Weterynaria w Praktyce wydanie nr 6/2019
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 6/2019

Weterynaria kliniczna rozwija się w błyskawicznym tempie. Coraz większe oczekiwania właścicieli naszych pacjentów podparte informacjami dostępnymi Internecie sprawiają, że jesteśmy zmuszani do stałego uzupełniania swojej wiedzy, rozszerzania zakresu usług, doskonalenia technik diagnostycznych i leczniczych. Coraz większa dostępność różnego rodzaju aparatów diagnostycznych może powodować dylematy, jaki aparat wybrać, czy do badań biochemicznych krwi lepszy będzie ten wykorzystujący odczynniki suche czy mokre, czy elastografi a jest przydatna w codziennej praktyce, czy traktować ją jako technikę do badań naukowych, jak najskuteczniej diagnozować choroby skóry? Dylematów jest zdecydowanie więcej. Dziedziny, które kiedyś były traktowane w medycynie weterynaryjnej jako niszowe, dziś dynamicznie się rozwijają. Niektóre z postępowań weterynaryjnych, jak zoofi zjoterapia czy psychoterapia, wykonywane są także przez osoby bez kwalifi kacji lekarza weterynarii. Ciągle dyskutowana jest sprawa kompetencji osób podejmujących się tego typu zabiegów. Czy w świetle obowiązującego prawa mogą takie czynności wykonywać samodzielnie osoby bez tytułu? Kwestia zapotrzebowania na różnego rodzaju usługi jest bezdyskusyjna, jednak nie zawsze prawo nadąża za życiem. Pozostaje więc uzupełniać wiedzę ogólną oraz specjalistyczną, żeby chociaż „mieć pojęcie”. Mam nadzieję, że lektura „Weterynarii w Praktyce” rozwieje chociaż niektóre wątpliwości.

Miłej lektury

Wojciech Hildebrand

POLECAMY

Główne problemy zoofizjoterapii według opinii fizjoterapeutów i lekarzy weterynarii

Fizjoterapia weterynaryjna w Polsce jest dziedziną bardzo młodą, dość słabo rozwiniętą i nadal niedocenianą. Pozytywne skutki, jakie obserwuje się w fizjoterapii ludzkiej, sugerują, że takie korzyści może przynieść ona również u zwierząt.

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Analiza biochemiczna krwi

Analiza krwi stała się jednym z podstawowych badań dodatkowych. Dostępność aparatów analitycznych oraz uproszczenie procedur sprawiają, że analizatory do badań krwi stają się podstawowym narzędziem diagnostycznym. Lekarz weterynarii często staje przed dylematem, czy inwestować w sprzęt laboratoryjny, czy wykonywać badania w laboratoriach referencyjnych. Gdy zdecyduje się na zakup analizatora na własne potrzeby, musi wybrać spośród bardzo wielu dostępnych na rynku wykonujących oznaczenia według różnych procedur.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Przewlekła choroba nerek

Przewlekła choroba nerek stanowi jedną z głównych przyczyn zachorowalności i śmiertelności psów oraz kotów. Definiowana jest jako trwałe, strukturalne i/lub czynnościowe zaburzenie w funkcjonowaniu nerek trwające trzy miesiące lub dłużej. W większości przypadków przewlekła choroba nerek ma charakter postępowy, nieodwracalny. Wczesne rozpoznanie choroby i wdrożenie leczenia,zapobiega postępującemu pogorszeniu czynności nerek u chorych zwierząt.

CHOROBY ZAKAŹNE

Borelioza (choroba z Lyme) psów

Prezentujemy Państwu fragment najnowszej książki "Choroby zakaźne psów". Elamed Media Group, 2019.

DERMATOLOGIA

Nowe techniki diagnostyczne w dermatologii – wideodermatoskopia i ultrasonografia wysokich częstotliwości

Rozpoznanie chorób skóry w dermatologii weterynaryjnej opiera się na wywiadzie,badaniu klinicznym oraz testach dodatkowych. Najczęściej wykonuje się badania zeskrobiny, badanie cytologiczne oraz badanie mikroskopowe włosów.Rzadziej przeprowadzane jest badanie histopatologiczne. Ostatnio do dermatologii weterynaryjnej wprowadzono nowe techniki diagnostyczne. Celem niniejszego artykułu było krótkie omówienie nowych technik: wideo dermatoskopii i ultrasonografii wysokich częstotliwości.

VET-KWESTIONARIUSZ

Nowa fala w dermatologii

Rozmowa z dr. hab.Marcinem Szczepanikiem,wykładowcą Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, którego specjalnością i pasją jest dermatologia weterynaryjna. Za swój cel obrał on wprowadzanie nowych metod diagnostycznych do rozpoznania i leczenia problemów skórnych w medycynie weterynaryjnej.Wśród jego zainteresowań znajdują się też: marynistyka, literatura fantastyczno-naukowa oraz turystyka górska.

KARDIOLOGIA

Rozwój SSS od bloku I stopnia do zaawansowanych zaburzeń przewodzenia

Zespół chorej zatoki, nazywany inaczej chorobą węzła zatokowego (ang. sick sinus syndrome, SSS), to schorzenie polegające na zaburzeniu przewodzenia spowodowanym nieprawidłową pracą węzła zatokowego. Częstym objawem bradyarytmii w przebiegu SSS są omdlenia. Patofi zjologia tej choroby jak dotąd nie została w pełni wyjaśniona, a większość przypadków określana jest mianem idiopatycznych, czyli o nieznanej etiologii. W artykule przedstawiono opis przypadku 12-letniego psa, u którego udokumentowano rozwój SSS od bloku przedsionkowo-komorowego I stopnia do zaawansowanych zaburzeń przewodzenia.

DIAGNOSTYKA/RTG

Badania kontrastowe w diagnostyce radiologicznej

Badanie rentgenowskie jest jednym z częściej wykonywanych badań dodatkowych w codziennej praktyce lekarsko-weterynaryjnej.W diagnostyce chorób psów i kotów zastosowanie środków kontrastowych w badaniach radiologicznych pozwala na uwidocznienie zmian patologicznych,które w badaniach bez ich zastosowania pozostają niewidoczne.Ze względu na stopień pochłaniania promieni RTG względem tkanek, środki kontrastowe dzieli się na pozytywne i negatywne.

DIAGNOSTYKA/USG

Elastografia – metody badania, zastosowanie w praktyce weterynaryjnej

Elastografia jest metodą polegająca na pomiarze właściwości mechanicznych tkanki – sprężystości. Badanie elastograficzne od kilku lat ma szerokie zastosowanie w medycynie człowieka,a w ostatnich latach znajduje coraz szersze zastosowanie w medycynie weterynaryjnej.Początkowo było wykonywane w celu różnicowania łagodnych i złośliwych zmian nowotworowych w piersiach kobiet. Aktualnie znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, m.in.:w diagnostyce chorób wątroby, tarczycy,węzłów chłonnych, prostaty, jąder, mięśni oraz w onkologii. Istnieje wiele metod badania elastograficznego opartych na technikach oceny stopnia twardościt kanek w poszczególnych metodach.

Żywienie

Zespół ponownego odżywienia… czyli dlaczego stwierdzenie „jeśli chory je, to przeżyje” to nie zawsze prawda

Zespół ponownego odżywienia (RFS – ang.refeeding syndrome) jest schorzeniem występującym u głodzonych lub wyniszczonych pacjentów, których poddano leczeniu żywieniowemu.W jego wyniku dochodzi do gwałtownego nasilenia procesów anabolicznych,co ma zasadnicze znaczenie dla patofizjologii tej jednostki. Objawy obserwowane w przebiegu RFS wynikają z zaburzeń elektrolitowych, z których najistotniejszym jest hipofosfatemia. Przebieg zespołu może być zróżnicowany, a podstawę rozpoznania stanowi stwierdzenie w surowicy obniżonego stężenia fosforu, potasu i/lub magnezu. Leczenie polega na suplementacji odpowiednich jonów i jest uzależnione od towarzyszących objawów.

TOKSYKOLOGIA

Zatrucia u psów i kotów Cz. 2. Domowe rośliny ozdobne

Wiele domowych roślin ozdobnych zawiera związki czynne będące silnymi truciznami, które mogą być przyczyną zatruć u psów i kotów. Należą do nich: alkaloidy,glikozydy, toksalbuminy i nierozpuszczalne szczawiany wapnia. Diagnostyka zatruć jest bardzo istotna w praktyce każdego lekarza weterynarii i polega na identyfikacji rośliny oraz wywiadzie toksykologicznym. Spożycie roślin powoduje zazwyczaj łagodne objawy ze strony przewodu pokarmowego, a leczenie ma charakter objawowy.

OKULISTYKA

Jaskra u kotów − od rozpoznania do leczenia. Cz. I

Jaskra to grupa chorób oczu, w których na skutek podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego dochodzi do zaburzenia widzenia. Klinicyści zgodnie twierdzą,że jaskra z reguły ciężko poddaje się leczeniu,a rokowanie odnośnie widzenia jest złe. Należy więc jak najszybciej zmniejszyć ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz uśmierzyć ból oka. Nadal jednak nie wiadomo,w którym momencie jest jeszcze możliwe zapobiegnięcie degeneracji zwoju nerwowego.Oznacza to, że nawet najlepiej dobrane leczenie, wdrożone we wczesnym etapie choroby, tylko spowolni jej rozwój, a tym samym degenerację komórek zwojowych. Należy więc liczyć się z tym, że nasz pacjent wcześniej czy później straci zdolność widzenia.

REHABILITACJA

Zastosowanie ultradźwięków w terapii chorób układu ruchu zwierząt

Terapia ultradźwiękowa jest zabiegiem fizykalnym wywołującym zmiany termiczne,fizykochemiczne oraz mechaniczne.Posiada ona szeroki zakres zastosowania w rehabilitacji chorób narządu ruchu, gdzie wykorzystujemy jej działanie przeciwbólowe,przeciwzapalne oraz wpływ na zmniejszenie napięcia mięśniowego i zwiększenie rozciągliwości tkanki łącznej. Zakres zastosowania obejmuje schorzenia przewlekle,powypadkowe i pooperacyjne. Skuteczność i bezpieczeństwo wykonywanego zabiegu zależą przede wszystkim od optymalnie dobranych parametrów oraz poprawnej techniki przeprowadzenia zabiegu.

WARTO WIEDZIEĆ

Podstawy autohemotransfuzji w praktyce weterynaryjnej

Terapia z użyciem krwi i preparatów krwiopochodnych jest istotnym elementem medycyny nagłych przypadków oraz intensywnej opieki medycznej. Powszechnie używanym sposobem uzupełnienia krwi krążącej jest transfuzja krwi autologicznej.W medycynie weterynaryjnej istnieją także wskazania do stosowania tej metody. Niniejszy artykuł opisuje wskazania, technikę i możliwości zastosowania autohemotransfuzji w praktyce weterynaryjnej.

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij