Dodatek Dermatologiczno-Endokrynologiczny
Dodatek Dermatologiczno-Endokrynologiczny

Drodzy czytelnicy!

Serdecznie zachęcam do wnikliwej analizy treści kolejnego dodatku − monografii dermatologiczno-endokrynologicznej− który zawiera bardzo praktyczne informacje oraz porady dotyczące diagnostyki, a także leczenia psów i kotów. Zaprosiliśmy ekspertów, autorów artykułów, którzy w swojej wieloletniej pracy na co dzień „zjedli zęby”, wykonując zawód lekarza weterynarii. Szczególnie, moim zdaniem, wartościowe dla lekarza praktyka są  „przeglądówki” z domieszką własnych doświadczeń, dotyczące dostępnych testów genetycznych, zagadnień oporności wielolekowych, interpretacji badań laboratoryjnych w endokrynopatiach i zasad znieczuleń u pacjenta z zaburzeniami hormonalnymi. Czytelnik znajdzie również aktualną wiedzę obejmującą to, co trapi nas najczęściej, czyli jak prowadzić pacjentów z chorobami alergicznymi i ocenić termin owulacji u zwierząt towarzyszących oraz dotyczącą zagadnień rzadziej obserwowanych, ale trudnych w diagnostyce i leczeniu, jak zwapnienia skóry i neuropatie w chorobach tła hormonalnego. Dziękuję autorom, którzy poświęcili swój cenny czasi Redakcji „Weterynarii w Praktyce” za ogromny wkład w krzewienie wiedzy, która jest przecież po to, żeby się nią dzielić.

Pozdrawiam i życzę owocnej lektury.

dr n. wet. Piotr Wilkołek

DERMATOLOGIA

Miejscowe postępowanie przeciwświądowe w dermatozach tła alergicznego

Dermatozy alergiczne to jedne z częstych przyczyn świądu u psów i kotów. Celem stosowanego leczenia jest zatrzymanie reakcji alergicznej i/lub wyeliminowanie świądu, co ogranicza ryzyko powikłań. Leczenie miejscowe jest ważną częścią terapii, które nie tylko wspomaga leczenie ogólne, ale może również pomóc ograniczać nawroty objawów.

Zastosowanie testów genetycznych w dermatologii weterynaryjnej

Genodermatozy to grupa rzadko rozpoznawanych problemów dermatologicznych pochodzenia dziedzicznego. W dermatologii weterynaryjnej w przypadku kilkudziesięciu chorób skórnych znane są przyczyny genetyczne. Dla niektórych spośród tych chorób dostępne są testy komercyjne. W tym artykule opisujemy genodermatozy o znanym pochodzeniu u psów, kotów i koni, które można rozpoznać za pomocą testów genetycznych.

Fenotypy atopowego zapalenia skóry u psów – symptomatologia choroby

Atopowe zapalenie skóry jest przewlekłą, nawrotową chorobą zapalną, której pierwsze objawy wieku, rozwijającą się w różnych postaciach u psów starszych. W artykule przedstawiono opis klinicznych zmienności fenotypowych atopowego zapalenia skóry u psów. Opisano także obecnie obowiązujące kryteria kliniczne oraz zmienność rasową różnych postaci choroby. Wiedza diagnostyczna na temat specyficznych fenotypów choroby pozwoli na dobór właściwego leczenia.

Jak przeciwdziałać oporności wielolekowej w przypadkach otitis externa u psów?

Wielolekooporność (MDR) staje się coraz większym problemem w leczeniu otitis externa u psów. Zdolność mikroorganizmów do wytwarzania mechanizmów oporności na leki, w tym chemioterapeutyków i antybiotyków, zmusza nas do ciągłego korygowania/przekształcania procedur leczniczych. Leczenie otitis externa psów jest poważnym wyzwaniem, ponieważ coraz częściej jego przyczyną są czynniki pierwotne powikłane czynnikami wtórnymi: drobnoustrojami saprofitycznymi, które stają się chorobotwórcze (Staphylococcus spp., Malassezia spp.) i drobnoustrojami oportunistycznymi (P. aeruginosa).

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Przewlekła niewydolność nerek i alergia pokarmowa u golden retrievera - opis przypadku

DERMATOLOGIA

Wapnica skóry u psów a zespół Cushinga

Wapnica (zwapnienie) skóry charakteryzuje się odkładaniem nierozpuszczalnych soli wapnia w skórze i tkance podskórnej. Najczęściej występuje wtórnie do innych chorób. Zwapnienie skóry dzieli się na 4 podtypy: dystroficzne, jatrogenne, przerzutowe i idiopatyczne. Patogeneza choroby jest niejasna. U psów zwapnienie skóry występuje najczęściej w przebiegu nadczynności kory nadnerczy (spontanicznej i jatrogennej) oraz przewlekłej niewydolności nerek. Wysokie ryzyko wystąpienia wapnicy obserwuje się u wielu ras, np. boksery, Boston teriery, jamniki, pudle, rottweilery, labradory i Pomeraniany.

ENDOKRYNOLOGIA

Hormonalne uwarunkowania owulacji u psów i kotów z klinicznego punktu widzenia

Wśród ssaków wyróżnia się dwa typy owulacji, a mianowicie spontaniczną oraz indukowaną. O ile ta pierwsza jest charakterystyczna dla psów, o tyle drugi rodzaj jest typowy dla kotów. Niektóre kotki jednak są zdolne owulować spontanicznie. W artykule przedstawiono hormonalne aspekty owulacji u psów i kotów oraz możliwości diagnostyczne jej stwierdzenia. Ponadto omówiono zaburzenia owulacji oraz stosowne postępowanie.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Diagnostyka niepożądanych skórnych reakcji pokarmowych u psów z wykorzystaniem diety z hydrolizowaną soją i skrobią kukurydzianą

Przedstawiony poniżej przypadek ukazuje skuteczność stosowania PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine HAHypoallergenic Formuła Hypoalergiczna w diagnostyce i leczeniu świądu wywołanego przez niepożądane reakcje pokarmowe

ENDOKRYNOLOGIA

Zaburzenia w funkcjonowaniu tarczycy kotów z uwzględnieniem ich wpływu na zachowanie

Gruczoł tarczowy (tarczyca, glandula thyroidea) jest jednym z największych gruczołów dokrewnych. Jest narządem nieparzystym, składającym się z płata lewego i prawego, układa się na początkowych chrząstkach tchawiczych.

Interpretacja badań laboratoryjnych w diagnostyce i terapii niedoczynności tarczycy u psów

Hormony tarczycy, głównie L-tyroksyna i trójjodotyronina, odgrywają kluczową rolę w regulacji procesu wzrostu i metabolizmu u psów. Właściwe metody oznaczeń i interpretacja wyników badań, w tym całkowitej tyroksyny, wolnej tyroksyny, tyreotropiny, przeciwciał przeciwtarczycowych i profilu biochemicznego w surowicy są niezbędne w ocenie czynności gruczołu tarczowego. Zakresy referencyjne dla opisywanych wyżej parametrów muszą być interpretowane zgodnie z wiekiem, rasą i wielkością psów. W artykule przedstawiono aspekty diagnostyczne i monitoringu leczenia u psów z zaburzeniami czynności tarczycy.

Zaburzenia neurologiczne w endokrynopatiach psów i kotów

Istnieje wiele różnych nagłych stanów neurologicznych u psów i kotów, które mogą być skutkiem zaburzeń hormonalnych. Ważne jest, aby szybko zdiagnozować schorzenie, ponieważ nieodpowiednie leczenie objawów w zaawansowanym stadium może mieć śmiertelne skutki.

Znieczulenie ogólne psów i kotów ze współistniejącą chorobą endokrynologiczną

Choroby endokrynologiczne modyfikują szereg parametrów fizjologicznych organizmu. Dlatego też wykonanie bezpiecznego znieczulenia pacjenta z endokrynopatią wymaga rozumienia tych zmian, a także gruntownej znajomości etiologii choroby i jej klinicznych konsekwencji. Dzięki tej wiedzy możliwe jest dobranie odpowiedniego schematu znieczulenia w celu uniknięcia lub zminimalizowania poważnych powikłań, mogących stanowić zagrożenie dla życia pacjenta podczas znieczulania ogólnego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij