Unia Europejska wprowadza zmiany w oznakowaniu karm dla zwierząt, etykiety mają być bardziej czytelne dla właścicieli. UE i Państwa Członkowskie przyjęły zrewidowany Kodeks FEDIAF Dobrej Praktyki Znakowania Karmy dla Zwierząt Domowych.

Pozytywna ocena Kodeksu FEDIAF Dobrej Praktyki Znakowania Karmy dla Zwierząt Domowych przez Stały Komitet UE ds. Żywienia Zwierząt spowodowała, że dokument ten stał się oficjalne uznanym, praktycznym narzędziem dla przemysłu i służb w zakresie wymogów etykietowania karm dla zwierząt domowych. Jego stosowanie będzie korzystne dla całego przemysłu jak i organów kontrolnych, ale przede wszystkim dla właścicieli zwierząt domowych. 

Pierwsza wersja Kodeksu FEDIAF Dobrej Praktyki Znakowania Karmy dla Zwierząt Domowych, która została zatwierdzona prze organy UE i Państwa Członkowskie w 2011 r. doczekała się nowelizacji w listopadzie 2018 r. FEDIAF opracował 70-stronicową zaktualizowaną wersję Kodeksu. W jego zapisach znalazły się szczegółowe informacje na temat tego:

  • Jak etykietować składniki lub dodatki?
  • Które z oświadczeń przyjaznych dla konsumenta powinny być stosowane?
  • Co kryje się za prawnymi terminami "mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego” na etykiecie?
  • Jak na etykiecie wymienione są skoncentrowane, suszone składniki?
  • Czy można zwracać uwagę na funkcjonalne korzyści dla zdrowia na etykiecie karm dla zwierząt domowych?
  • W jaki sposób zasady dotyczące etykietowania mają zastosowanie w handlu online i promocji?

Duża część Kodeksu poświęcona jest wyjaśnieniu jakich oświadczeń dotyczących produktu można używać oraz w jaki sposób muszą one być naukowo uzasadnione, dokładne, zgodne z prawdą i zrozumiałe dla konsumenta. Kodeks, skutecznie wdrożony i stosowany przez krajowe służby, jest zarówno narzędziem pozwalającym na eliminowanie oświadczeń wprowadzających w błąd jak również dającym równe szanse dla ich wykorzystywanie przez wszystkie podmioty z branży.

Niektóre przepisy dotyczące etykietowania mają charakter techniczny, stąd FEDIAF ponownie opracował specjalny "Przewodnik dla klientów" lub "Przewodnik dla laika", wyjaśniające w łatwy sposób, co właściciele zwierząt domowych mogą przeczytać na etykiecie.

W kolejnym etapie FEDIAF opracuje szczegółowy pakiet cyfrowych szkoleń dedykowanych dla firm produkujących karmę dla zwierząt domowych i władz, który będzie promować jednolite stosowanie Kodeksu w całej UE.

Kodeks FEDIAF można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej FEDIAF.

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij