w odczuwanie bólu. Zdolność do odczuwania bólu jest taka sama u wszystkich ssaków.

CHIRURGIA

Asysta przy zabiegach chirurgicznych - co trzeba wiedzieć?

Jeszcze kilkanaście lat temu zarówno zabiegi chirurgiczne, jak i większość operacji były przeprowadzane w wyspecjalizowanych lecznicach dla zwierząt. Stan ten uległ jednak diametralnej zmianie, głównie dzięki łatwo dostępnym specjalizacjom, warsztatom i innym formom kształcenia pozadyplomowego w kierunku chirurgii.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego za pomocą materiałów syntetycznych

Więzadło krzyżowe przednie odgrywa ważną rolę w stabilizacji stawu kolanowego u psów i kotów. Główną przyczyną uszkodzeń są urazy oraz postępujące zmiany zwyrodnieniowe. Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego stanowi ponad 50% przyczyn kulawizn kończyny miednicznej u psów i niewielkiego odsetka u kotów.

ORTOPEDIA

Małoinwazyjna artrodeza płytkowa stępu u psa

Artrodeza to zabieg operacyjny polegający na usunięciu powierzchni stawowych z kości tworzących staw, ich usztywnieniu i doprowadzeniu do zrostu w pożądanym ustawieniu. Zabieg zazwyczaj wykonywany jest z powodu ciężkiego uszkodzenia stawu (choroba zwyrodnieniowa, zmiany pourazowe itp.) i ma na celu złagodzenie odczuwanego przez pacjenta bólu lub zachowanie funkcji podporowej kończyny.

KAZUISTYKA

Chłonkopiersie - opis przypadku u psa

Chłonkopiersie jest bardzo rzadkim zaburzeniem polegającym na gromadzeniu się chłonki w jamie opłucnej. Brak zrozumienia etiologii skutkuje po dziś dzień nieefektywnym leczeniem chłonkopiersia. Opis przypadku psa 4-letniego, rasy boerboel, u którego rozpoznano idiopatyczne chłonkopiersie. Leczenie chirurgiczne obejmujące podwiązanie przewodu piersiowego i częściową perikardiektomię zakończyło się pomyślnie i nie stwierdzono nawrotu choroby.

CHIRURGIA

Pies z chorobą zwyrodnieniową stawów. Niefarmakologiczne metody leczenia

Choroba zwyrodnieniowa kości i stawów to powoli rozwijające się schorzenie chrząstki stawowej, znajdującej się pod nią kości oraz otaczających tkanek miękkich.

Obrażenia okolicy klatki piersiowej - czy wszystkie stany wymagają interwencji chirurgicznej?

Obrażenia okolicy klatki piersiowej zdarzają się często w praktyce lekarsko-weterynaryjnej i zawsze należy traktować ja jako stany nagłe. W wielu przypadkach mamy do czynienia z nieprawidłowościami o charakterze mnogim, a lekarz musi ustalić priorytety podejmowanych interwencji. Niniejszy artykuł koncentruje się na obrażeniach okolicy klatki piersiowej w obrębie tkanek miękkich pokrywających ścianę klatki piersiowej, złamaniach żeber oraz urazach przepony, a także na stanach im towarzyszących, takich jak: odma opłucnowa, stłuczenie płuc oraz skręt płata płuc.

Czy leczenie chirurgiczne niedrożności cewki moczowej u kotów jest jedyną formą pomocy?

Niedrożność cewki moczowej u kotów jest jednym ze stanów wymagających intensywnej terapii. Według najnowszych doniesień przyczyną tego schorzenia mogą być: syndrom urologiczny kotów, kamienie moczowe, czopy śluzowe, lub może być ona idiopatyczna. Dostępne są odmienne od tradycyjnych możliwości leczenia, choć wymagają one dalszych badań, by potwierdzić lub wykluczyć ich skuteczność. Artykuł prezentuje niektóre z nich.

Spondylomielopatia doogonowej części odcinka szyjnego kręgosłupa u pswów ras dużych i olbrzymich (wobbler,zespół chwijności)

Spondylomielopatia doogonowej części odcinka szyjnego kręgosłupa (CCM) to schorzenie powszechnie spotykane u dobermanów, dogów niemieckich i innych psów dużych ras. Ucisk na rdzeń kręgowy lub korzenie nerwów, ewentualnie na obie te struktury jednocześnie, powoduje występowanie ataksji/niedowładu o różnym nasileniu oraz bolesności szyi.

Zespół końskiego ogona - objawy kliniczne, diagnostyka, rokowanie i leczenie

Koński ogon to najtrudniejsza do zróżnicowania diagnostycznie lokalizacja w neurologii klinicznej. Symptomy chorobowe są bardzo różnorodne, począwszy od zwykłych bolesności aż do zaburzeń czuciowych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij