Weterynaria w Praktyce wydanie nr 7-8/2019
Weterynaria w Praktyce wydanie nr 7-8/2019

Szanowni Czytelnicy!

Sezon wakacyjny jak co roku dla jednych jest okazją do upragnionego odpoczynku, dla innych okresem wzmożonej pracy. Każdy przybiera odpowiednią taktykę. W dużych lecznicach trzeba się zastanowić, jak ułożyć grafik dyżurów, aby ciągłość pracy nie uległa zaburzeniu, w mniejszych zadać sobie pytanie, czy zamknąć na jakiś okres, czy może zatrudnić kogoś na zastępstwo, a może wskazać przychodnię, która na czas wakacji zapewni obsługę naszych klientów? Może obawiamy się, że konkurencja tylko czyha na ten moment? Doświadczenie podpowiada różne rozwiązania. Jednak najważniejsze to odpocząć. Choć sam wiem, że nie da się uniknąć telefonów czy e-maili z prośbą o zwykle natychmiastową pomoc. W ostatnim czasie obserwuję wzrost aktywności właścicieli chcących drogą korespondencyjną ustalić diagnozę i rokowania leczenia pacjenta lub proszą o wyrażenie opinii na temat dotychczasowego leczenia w innym miejscu, przez innego lekarza. Zniecierpliwieni oczekują opinii natychmiast po napisaniu i wysłaniu pytania. Pomijając fakt, że narusza to w większości przypadków zapisy Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii, to jest to bardzo ryzykowne, zwłaszcza gdy nie wiemy, czy wszystkie objawy zostały uwzględnienie w opisie właściciela lub czy to, co opisuje właściciel, jest istotne. Dotyczy to także interpretacji wyników badań dodatkowych, które są tylko narzędziem do postawiania diagnozy. Co w wypadku, gdy nasza interpretacja wyników będzie się różnic od postawionej przez innego lekarza, który badał pacjenta? Zadecyduje sąd? Biegły? Dobry lekarz to ten, którego doświadczenie wynika z analizy przypadków oraz ciągłego poszerzania wiedzy i aktualizowania dotychczasowej, a ta rozwija się cały czas, o czym staramy się informować regularnie na naszych łamach. W związku z czym zachęcam do wakacyjnej lektury, żeby „nie wyjść z wprawy”. Może będzie to też okazja do odrobienia zaległości w tej kwestii…

Wojciech Hildebrand

VET-NEWS

VET-NEWS

Najnowsze doniesienia z zakresu medycyny weterynaryjnej.

POLECAMY

Opinia lekarsko-weterynaryjna, jako jedna z form usługi weterynaryjnej

Wielopłaszczyznowy charakter ochrony weterynaryjnej zwierząt w Polsce znajduje swoje odzwierciedlenie w realizacji osiągnięć naukowych jednej z dyscyplin nauk weterynaryjnych, jaką jest weterynaria sądowa. Analizowana płaszczyzna ochrony weterynaryjnej zwierząt stanowi odmienną, a zarazem specyficzną jej formę.

DERMATOLOGIA

Jak dbać o kondycję skóry i okrywy włosowej u psów i kotów?

O kondycję skóry oraz okrywy włosowej psów i kotów trzeba dbać przede wszystkim „od wewnątrz”, zapewniając zwierzęciu prawidłowo zbilansowaną dietę oraz czuwając nad ogólnym stanem zdrowia pacjenta. Warto jednak pamiętać, że nieprawidłowo prowadzone działania pielęgnacyjne mogą również mieć znaczący wpływ na wygląd skóry i sierści zwierzęcia.

KAZUISTYKA

Skóra jako ignorowana mapa diagnostyczna Od hepatitis po lymphomę – przypadek kliniczny

Zapalenie wątroby u psa z bardzo wysokimi wynikami prób biochemicznych wymaga od lekarza weterynarii natychmiastowej diagnostyki i pomocy. Znalezienie przyczyny pierwotnej i współpraca z właścicielami umożliwiają dobranie najlepszej terapii i określenie rokowania. Każdy nowy objaw powinien być traktowany jako nowa wskazówka w procesie diagnostycznym, podczas gdy uprzednio wprowadzone leczenie nierzadko tuszuje symptomy. Nie należy zapominać, że możemy spotkać w naszej praktyce zwierzęta z kilkoma schorzeniami występującymi w tym samym momencie.

VET-KWESTIONARIUSZ

DROGA DO WŁAŚCIWEJ DIAGNOZY

Rozmowa z lek. wet. Justyną Grochowiecką absolwentką Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Pogłębiała swoją wiedzę na Universidad Complutense w Madrycie. Wśród jej głównych zainteresowań znajdują się: dermatologia, cytologia i onkologia weterynaryjna. Bliskie jej sercu są Toskania i Hiszpania, ale ma sentyment także do Bałtyku i Mazur. Stawia na aktywny wypoczynek – bieganie, taniec, narty, choć czasem woli zaszyć się gdzieś ze swoim szkicownikiem i z dobrą muzyką w tle.

CHIRURGIA

Dysplazja stawu łokciowego w aspekcie choroby wyrostka dziobiastego przyśrodkowego. Dlaczego warto wykonywać artroskopię? Cz. I

Artroskopia, czyli endoskopia stawu, jest powszechną, małoinwazyjną metodą leczenia chorób ortopedycznych u ludzi i zwierząt. Wiele ras psów choruje z powodu dysplazji stawu łokciowego. Ze względu na złożony charakter, nie ma uniwersalnej metody leczenia. Poniższy artykuł przedstawia możliwości zastosowania artroskopii ze szczególnym uwzględnieniem oceny stopnia zaawansowania choroby w obrębie przedziału przyśrodkowego stawu łokciowego.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Pomiar ciśnienia krwi u psów i kotów

Pomiar ciśnienia krwi u psów i kotów jest prostą oraz tanią procedurą diagnostyczną. W codziennej praktyce zastosowanie mają głównie metody dopplerowska i oscylometryczna. Istotne znaczenie ma opracowanie i doskonalenie metody. Pomiar ciśnienia krwi wykonuje się głównie u „ostrych” pacjentów okulistycznych i neurologicznych oraz u pacjentów nefrologicznych.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Złamania zębów u psów mogą być związane z jedzeniem zbyt twardych pokarmów

Od wielu lat lekarze weterynarii i stomatolodzy weterynaryjni podkreślają związek między twardymi przysmakami lub zabawkami do żucia a uszkodzeniami zębów u psów. W praktyce złamania zębów są powszechnie spotykane, a częstotliwość ich występowania wynosi 25-27% (1-7). Urazy te dotyczą najczęściej zębów ważnych funkcjonalnie, odgrywających rolę w chwytaniu i żuciu (tj. kłów i łamaczy) (1, 5-8).

KARDIOLOGIA

Najnowsze wytyczne ACVIM dotyczące diagnostyki i leczenia zwyrodnienia śluzowatego zastawki dwudzielnej u psów

Zwyrodnienie śluzowate zastawki dwudzielnej (ang. myxomatous mitral valve disease – MMVD) jest najczęściej występującą nabytą chorobą serca u psów. Schorzenie to prowadzi do niedomykalności zastawki dwudzielnej, której konsekwencją może być rozwój lewokomorowej niewydolności serca. Choroba ta rozpoznawana jest głównie u starszych psów, jednak istnieją rasy predysponowane, u których do rozwoju MMVD może dojść znacznie wcześniej. Artykuł przedstawia najnowsze zalecenia Amerykańskiego Weterynaryjnego Stowarzyszenia Chorób Wewnętrznych (American College of Veterinary Internal Medicine – ACVIM) dotyczące diagnostyki i leczenia MMVD u psów.

ENDOKRYNOLOGIA

Pierwotna niedoczynność przytarczyc u psa – opis przypadku

Pierwotna niedoczynność przytarczyc jest rzadko występującą chorobą psów, w przebiegu której dochodzi do zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej na skutek niedoboru parathormonu. Artykuł prezentuje opis przypadku pierwotnej niedoczynności przytarczyc u suki, objawiający się skurczami mięśni i napadami drgawek, a także przebieg leczenia i monitoringu pacjentki.

NOWE TECHNOLOGIE

Rekonstrukcje kości z wykorzystaniem skafoldów drukowanych w 3D – przegląd nowoczesnych technik, materiałów i metod leczenia

Uszkodzenia kości w medycynie weterynaryjnej wciąż stanowią poważne wyzwanie terapeutyczne, niejednokrotnie wymagając zastosowania leczenia z wykorzystaniem przeszczepów kostnych, materiałów zastępujących uszkodzoną tkankę bądź pozwalających na jej odbudowę. W leczeniu ubytków kostnych szczególne uznanie znalazły trójwymiarowe porowate skafoldy kostne jako narzędzie inżynierii tkankowej. Niniejszy artykuł zawiera krótki przegląd aktualnego stanu wiedzy w zakresie inżynierii tkankowej w obrębie kości z wykorzystaniem technologii druku 3D. Szczególny nacisk położono na wykorzystywane obecnie materiały, technologie wytwarzania skafoldów oraz ich zastosowania w rekonstrukcji kości.

Żywienie

Różnice między dietami weterynaryjnymi i karmami bytowymi

Lekarze weterynarii są zaznajomieni z zalecaniem diet terapeutycznych (ang. Veterinary Therapeutic Diets – VDT) w leczeniu przewlekłych stanów chorobowych, ale wiele z tych diet może być stosowanych również u rosnących i dorosłych zwierząt. Na opakowaniach diet weterynaryjnych dostępne są informacje na temat: gęstości energetycznej, profilu składników odżywczych, użytych substancji czynnych. Charakteryzują się także wyższą strawnością i mniejszym zanieczyszczeniem niż karmy bytowe (ang. Over-the-Counter diets – OTC).

PARAZYTOLOGIA

Epidemiologia erlichiozy i anaplazmozy u zwierząt towarzyszących na terenie Europy

Erlichioza wywoływana przez Ehrlichia canis oraz anaplazmoza wywoływana przez Anaplasma phagocytophilum i Anaplasma platys są wielonarządowymi chorobami zakaźnymi zwierząt oraz ludzi, o coraz większym znaczeniu epidemiologicznym w Europie. Objawy kliniczne wszystkich jednostek chorobowych wywoływanych przez wspomniane czynniki etiologiczne są niespecyficzne, przez co ciężkie w diagnozowaniu. W praktyce lekarsko-weterynaryjnej podczas diagnostyki różnicowej chorób odkleszczowych trzeba mieć na uwadze obie te jednostki chorobowe. Trudności w diagnozowaniu powodują, że dane jednostki chorobowe nie zawsze są stwierdzane.

FARMAKOLOGIA

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne – zastosowanie u psów i kotów. Cz. I. Klomipramina

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (ang. tricyclic antidepressants – TCA) są stosowane u zwierząt jako leki modyfikujące zachowanie m.in. w leczeniu lęku separacyjnego, zaburzeń kompulsywnych czy agresji. Mechanizm działania TCA polega na hamowaniu wychwytu zwrotnego norepinefryny i serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym. To prowadzi do wzrostu stężenia tych neuromediatorów w szczelinie synaptycznej i przedłuża ich działanie na receptory. Maksymalny efekt terapeutyczny TCA pojawia się zazwyczaj w ciągu kilku tygodni leczenia. Klomipramina jako jedyny lek z grupy TCA jest dostępna w produkcie leczniczym weterynaryjnym i zarejestrowana do leczenia lęku separacyjnego u psów. Niemniej może być stosowana również do leczenia innych zaburzeń behawioralnych u psów i kotów

PRZEWODNIK

Ichtioza u psów – skaza kosmetyczna czy prawdziwy problem zdrowotny?

Ichtioza (rybia łuska) to zaburzenie rogowacenia skóry, a właściwie jej nadmierne rogowacenie. W przebiegu choroby proces odnowy skóry jest zaburzony do tego stopnia, że najwyższa warstwa skóry jest zgrubiała i tworzą się nawarstwienia przypominające kształtem łuski, które układają się dachówkowato. Skóra w takich miejscach jest bardzo wysuszona oraz podatna na infekcje, gdyż łatwo ulega pęknięciom. Zaburzenie to uwarunkowane jest genetycznie i występuje u wielu ras, w tym u psów rasy Golden retriever i buldogów amerykańskich.

VET-IMPREZY

Zdobywając szczyty na dermatologicznym szlaku XV Warsztaty Sekcji Dermatologii PSLWMZ

Jubileuszowe XV Warsztaty Sekcji Dermatologii PSLWMZ były fantastyczną okazją do spotkania lekarzy weterynarii zajmujących się leczeniem problemów skóry i okrywy włosowej z całej Polski. Kolejny raz „Dermatologia pod Równicą” okazała się wydarzeniem, na którym koniecznie trzeba było się pojawić, a Ustroń stał się na weekend stolicą polskiej dermatologii weterynaryjnej.

Na ratunek psim sercom „Walentynki Kardiologiczne” we Wrocławiu

15 czerwca 2019 r. odbyło się wyjątkowe dla wszystkich kardiologów weterynaryjnych wydarzenie – „Walentynki Kardiologiczne”. Zgromadziło ono we Wrocławiu liczną grupę lekarzy weterynarii, którzy na co dzień zmagają się z problemami serc małych zwierząt.

II Konferencja diagnostyka laboratoryjna MEDiVET

30-31 marca w hotelu Andersia w Poznaniu, odbyła się II Konferencja Diagnostyka Laboratoryjna, której organizatorem była firma MEDiVET S.A. Specjaliści z Polski i z zagranicy dzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie diagnostyki.

III konferencja ortopedyczna MEDiVET

8-9 czerwca w hotelu Andersia w Poznaniu odbyła się III Konferencja Ortopedyczna, której organizatorem była firma MEDiVET. W konferencji wzięło udział ponad 130 lekarzy weterynarii z całej Polski.

Koty na tapet!

30-31 marca 2019 roku w Józefowie pod Warszawą odbyła się coroczna konferencja firmy Dechra Veterinary Products. Z uwagi na ogromne zainteresowanie medycyną kotów, zaprosiliśmy eksperta z włoskiej kliniki referencyjnej – dr. Tommaso Furlanello. Wydarzenie przyciągnęło ponad 400 lekarzy weterynarii z całej Polski.

VET-LEX

CO W PRAWIE PISZCZY?

Zbiór najnowszych doniesień z dziedziny prawa weterynaryjnego.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij